Olen siirtymässä uusiin tehtäviin, joten siirryn 6.3.2021 alkaen hiihtolomalle ja eroan Pudasjärven Kehitys Oy:n toimitusjohtajan tehtävästä 15.3.2021 lähtien. Tämä on viimeinen blogikirjoitukseni.

Nyt on omassa työelämässäni risteyskohta ja hetki, jolloin on hyvä katsahtaa hieman taaksepäin ja eteenpäin. Muistelen mielenkiintoista matkaani Pudasjärvellä.

Matkailuinvestointien käynnistyminen

Kun tulin töihin elinkeinoasiantuntijaksi Pudasjärvelle elokuussa 2017, oli ensimmäisinä tehtävinäni matkailun puitesopimuksen kokoaminen ja elinkeino-ohjelman laatiminen. Pudasjärven matkailun puitesopimus tarkoitti käytännössä investointikokonaisuutta, jonka tavoitteena oli herättää Syötteen matkailukeskus ottamaan uusi ja selkeä kasvuharppaus. Suomen eteläisin tunturialue oli yksinkertaisesti saatava uudestaan ihmisten tietoisuuteen. Sain laittaa peliin kaikki neuvottelu- ja organisointitaitoni, että tähdet saatiin asettumaan kohdilleen ja puitesopimus saatiin aikaan. Puitesopimukseen sisältyi lähes 50 miljoonan euron arvosta investointeja vuosille 2018-2023. Valtaosa puitesopimuksen investoinneista oli yksityisiä ja ensimmäiset investoinnit lähtivät liikkeelle jo vuoden 2018 puolella.

Näkyvimpänä uudistuksena oli Syötteelle noussut uusi KIDE Hotelli, jonka myötä myös entisenä Safaritalona tunnettu rakennus sai uuden käyttötarkoituksen. Hotelli valmistui vuoden 2019 lopulla. Pudasjärven kaupunki investoi myös omalta osaltaan Syötteelle rakennuttamalla matkailukeskuksen sydämeen maailman pohjoisimman hirsisen monitoimiareenan erilaisia tapahtumia ja liikuntaharrastuksia varten. LumiAreena suunniteltiin tiiviisti toimijaryhmän kanssa eli tiloihin sijoittuvat yritykset saivat alusta lähtien vaikuttaa uusien tilojen suunnitteluun. Projekti oli minulle mieluisa, vaikka myös aikaa vievä, sillä toimin siinä koordinoivana ja eri intressejä yhteen sovittavana neuvottelijana eri tahojen välillä. Pudasjärven kaupunki toteutti LumiAreenan yhteyteen myös infrahankkeen osin julkisilla tuilla. Matkailukeskuksen ytimessä kehitettiin pysäköintiä, kevyen liikenteen väyliä ja muuta alueen infraa.

Investointikokonaisuus sai yllättäen uuden käänteen, kun Syötteellä tapahtui hotellipalo vuoden 2018 lopulla. Se vaikutti matkailualueen yritysten toimintaan ja tulevaisuudensuunnitelmiin. Yrittäjillä riitti onneksi tahtoa ja rohkeutta jatkaa matkailualueen kehittämistä, ja myös Hotelli Iso-Syötteen mittavan uudistuksen suunnittelu ja hotellin tuhkasta nousu alkoi. Hotellin toiminta käynnistyi jälleen täydellä teholla vuonna 2020.

Kehitysyhtiö liikkeelle ja vauhtiin

Vuosien 2017-2018 aikana olin jo valmistellut uutta Pudasjärven kaupungin elinkeino-ohjelmaa ja olin vaikuttamassa kaupunkiorganisaation uudistukseen, sekä uuden kehitysyhtiön toiminnan suunnitteluun ja konseptointiin. Kaupunkiorganisaation uudistuksen toteuduttua sain käynnistää kehitysyhtiön toiminnan vuonna 2018 ja siirryin yhtiön toimitusjohtajaksi. Ensimmäinen työntekijä rekrytoitiin yhtiöön loppuvuonna 2018 ja uudet tiimiläiset seurasivat myöhemmin perässä.

Hyvin antoisaa omassa työssäni on ollut se, että olen saanut vaikuttaa asioihin ja luoda kirkkaan profiilin uudelle kehitysyhtiölle. On kehitetty yhtiön toiminnasta huipputiimin kanssa sellaista, minkä koen vaikuttavan aidosti elinkeinoelämän kehittymiseen. Yhtiö on alusta lähtien toiminut asiakaslähtöisesti ja keskittänyt voimavaransa pääosin asiakastyöhön. Yritykset erilaisine tarpeineen ovat toiminnan keskiössä. Kehitysyhtiö on tällä matkalla tuottanut myös kaupungille elinkeinopalveluja ja muun muassa päivittänyt kaupungin elinkeino-ohjelman. Halusin myös välttää kehitysyhtiöille tyypillisiä sudenkuoppia eli yrityslähtöisen toiminnan sijasta sortumista liialliseen EU-hankevetoisuuteen, sillä hanketyö vie aikaa ja huomiota paljon tärkeämmältä asiakastyöltä.

Pudasjärven tunnettuuden ja vetovoiman vahvistuminen

Henkilökohtaisesti tärkeänä työnä olen kokenut viestinnän, sekä aluemarkkinoinnin ja markkinointiyhteistyön kehittämisen. Hain tällä sekä synergiaetuja että entistä vahvempaa tunnettuutta Pudasjärvelle. Markkinointiyhteistyöstä on osoituksena esimerkiksi Syötteen Matkailuyhdistys ry:n ja Pudasjärven kaupungin kanssa vuonna 2019 toteutettu Järjen äärellä –markkinointikampanja, jolle toteutettiin vuonna 2020 myös jatkokampanja Elä ihmeessä. Kampanjassa hyödynnettiin myös tv-näkyvyyttä MTV3-kanavalla. Pudasjärvi osallistuu näillä kampanjoilla kuntamarkkinoinnin SM-kisaan vuonna 2020 ja toivon kaupungille menestystä kilpailussa! Pudasjärven kannattaa olla ylpeä tarjoamistaan monipuolisista mahdollisuuksista ja vahvistaa edelleen kaupungin tunnettuutta.

Kehitysyhtiön uudeksi näyteikkunaksi on yhtiön kotisivuille luotu Toimi ihmeessä –sivusto, jonka kautta saa yleisnäkymän paikkakunnalla tarjolla oleviin liiketoimintamahdollisuuksiin. Lyhyt vuodenvaihteessa toteutettu Toimi ihmeessä -somekampanja tavoitti 16.12.2020-12.1.2021 välisenä aikana Facebookissa peräti 49 415 henkilöä ja julkaisuun sitouduttiin 2 461 kertaa. Uusi näyteikkuna kiinnosti. Kaupungin omistamia vapaa-ajan tontteja Luokkavaarassa alettiin lisäksi markkinoida entistä laajemmin verkossa Etuovi.comin kautta. Lehtiuutisten mukaan mökkitonttikauppa Luokkavaarassa käy parhaillaan kuumana ja myös keskustan alueen tonttikauppa on vilkastunut. Aluemarkkinointia on siis kehitetty monin tavoin, mikä näkyy myös tuloksissa.

Koronavuoden haasteista huolimatta Pudasjärvellä on vetovoimaa erityisesti matkailijoiden parissa ja Syötteen matkailualueella on riittänyt erityisesti kotimaisia kävijöitä. Vuonna 2020 Syötteen kansallispuiston ja retkeilyalueen kävijämäärä kasvoi peräti 48,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2020 Syötteen kansallispuistossa, retkeilyalueella ja virkistysmetsässä oli yhteensä 239 800 kävijää.

Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset kasvoivat 16,6 prosenttia ja koronarajoitusten seurauksena ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset puolestaan vähenivät 46,9 prosenttia aikaisempaan vuoteen verrattuna matkailutilastojen ennakkotietojen mukaan. Vuosina 2016–2018 yöpymisiä oli Pudasjärvellä keskimäärin noin 106 000, joista kotimaisille matkailijoille oli rekisteröity 84 000 yöpymistä ja ulkomaisille matkailijoille 23 000 yöpymistä. Vuoden 2019 yöpymistilastot olivat aiempia vuosia alhaisemmat vuoden 2018 lopulla tapahtuneen hotellipalon vuoksi. Kun korona hellittää, luontomatkailukohteisiin kohdistuu epäilemättä edelleen kasvavaa kysyntää myös kansainvälisten matkailijoiden keskuudessa.

Pudasjärvellä investoidaan vahvasti. Pudasjärven keskustaajama uudistuu parhaillaan näkyvästi muun muassa Hyvän Olon Keskuksen, Hirsihovin hirsikerrostalojen sekä uuden Arinan ABC-liikenneaseman rakentuessa pääväylän varteen. Näiden lisäksi on vireillä Syötteelle sijoittuvia yksityisiä matkailuinvestointeja noin 39,8 miljoonan euron arvosta ja muita yksityisiä investointeja noin 6,8 miljoonan euron arvosta. Nämä investoinnit on suunniteltu toteutettavan vuosien 2021-2023 aikana. Niin pienillä kuin isommillakin yrityksillä on kehittymisajatuksia ja kasvuhaluja, ja investointitilanne toki muuttuu ja kehittyy koko ajan. Investointilistaus ei ole täydellinen ja lopullinen. Esimerkiksi koronatilanteen pitkittyminen voi vaikuttaa yritysten investointihalukkuuteen ja mahdollisuuteen viedä hankkeitaan läpi alkuperäisessä aikataulussa. Kehittämistahtoa alueen yrityksillä on ja uskon, että liikkeelle saatu investointien lumipalloefekti jatkuu Pudasjärvellä tulevaisuudessa ja yhä uusia investointeja ilmaantuu.

Kehitysyhtiössä tehdyn työn vaikutukset

Pudasjärven Kehitys Oy:n henkilöstö on avaintekijä yhdessä onnistumiselle, ja kehitysyhtiön tehokas pieni tiimi koostuu aidoista moniosaajista ja asiantuntijoista. Asiakaslähtöisen yritysneuvonnan kautta on hartiavoimin tuettu ja aktivoitu alueen yrityksiä hyödyntämään aktiivisesti erilaisia julkisia rahoituskanavia. Vuoden 2020 kuluessa Pudasjärvelle saatiin yli 1,4 miljoonan euron verran erilaisia yritys- ja koronatukia, ja yritysneuvonta auttoi yrittäjiä henkilökohtaisesti oikeiden kanavien löytämisessä ja tukien hakemisessa. Pudasjärven Kehitys Oy:n kautta paikkakunnan yritykset ovat voineet hakea myös Pudasjärven omia yrityspalveluseteleitä. Julkisilla tuilla on kehitetty suoraan kunkin yrityksen omaa liiketoimintaa, millä on suurin vaikutus kaupungin elinkeinoelämän kehittämiseen.

Vuoden 2020 aikana kehitysyhtiössä asiointi koski eniten juuri yritystukia, koronatukia ja yleensä yritysrahoitukseen liittyviä kysymyksiä, ja kehitysyhtiön tarjoamista yrityspalveluista on saatu positiivista palautetta niin asiakkailta kuin muilta sidosryhmiltä. Vuoden 2020 lopulla toteutetun asiakaspalautekyselyn perusteella 87 prosenttia vastaajista aikoo käyttää Pudasjärven Kehitys Oy:n palveluja jatkossakin ja 87 prosenttia voi mielestään suositella kehitysyhtiön palveluja myös muille yrityksille. Suomen Yrittäjien kyselynä toteutetun Kuntabarometrin 2020 mukaan Pudasjärven yrityspalveluistaan saama arvosana (3,24) on oman maakunnan keskiarvoa korkeampi (3,02) ja jopa koko maan keskiarvoa (2,98) korkeampi. Yrityspalvelujen suhteen kuntabarometrin lukemat näyttävät lupaavilta, mutta kehittämistyötä kannattaa jatkaa myös muilla elinkeinopolitiikan osa-alueilla, ja sitä jatketaankin Pudasjärvellä esimerkiksi julkisten hankintojen kehittämisen ja siihen liittyvän markkinavuoropuhelun lisäämisen kautta.

Tulevaisuus rakentuu tekemällä, joten tartutaan aktiivisesti mahdollisuuksiin ja luodaan niitä itse!

Kehitysyhtiön toiminta on saatu yhteistyön ja yhdessä tekemisen kautta hyvin vauhtiin ja toivon Pudasjärven Kehitys Oy:lle, tulevalle seuraajalleni ja koko Pudasjärvelle menestystä jatkossa. Kehitysyhtiön matka, ja sen sekä kaupungin toiminnan kehittäminen jatkuvat myös tulevaisuudessa. Kiitän kaikkia yhteistyötahoja ja kollegojani hyvin lämpimästi!

Avainsanani koko Pudasjärvelle ovat: positiivisuus, yhteistyö, yhteistoiminta ja kehittäminen. Kehitysyhtiön tulee mielestäni olla tulevaisuustuntoinen ja ennakointitaitoinen toiminnassaan, mutta kehittämistyötä tehdään pitkäjännitteisesti. Kehittämistyö on maratonmatka, eikä pikajuoksua. Kaikilta vaaditaan samanaikaisesti sekä kärsivällisyyttä odottaa tavallisesti varsin hitaasti aikaansaatavia näkyviä tuloksia, että oivaltavaa uudistumiskykyä muuttuvien tilanteiden ja toimintaympäristön muutosten vuoksi. Kehitysyhtiön toiminta kannattaa säilyttää siis dynaamisena ja ketteränä, ja pitää byrokratia sekä laaja ja upottava hankesuo mahdollisimman kaukana kehitysyhtiön ydintekemisestä. Lopuksi: jokaisessa organisaatiossa tulee muistaa, että työn tekevät ihmiset: kuuntele, kehu, kiitä ja kannusta – luota osaajiin ja pidä kiinni heistä!

15.3.2021 lähtien vt. toimitusjohtajan tehtäviä hoitaa matkailun yrityskehittäjä Jukka Koutaniemi, kunnes yhtiön uusi toimitusjohtaja on rekrytoitu ja aloittaa työnsä.

Kunnes jälleen kohtaamme tavalla tai toisella – laavulla tai polulla – kiitos kaikesta, aurinkoista kevättalvea ja hyvää hiihtolomaa!

Sari Turtiainen