Kehittämishankkeella uudistetaan toimintatapoja, jotta ne vastaavat muuttuneeseen markkinatilanteeseen, sekä kehitetään Syötteestä vahvempi matkailualue digitalisaation avulla.

Hankkeen toteutusaika on 1.10.2020 – 31.12.2021.

Hankkeen toimenpiteet

Syötteen matkailualue, koko Pudasjärvi mukaan lukien, on kehittynyt viime vuosina voimakkaasti. Kasvu on nojannut vahvasti investointeihin ja kansainvälisestä matkailusta saatavaan tuloon, joka on pohjautunut pitkäjänteiseen matkanjärjestäjäyhteistyöhön. Koronatilanne muutti  matkailun markkinatilannetta ja tarvitaan uusia kehittämistoimia.

Alueen markkinoinnissa kehitetään alueellista markkinointia ja myyntiä tukemaan digitaalista asiakaspolkua, mikä vastaa muuttuneeseen markkinatilanteeseen ja edistää alueen yritysten kehittymistä online-kaupanteossa. Uudet työkalut ja resurssit auttavat digitaalisen tiekartan toteutusta ja ketterää muutosta. Valmiuksia lisätään etenkin teknisellä puolella, jotta voidaan ottaa käyttöön digitaalisia ratkaisuja ja hyödyntää esimerkiksi Visit Finlandin DataHubia.

Tavoitteet

  1. Edistetään Syötteen brändin mukaista, alueen vetovoimatekijöihin ja niiden kommunikointiin perustuvaa aluemarkkinointia
  2. Tuodaan asiakaspolun ajattelumalli osaksi Syötteen matkailualueen digitaalista markkinointia
  3. Tuodaan Syötteen markkinoinnissa käytettävät työkalut nykypäivään ja mahdollistetaan ketterä kehitys
  4. Lisätään alueen toimijoiden valmiuksia hyödyntää muun muassa digitaalista asiakaspolkua markkinoinnissaan
  5. Lisätään työkaluja ja yhteistyötä avainsidosryhmien kanssa digitalisaation edistämisessä. Päivitetään aluemarkkinoinnin käyttämät työkalut ja uudet toimintamallit vastaamaan asiakaspolkuajattelua
  6. Luodaan pohja jatkuvalle kehittämiselle ja asiakaspolun optimoinnille sekä tiedolla johtamiseen

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Syötteen Matkailuyhdistys ry (hankkeen päätoteuttaja ja virallinen vastuutaho) ja Pudasjärven Kehitys Oy (hankkeen osatoteuttaja). Hankkeen kokonaisbudjetti on 200 000 euroa.

Alueiden matkailuelinkeinon elpymistä koronakriisistä edistetään TEM:n rahoittamilla kehittämishankkeilla, joilla tuetaan alueiden mahdollisuuksia kehittää matkailua, vahvistaa matkailun kehittämisen johtamista ja koordinointia, sekä tehostaa yhteistyötä kansallisen tason toimenpiteisiin.

Lisätietoa matkailun elpymistä edistävästä rahoituksesta: https://tem.fi/alueelliset-matkailun-kehittamishankkeet