Matkailuala on yksi Pudasjärven kärkialoista. Pudasjärven matkailun vetovoima on monipuolisen luontoympäristön ansiota ja siksi kutsumme Pudasjärveä hirsipääkaupungin lisäksi luontokaupungiksi. Pudasjärvellä sijaitsee Suomen eteläisin tunturialue, Syöte.

Tutustu Pudasjärven matkailutarjontaan: www.syöte.fi

Syötteen matkailuyhdistys ry:n julkaisemassa Syöte Magazinessa 2020-2021 on paljon tietoa matkailukeskuksen palveluista ja voit lukea muutenkin alueen kuulumisista.

Matkailijoita kiinnostavaa tietoa löydät myös Pudasjärven kaupungin matkailusivuilta ja Pudasjärvi tutuksi 2020 -oppaasta.

Luontoympäristö on ympärivuotinen aktiviteettipuistomme

Pudasjärven Syöte on tunnettu kansallispuistostaan ja retkeilyalueestaan sekä Iso- ja Pikku-Syötteen rinnekeskusten tarjoamista monipuolisista aktiviteeteista. Perinteisesti Syöte on tunnettu talvimatkailusta, mutta matkailukeskuksen tarjonta on kehittynyt ympärivuotiseksi. Video esittelee Syötteen maisemia neljänä vuodenaikana.

Syötteellä on peräti 120 kilometriä latuja, mistä saadaan erityistä kiitosta hiihtokansalta. Kesä- ja syyskautena Syötteen maisemissa viihtyvät erityisesti retkeilijät, vaeltajat ja maastopyöräilijät, joille on tarjolla useita erilaisia reittejä vaihtelevissa maastoissa ja alamäkiajoa rinteessä. Syöte on kesät talvet maastopyöräilijoiden mekka.

Vuonna 2018 laaditun investointiohjelman seurauksena Syötteen matkailualueelle on investoitu vahvasti, joten tarjonta lisääntyy ja monipuolistuu entisestään. Lue lisää uusimmista investoinneista kaupungissamme.

Pudasjärven matkailutilastot

Syötteellä on näkemistä ja tekemistä koko perheelle, ja alue houkuttelee koko ajan enemmän kotimaisia ja ulkomaisia kävijöitä nauttimaan luonnosta ympäri vuoden.

Tuorein kotimaisten ja ulkomaisten matkailijoiden lukumäärät sisältävä Pudasjärven kuukausittainen yöpymistilasto löytyy Tilastokeskuksen sivuilta. Pudasjärven matkailutilastotietoja löytyy lisäksi Pudasjärven Kehitys Oy:n blogista.

Syötteen kansallispuiston ja eri kohteiden käyntimääristä on tietoa Metsähallituksen Luontopalveluiden tiedotteissa. Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla on saatavilla maakuntamme eri kuntien sekä Pudasjärven kuukausittainen yöpymistilasto.

Tilastokeskuksen majoitustilastoista löydät viimeisintä virallista tilastotietoa. Eri alueiden matkailutilastoja löytyy lisäksi Visitorystä.

Matkailualan infograafi antaa nopean kokonaiskuvan koko Suomen matkailualan tilanteesta. Visit Finlandin tilastopalvelusta voit hakea uusimpia virallisia matkailutilastoja.

Tutustu myös uusimpiin Pudasjärveä ja lähikuntia käsitteleviin tutkimuksiin; Valto-hankkeen loppuraporttiin, sekä aiempiin tutkimuksiin matkailun aluetaloudellisista vaikutuksista, vapaa-ajan asumisen vaikutuksista ja paikallistason suunnitelmista. Linkki kaikkiin Pudasjärveä koskeviin matkailututkimuksiin on alempana tällä sivulla.

Pudasjärvellä on runsaasti vapaa-ajan asuntoja ja kattava valokuituverkko takaa hyvät etätyömahdollisuudet

Pudasjärven noin 8000 asukkaasta puolet asuu haja-asutusalueella. Kaupungin laajasti kattavien ja huippunopeiden valokuituyhteyksien avulla Pudasjärven joka kolkka on erinomainen etätyöpaikka.

Kaupunki on oikeastaan kylien verkosto. Kylät tarjoavat sekä monenlaista nähtävää matkailijoille että mahdollisuuksia kehittää matkailua. Erikoisuuksiakin kyliltä löytyy, kuten kesäisin korkokenkäkukkamekkosuohiihdon MM-kisat.

Matkailun vaikutus Pudasjärvellä näkyy käytännössä myös siinä, että kylien elämää vilkastuttaa runsas vapaa-ajan asutus. Lomakuukausina Pudasjärven asukasmäärä jopa kaksinkertaistuu, sillä Pudasjärvellä on peräti 3500 vapaa-ajan asuntoa.

Matkailu elinkeinona

Positiiviset vaikutukset

Matkailualalla toimii Pudasjärvellä joukko hyvin aktiivisia yrityksiä ja alan positiiviset vaikutukset paikkakunnalle ovat selviä. Kokonaismatkailutulo ja -työllisyys muodostavat Pudasjärvellä reilut 10 prosenttia kaupungin koko elinkeinoelämän liikevaihdosta ja henkilötyövuosista.

KATSO MATKAILUALAN YRITTÄJIEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN OMAT TARINAT

Matkailu tuo myös asiakkaita esimerkiksi kaupan alalle ja muille palveluille. Matkailu tuo kaupunkiin tuloja, työtä sekä yleistä virettä ja kansainvälisyyttä.

TUTUSTU KAIKKIIN MATKAILUN ALUETALOUDELLISIA VAIKUTUKSIA ESITTELEVIIN TUTKIMUKSIIN

Matkailun kehittäminen

Pudasjärven Kehitys Oy toimii yhteistyössä alueen yritysten, Pudasjärven kaupungin, Syötteen Matkailuyhdistys ry:n sekä Metsähallituksen Luontopalvelujen ja Kiinteistökehityksen kanssa kehittäen matkailualuetta sekä matkailuelinkeinoja ja yritysten kilpailukykyä. Osoituksena matkailualan kasvuhalusta ja potentiaalista alueella on Matkailun puitesopimus, johon liittyvät ensimmäiset investoinnit ovat jo toteutuneet ja kehitystyö jatkuu. Vuosille 2020-2023 Pudasjärvellä on suunnitteilla yhteensä noin 39,8 miljoonan euron arvosta uusia yksityisiä investointeja matkailualalle.