Pudasjärven Kehitys Oy aloitti toimintansa vuonna 2018. Pudasjärvi on luonnonmukainen kasvukaupunki, jolle tuotamme elinkeino- ja kehittämispalveluja. Toimimme yritysten linkkinä kaupungin suuntaan ja teemme yhteistyötä monenlaisten sidosryhmien kanssa alueen elinkeinoelämän hyväksi.

Mitä teemme?

Apua yrittäjille

Tarjoamme neuvontaa ja apua esimerkiksi laskelmien tekemisessä, kun suunnittelet yrityksen perustamista tai haluat kehittää yrityksesi liiketoimintaa. Olemme apuna, jos tarvitset tietoja mahdollisista rahoituskanavista tai suunnittelet omistajan- tai sukupolvenvaihdosta. Palvelumme ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Olemme alueemme aktiivinen markkinoija, viestijä ja verkottaja. Järjestämme yritysryhmille infotilaisuuksia ja koulutuksia. Pyrimme välittämään tietoa myös yhteistyöverkostomme tarjoamista mahdollisuuksista ja muista ajankohtaisista asioista, joista on yrityksellesi hyötyä.


Vahvistamme kärkitoimialoja

Painopisteinämme ovat erityisesti matkailualan, hirsi- ja puutuotealan sekä lähiruoka-alan kehittäminen. Aktivoimme yrityksiä kehittämään omaa toimintaansa, kannustamme tiivistämään yritysyhteistyötä sekä hoidamme tarvittaessa edunvalvontaa.

Kehittämishankkeiden valmistelussa ja yritysryhmille suunnattujen toimenpiteiden suunnittelussa työmme on asiakaslähtöistä ja käytännöllistä.


Uudistamme toimintaympäristöä

Markkinoimme Pudasjärveä potentiaalisille asukkaille sekä uusien yritysten että osaavan työvoiman houkuttelemiseksi alueelle. Tähtäämme kaupungin elinkeinorakenteen vahvistamiseen ja monipuolistamiseen.

Osallistumme kaavoituksen kehittämiseen, liiketonttien ja toimitilojen markkinointiin sekä uusien innovatiivisten asuinalueiden suunnitteluun ja markkinointiin samalla hirsirakentamista edistäen.


Vahvistamme kunnan elinvoimaisuutta

Toteutamme työssämme kaupungin kasvustrategiaa ja elinvoimaohjelmaa sekä hoidamme alueen elinkeinopoliittista edunvalvontaa yhdessä kaupungin kanssa. Koordinoimme Matkailun puitesopimusta, jonka avulla kehitetään erityisesti matkailualan kilpailukykyä ja saadaan houkuteltua uusia investointeja alueelle.

Hallitus

Tomi Timonen
kaupunginjohtaja ja Pudasjärven Kehitys Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Mari Kälkäjä
valtuuston puheenjohtaja

Tommi Niskanen
Pudasjärven Yrittäjät ry:n puheenjohtaja

Jorma Terentjeff
Syötteen Matkailuyhdistys ry:n edustaja

Anni-Inkeri Törmänen
kaupunginhallituksen puheenjohtaja