Kehitysyhtiön päämääränä on ollut tukea yritysten kehitystä paikkakunnalla. Viime vuoden kuluessa Pudasjärveläisille yrityksille saatiin erilaisia julkisia yritystukia ja koronatukia yli 1,4 miljoonan euron arvosta. Kehitysyhtiön yritysneuvontapalvelu auttoi paikkakunnan yrittäjiä sopivien rahoituskanavien löytämisessä ja tukien hakemisessa. Yritykset käyttivät tuet oman liiketoimintansa kehittämiseen. Henkilökohtainen, maksuton ja luottamuksellinen yritysneuvontapalvelu on yritysten käytettävissä myös jatkossa.

Pudasjärven yrityspalveluseteliä hyödynsi 13 yrittäjää vuonna 2020 ja setelin avulla yritykset kehittivät omaa markkinointiaan. Vuonna 2021 Pudasjärvellä on käytettävissä yrityspalveluseteleihin tukea yhteensä 15 000 euroa. Vuoden ensimmäinen hakukierros on juuri päättynyt ja myöhemmin järjestetään vielä uusi yrityspalvelusetelihaku.

Uusia valtakunnallisia koronatukia on myös tulossa hakuun keväällä ja niistä saa lisätietoa esimerkiksi Valtiokonttorin ja Suomen Yrittäjien verkkosivuilta sekä Pudasjärven Kehitys Oy:n koronatietopaketista. Kehitysyhtiö järjestää yrityksille erilaisia tietoiskuja ja verkostoitumistilaisuuksia webinaarien avulla, ja infoista sekä uusista tuista tiedotetaan yrityksille Pudasjärven Kehityksen Facebook-sivuilla sekä sähköpostilistan kautta.

Vuoden 2020 lopulla kehitysyhtiö toteutti oman asiakaspalautekyselyn. Valtaosa eli 87 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä aikoi käyttää kehitysyhtiön palveluja jatkossakin ja koki, että voi suositella kehitysyhtiön palveluja myös muille yrittäjille. Myös Suomen Yrittäjien aiemmin viime vuonna toteuttaman Kuntabarometrin 2020 mukaan Pudasjärven juuri yrityspalveluistaan saama arvosana (3,24) oli koko maan (2,98) ja maakunnan (3,02) keskiarvoa korkeampi.  

Alueen yrityksillä on kasvutahtoa ja kehittämissuunnitelmia koronatilanteen aiheuttamista haasteistakin huolimatta. Pudasjärvelle on suunnitteilla yksityisiä matkailuinvestointeja yli 39,8 miljoonan euron arvosta ja muita yksityisiä investointeja 6,8 miljoonan euron arvosta vuosille 2021-2023. Matkailualueella on kävijämäärissä koettu huimaa kasvua vuonna 2020, sillä Syötteen kansallispuiston ja retkeilyalueen kävijämäärät kasvoivat peräti 48,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset kasvoivat viime vuonna 16,6 prosenttia ja ulkomaisten puolestaan vähenivät koronatilanteen johdosta 46,9 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna.

Kehitysyhtiön henkilöstöön on tulossa muutoksia lähiaikoina. Pudasjärven Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Sari Turtiainen siirtyy hiihtoloman jälkeen uusiin tehtäviin. Yhtiölle haetaan parhaillaan uutta toimitusjohtajaa ja hakuaikaa on 15.3.2021 saakka. Voit lukea sivuiltamme toimitusjohtajan lähtöterveiset. Vt. toimitusjohtajana toimii 15.3.2021 lähtien matkailun yrityskehittäjä Jukka Koutaniemi, kunnes uusi toimitusjohtaja on valittu ja hän aloittaa työnsä.

Pudasjärven Kehitys Oy:ön rekrytoidaan parhaillaan myös uutta digimarkkinoinnin kehittäjää uuteen matkailualan kehittämishankkeeseen ’Syötteen matkailualueen digitaalisen asiakaspolun kehittäminen’. Hanke toimii vuoden 2021 ajan ja se toteutetaan yhteistyössä Syötteen Matkailuyhdistys ry:n kanssa. Matkailuyhdistys on hankkeen päätoteuttaja ja kehitysyhtiö on osatoteuttajana hankkeessa.

Sari Turtiainen, Pudasjärven Kehitys Oy

www.pudasjarvenkehitys.fi