Luontoympäristö

Matkailuala on yksi Pudasjärven kärkialoista. Pudasjärven matkailun vetovoima on monipuolisen luontoympäristön ansiota: Syöte on tunnettu kansallispuistostaan ja retkeilyalueestaan sekä Iso- ja Pikku-Syötteen rinnekeskusten tarjoamista monipuolisista aktiviteeteistaan.

Syötteellä on peräti 120 kilometriä latuja, mistä saadaan erityistä kiitosta hiihtokansalta. Kesä- ja syyskautena Syötteen maisemissa viihtyvät erityisesti retkeilijät, vaeltajat ja maastopyöräilijät, joille on tarjolla useita erilaisia reittejä vaihtelevissa maastoissa. Syötteellä on näkemistä ja tekemistä koko perheelle, ja alue houkuttelee koko ajan enemmän kotimaisia ja ulkomaisia kävijöitä nauttimaan luonnosta ympäri vuoden. Vuonna 2018 laaditun investointiohjelman seurauksena alueen matkailutarjonta lisääntyy ja monipuolistuu entisestään.

Runsaasti vapaa-ajan asuntoja

Pudasjärven 8100 asukkaasta noin puolet asuu haja-asutusalueella. Kaupunki on todellinen kylien verkosto. Kylät tarjoavat sekä monenlaista nähtävää matkailijoille että mahdollisuuksia kehittää matkailua. Matkailun vaikutus Pudasjärvellä näkyy käytännössä myös siinä, että kylien elämää vilkastuttaa runsas vapaa-ajan asutus. Lomakuukausina Pudasjärven asukasmäärä lähes kaksinkertaistuu, sillä Pudasjärvellä on peräti 3500 vapaa-ajan asuntoa.

Erikoisuutena hirsi

Pudasjärven omana erikoisuutena on hirsiteemainen matkailu. Vierailuja moderneihin hirsirakennuksiin järjestetään pääasiassa ammattilaisille, ja jokainen voi Pudasjärvellä tutustua myös useisiin perinnekohteisiin. Hirsiteemaista matkailua kehitetään osana Hirsipääkaupunki-brändiä.

Matkailu elinkeinona

Positiiviset vaikutukset

Matkailualalla toimii Pudasjärvellä joukko hyvin aktiivisia yrityksiä ja alan positiiviset vaikutukset paikkakunnalle ovat selviä. Kokonaismatkailutulo ja -työllisyys muodostavat Pudasjärvellä reilut 10 prosenttia kaupungin koko elinkeinoelämän liikevaihdosta ja henkilötyövuosista. Matkailu tuo paljon asiakkaita esimerkiksi kaupan alalle ja muille palveluille. Matkailu tuo kaupunkiin tuloja, työtä sekä yleistä virettä ja kansainvälisyyttä.

Matkailun kehittäminen

Pudasjärven Kehitys Oy toimii yhteistyössä alueen yritysten, Pudasjärven kaupungin, Syötteen Matkailuyhdistys ry:n sekä Metsähalllituksen Luontopalvelujen ja Kiinteistökehityksen kanssa kehittäen matkailualuetta sekä matkailuelinkeinoja ja niiden kilpailukykyä. Osoituksena matkailualan kasvuhalusta ja potentiaalista alueella on Matkailun puitesopimus, johon liittyvät investoinnit ovat jo käynnistyneet alueella ja kehitystyö jatkuu.