”Pudasjärvi on luonnonmukainen kasvukaupunki, jolle tuotamme elinkeino- ja kehittämispalveluja. Kehitysyhtiöstä saa yritysneuvontaa ja toimimme toisaalta yritysten linkkinä kaupungin suuntaan. Teemme yhteistyötä monenlaisten verkostojen ja sidosryhmien kanssa alueen elinkeinoelämän hyväksi.”

Pudasjärven Kehitys Oy

Mikä on kehitysyhtiö?

Kehitysyhtiöt ovat voittoa tavoittelemattomia yhtiöitä, jotka lisäävät alueensa yritysten kasvua ja kilpailukykyä ja siten vahvistavat alueen elinvoimaa.

Pudasjärven Kehitys Oy on Pudasjärven kaupungin omistama ja saamme rahoituksemme pääosin kaupungilta. Yrityksille palvelumme ovat maksuttomia. Toimintamme varmistaa käytännössä yrityspalveluiden saatavuuden, toimivuuden ja kehittämisen paikkakunnalla. Olemme yrittäjien ja yritystoimintaa suunnittelevien henkilöiden oma neuvontapiste, johon kannattaa ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä.

Pudasjärven Kehitys Oy aloitti toimintansa vuonna 2018.

Mitä teemme?

Apua yrittäjille

Tarjoamme neuvontaa ja apua esimerkiksi laskelmien tekemisessä, kun suunnittelet yrityksen perustamista tai haluat kehittää yrityksesi liiketoimintaa. Olemme apuna, jos tarvitset tietoja mahdollisista rahoituskanavista tai yritystuista tai suunnittelet omistajan- tai sukupolvenvaihdosta. Palvelumme ovat luottamuksellista ja maksutonta.

Olemme alueemme aktiivinen markkinoija, viestijä ja verkottaja. Järjestämme yritysryhmille infotilaisuuksia ja koulutuksia. Pyrimme välittämään tietoa yhteistyöverkostomme tarjoamista palveluista ja muista ajankohtaisista asioista, joista on yrityksellesi hyötyä.

Löydät paljon ajankohtaista tietoa kotisivuiltamme. Seuraathan myös Facebook-sivuamme ja vinkkaa yritysneuvojallemme, että haluat liittyä sähköpostilistallemme ja/tai WhatsApp-ryhmäämme.

Uutiskirjelistallemme voit liittyä tästä: Tilaa uutiskirje


Vahvistamme kärkitoimialoja

Painopisteinämme ovat erityisesti puutuoteteollisuuden sekä elämyksellisen luontomatkailun kehittäminen, johon myös maistuva lähiruoka liittyy. Aktivoimme mielellään kaikkia paikkakunnan yrityksiä kehittämään omaa toimintaansa ja kannustamme tiivistämään yritysyhteistyötä.

Kehittämishankkeiden valmistelussa ja yritysryhmille suunnattujen toimenpiteiden suunnittelussa työmme on asiakaslähtöistä ja käytännöllistä. Toimimme yrityskentästä nousevien tarpeiden ja toiveiden pohjalta.


Uudistamme toimintaympäristöä

Markkinoimme Pudasjärveä potentiaalisille asukkaille sekä uusien yritysten että osaavan työvoiman houkuttelemiseksi alueelle. Tähtäämme kaupungin elinkeinorakenteen vahvistamiseen ja monipuolistamiseen.

Vuokraamme ja myymme kehitysyhtiön omistamia liiketontteja ja liiketilaa. Tarvittaessa voimme kertoa muustakin tarjonnasta paikkakunnalla.

Osallistumme kaavoituksen kehittämiseen, kaupungin liiketonttien ja toimitilojen markkinointiin sekä uusien innovatiivisten asuinalueiden suunnitteluun ja markkinointiin samalla hirsipääkaupungin strategiaa edistäen.


Vahvistamme kunnan elinvoimaisuutta

Toteutamme työssämme kaupungin kuntastrategiaa ja elinkeino-ohjelmaa sekä hoidamme alueen elinkeinopoliittista edunvalvontaa yhdessä kaupungin kanssa. Koordinoimme Matkailun puitesopimusta, jonka avulla kehitetään erityisesti matkailualan kilpailukykyä ja saadaan houkuteltua uusia investointeja alueelle.

Hallitus

Tomi Timonen
kaupunginjohtaja ja Pudasjärven Kehitys Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Anni-Inkeri Törmänen
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja

Vesa Riekki
kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Tommi Niskanen
Pudasjärven Yrittäjät ry:n edustaja

Mika Pekkala
Syötteen Matkailuyhdistys ry:n edustaja