1. Rekisterinpitäjä
Pudasjärven Kehitys Oy, Oikopolku 4 B 2, 93100 PUDASJÄRVI (Y-tunnus 2890880-3)

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Auvo Turpeinen, puh: 045 169 3997, email: auvo.turpeinen(at)pudasjarvi.fi

3. Rekisterin nimi
Pudasjärven Kehityksen yhteystietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tiedotamme Pudasjärven Kehityksen ajankohtaisista asioista, yrityksille suunnatuista tilaisuuksista ja toiminnasta sekä Pudasjärven elinkeinoelämää käsittelevistä uutisista.

5. Käsiteltävät henkilötiedot
Henkilön etu-ja sukunimi, yrityksen nimi, Y-tunnus, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite.

6. Tietolähteet
Yritystulkin kautta ja yhteistyökumppanilta tai uutiskirjeen tilaajalta itseltään saadut tiedot.

7. Tietojen luovutukset ja siirrot
Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin. Tietoja ei luovuteta muille, kuin asianosaiselle. Tietoja voidaan käyttää kolmansien osapuolten toteuttamassa asiantuntijatyössä, kuten kehittämishankkeissa ja konsulttiselvityksissä, kun ko. palvelun kohteena ovat tietyt, esimerkiksi Pudasjärven alueella toimivat yritykset.

8. Tietojen suojaus ja säilytysajat
Yhteystiedot ovat Pudasjärven Kehityksen työntekijöiden käytössä yrityspalvelun toteuttamista varten. Yrityksille suoraan lähetettäviä sähköposteja varten tarvittavia yhteystietolistoja ylläpitää yritysneuvoja.

Uutiskirjeen postituslista tallentuu myös Pudasjärven Kehityksen MailChimp-tilille. Uutiskirjeen vastuuhenkilö pitää huolen omista käyttäjätunnuksistaan siten, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä MailChimp-tiliin. Viestintätoimisto hoitaa uutiskirjeen lähetyksen ja MailChimp huolehtii, että ulkopuolisilla ei ole pääsyä rekistereihin. Tiedot poistetaan rekisteristä välittömästi, jos uutiskirje ei tavoita vastaanottajaa tai vastaanottaja haluaa poistua rekisteristä.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Rekisteröity voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä käyttämällä jokaisessa uutiskirjeessä olevaa ”Peruuta tilaus”-toimintoa.

Uutiskirjelistalta ja/tai sähköpostilistalta voi myös poistua lähettämällä sähköpostilla poistopyynnön sähköpostilistan ylläpitäjälle tai ilmoittamalla asiasta sähköpostitse tai muulla tavoin rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

10. Yhteydenotot
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

11. Tietosuojaselosteen muutokset
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla kotisivuillemme asiasta ilmoituksen.

  • Päivitys tehty 11.3.2022: yrityksen osoite päivitetty