Pudasjärvellä investoidaan vahvasti, eikä kehittäminen ole pysähtynyt, sillä myös lähivuosille on suunnitteilla merkittävä joukko julkisia ja yksityisiä investointeja. Tälle sivulle on koottu kokonaisnäkymää tulevista ja jo toteutuneista investoinneista.

Suunnitteilla olevat yksityiset investoinnit Pudasjärvellä vuosina 2020-2023

Majoituskapasiteetti       19 860 000 €
Rakennusinvestoinnit matkailukeskukseen          3 655 000 €
Matkailupalvelujen kehittäminen       16 000 000 €
Reitistöt ja ulkoilualueet             300 000 €
YKSITYISET MATKAILUINVESTOINNIT YHTEENSÄ       39 815 000
Muut yksityiset rakennusinvestoinnit          6 820 000 €
YKSITYISET INVESTOINNIT YHTEENSÄ       46 635 000
Investointiluettelo ei ole täydellinen. Investointihankkeet käynnistyvät, kun niiden lopullinen rahoitus varmistuu.

Pudasjärven investoinnit eri medioissa

Alle on kerätty eri lähteistä uutisia, jotka koskevat yksityisiä investointeja Pudasjärvellä. Huomattavia investointeja on parhaillaan käynnissä ja valmisteilla niin matkailualalle kuin muillekin toimialoille:

Uusi huoneistohotelli ja kelkkavuokraamo Syötteelle 8.10.2020

Syötteelle uusi SkiStar Syöte -hotelli, sekä jo yllä olevassa uutisessa mainitut uusi huoneistohotelli ja kelkkavuokraamo 10.6.2020

Arina investoi uuteen Pudasjärven ABC-liikennemyymälään 9.9.2020

Jo toteutuneista matkailuinvestoinneista valtaosa on yksityisiä investointeja

Kauppalehden uutinen Hotelli Iso-Syötteen 11 miljoonan euron investoinnista 15.12.2020

Hotelli Iso-Syötteestä uutinen Iijokiseudussa: Syöt­teen hui­pul­le nousee uusi tun­tu­ri­ho­tel­li 17.7.2019

Ylen uutinen Hotelli Iso-Syötteen laajennuksesta 22.10.2019

Pikku-Syöte investoi aurinkoenergiaan 20.10.2020

Iso-Syötteelle yli 10 miljoonan hotelli-, monitoimiareena- ja infrahankekokonaisuus: KIDE Hotelli, LumiAreena ja Syötteen infrahanke 10.10.2018

Investointeja on tehty viime vuosina eri toimialoille

Koskitraktori Oy:n uudet myymälätilat valmistuvat vuodenvaihteessa 2020-2021

Koskitraktori Oy investoi uuteen myymälärakennukseen Pudasjärvellä 2020

Oulun Seudun Leader myönsi kolmelle yritykselle tukia Pudasjärvellä talvella 2020

Oulun Seudun Leader myönsi keväällä 2020 rahoitusta neljälle yritykselle investointeihin Pudasjärvellä

Tokmanni osti myymälän ja laajensi ketjuaan Pudasjärvelle keväällä 2020

Pudasjärven S-Market uudistui 2019

Kontio investoi 2019 uuteen tuotantolinjaan Pudasjärvellä

Profin investoi Pudasjärven tehtaalleen 2017

Pudasjärven K-Supermarket uudistui 2017

Profin investoi maalaamoon 2017

Hirsipääkaupunkiin on parhaillaan rakentumassa uusia merkittäviä julkisia rakennuskohteita

Kaupungin investointiohjelmassa on joukko muitakin investointeja, mutta alla on joitakin esimerkkejä julkisista investoinneista, jotka näkyvät jo kaupunkikuvassa:

Kurenalan keskustaajama uudistuu uusien liikenneväylien ja rakennusinvestointien myötä.

Hyvän Olon Keskus on kaupungin tähänastisista investoinneista suurin. HOK valmistuu vuoden 2021 syksyllä Pudasjärvelle uudeksi kaupunkilaisten olohuoneeksi.

Hirsihovi – nelikerroksiset hirsikerrostalot valmistuvat vuonna 2021 Pudasjärven keskustaan Pudasjärven Vuokratalot Oy:n toteuttamina. Lue lisää Hirsihovin elinkaaren hiilijalanjäljestä ja hiilikädenjäljestä eli hiilitasapainosta.

Pudasjärven ydinkeskustaan johtaa jatkossa uusi kiertoliittymä, joka rakennetaan Kurenalle vt20:n ja Varsitien risteykseen.

Vuoden 2020 Pudasjärven kaupungin investointiohjelmassa oli erilaisia hankkeita 4,8 miljoonan euron arvosta.

Syötteen infrahanke valmistui matkailukeskukseen vuonna 2020 ja maailman ensimmäinen hirsinen urheilu- ja tapahtumakeskus LumiAreena avautui vuoden 2019 lopulla.

Pudasjärvi on kaikkea tätä ja vielä paljon enemmän!

Pudasjärvelle on saatu vuonna 2020 yli 1,4 miljoonaa euron arvosta yritystukia eri rahoituskanavista. Lue lisää Pudasjärvelle saaduista yritystuista. Kun tarvitset neuvoja sopivan rahoituskanavan tai yritystuen löytämiseen, ole yhteydessä Pudasjärven Kehitys Oy:ön.

Tällä sivulla esitetty investointiluettelo ei ole täydellinen, ja siinä on mukana vain eri medioissa julkistettuja investointeja. Moni muukin yritys alueellamme kehittää toimintaansa ja investoi Pudasjärvelle. Jos listasta puuttuu investointiuutisia, vinkkaa niistä meille!