Päivitetty 7.7.2020

Pudasjärven Kehitys Oy:n yrityspalvelut ovat toiminnassa ja neuvontaa on saatavilla! Soita, jos tarvitset keskusteluapua tai ohjeita ja neuvoja. Neuvomme ja autamme yrityksiä maksutta sopivan rahoituskanavan löytämisessä ja yritystukien hakemisessa. Yhteystietomme ovat täällä. Katso myös: https://www.pudasjarvenkehitys.fi/blogi/yrityspalveluja-on-saatavilla-poikkeustilanteen-aikana/

Uusimmat tiedotteet:

Yleinen kustannustuki

Yrityksille yleinen kustannustuki haetaan sähköisesti Valtiokonttorista ja tuen hakuaika on 7.7.-31.8.2020. Siirry kustannustuen hakusivustolle. Useimmin kysytyt kysymykset kustannustuesta ovat täällä. Mikäli tarvitset neuvoja kustannustuen hakemiseen, ota yhteyttä Jukka Koutaniemeen Pudasjärven Kehitys Oy:ssä.

Yksinyrittäjän tuki

Yksinyrittäjän tuki on haettavissa Pudasjärven kaupungilta 31.8.2020 asti. Huomaa kuitenkin, että kaupungintalon asiakaspalvelu on kokonaan suljettu 6.-26.7.2020 välisen ajan. Kaupunki ei käsittele yksinyrittäjien tukihakemuksia tuona aikana. Hakumateriaaleihin pääset täältä. Lisää yksinyrittäjän tuesta kerrotaan myös alempana tällä sivulla. Mikäli tarvitset apua hakemuksen laatimisessa, ota yhteyttä Jukka Koutaniemeen.

Muut yritystuet

ELY-keskuksen ja Business Finlandin koronatukien haku päättyi 8.6. klo 16.15, mutta normaaleja BF:n ja ELY:n yritystukia voi edelleen hakea. 10.6.2020 Business Finland avasi lisäksi uuden tki-lainarahoituksen, josta on lisätietoa alempana. Lisää eri organisaatioiden kautta haettavista tuista on alempana tällä sivulla. Tukien hakemiseen saat tarvittaessa neuvoja Jukka Koutaniemeltä.

Hyödyllisiä ja maksuttomia webinaareja koronatilanteessa

Valtiokonttorin järjesti webinaarin kustannustuesta. Voit katsoa sen tallenteena verkosta.

Katso Suomen Yrittäjien koulutustallenteita ja aiempia tietoiskuja koronasta löydät täältä. Asiantuntijat vastaavat videoilla useimmin esitettyihin kysymyksiin.

Useat organisaatiot voivat auttaa yrittäjiä koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa

TEM on koonnut sivustolleen yrityksen koon mukaan toimintaohjeita: https://tem.fi/koronavirus/toimintaohjeita-yrityksille

Yrittäjäjärjestö päivittää useimmin kysyttyjen kysymysten listaa täällä.

Alla käytännön ohjeita ja linkkejä eri palveluihin ja rahoituskanaviin

Ole yhteydessä suoraan velkojaan ja keskustele tilanteesta jo mieluiten etukäteen, jos näyttää siltä, että tilanne on kriisiytymässä.

Ole yhteyksissä omaan pankkiisi. Pankeissa on rakennettu likviditeettipuskureita poikkeustapauksia varten ja nyt niitä voidaan ottaa käyttöön. Tärkeintä on kuitenkin itse olla aktiivinen pankkien suuntaan ja hakea lisärahoitusta. Yrityksen kannattaa olla yhteydessä omiin rahoittajiin heti, kun rahoitustarve ilmenee. Suomen Pankki on päättänyt auttaa koronaviruksesta kärsiviä yrityksiä lainaohjelmalla. Kriisipaketin koko on ensi vaiheessa 500 miljoonaa euroa. Käytännössä ohjelman myötä pankit ja muut luottolaitokset saavat lisää rahaa, jota ne voivat taas lainata eteenpäin yrityksille ja kotitalouksille.

Finnvera ja pankit joustavat maksujärjestelyissä, ja niistä kannattaa sopia oman pankin kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Jos sinulla on Finnveran takaama laina, Finnvera myöntää pankille luvan antaa lyhennysvapaata takaamiinsa lainoihin.

Jos sinulla koronaviruksesta johtuvia lisääntyneitä käyttöpääomatarpeita, voi Finnvera mahdollistaa pankin myöntämän käyttöpääomalainan takauksella.

Ravintolatuki

Ravitsemisyritykset voivat saada tukea työntekijän työllistämiseen toiminnan käynnistyessä uudelleen sekä hyvitystä toiminnan rajoittamisesta. Yritys voi saada kumpaakin tukea. Tuen ja hyvityksen maksamisesta vastaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).

Hyvitys toiminnan rajoittamisesta maksetaan pääsääntöisesti ilman hakemusta nk. joukkomaksatuksena, mutta mikäli yritys ei kuulu automaattisen maksatuksen piiriin tukea pitää hakea viimeistään 31.8.2020. Tukea työntekijän uudelleentyöllistämiseen pitää hakea viimeistään 31.10.2020.

Lisätiedot molemmista tuista, niiden ehdoista, maksamisesta ja hakemisesta ja linkit sähköiseen asiointipalveluun.

TEM:n kysymyksiä ja vastauksia tuesta ja hyvityksistä ravintoloille löytyy täältä.

Finnvera ja Business Finland

Finnvera – Ajankohtaista yrityksille koronan aiheuttamaan poikkeustilanteeseen.

Jos sinulla on käynnissä Business Finlandin projekti, voit lyhentää sen sisällön ja kustannusten raportointiväliä eli käytännössä yritys voi saada maksatusta projektin kustannuksista nopeammin. Lainoihin voi saada lyhennysvapaata.

Business Finland avasi 19.3.2020 kaksi uutta rahoituspalvelua, joiden avulla pienet ja keskisuuret yritykset sekä midcap-yritykset voivat kehittää ratkaisuja koronaviruksen aiheuttamiin ongelmiin: Business Finlandin häiriötilannerahoitus yrityksille koronaviruksen aiheuttamien vaikeuksien ratkaisemiseksi. Useimmin kysytyt kysymykset ja vastaukset Business Finlandin tuesta ovat luettavissa täältä. Näiden Business Finlandin häiriörahoitusten haku sulkeutui 8.6.2020 klo 16.15.

Uutta Business Finlandilta 10.6.2020: Tilapäinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolaina, jota voi hakea vuoden 2020 loppuun asti.

Lainarahoitus on tarkoitettu Suomessa toimiville vähintään kuusi henkilöä työllistäville pk- ja midcap-yrityksille sekä merkittävää liiketoimintaa tekeville säätiöille ja yhdistyksille. Rahoitusta voivat hakea kansainvälisillä tai kotimarkkinoilla toimivat yritykset sekä säätiöt ja yhdistykset, jotka etsivät kehittämisen avulla uusia keinoja liiketoimintansa häiriötilanteen ratkaisemiseen.

Rahoitus on tarkoitettu erityisesti seuraaville aloille:

  • Kauppa
  • Logistiikka
  • Majoitus- ja ravitsemistoiminta
  • Matkailu
  • Sosiaali- ja terveyspalvelut
  • Henkilöstönvuokrauspalvelut
  • Ohjelmistoliiketoiminta
  • Teollisuus 

Liiketoiminnan häiriötilanteeseen myönnettävä laina voi olla vähintään 100 000 euroa. Kotimarkkinoilla toimivien yritysten, säätiöiden ja yhdistysten lainan suuruus voi olla enintään 500 000 euroa ja kansainvälistä kasvua hakevien yritysten, säätiöiden ja yhdistysten projektien rahoituksessa enimmäismäärä arvioidaan tarpeen mukaan.

Business Finlandin myöntämän lainan osuus on pääsääntöisesti 70 % projektin hyväksytyistä kustannuksista. Hakijan on siis katettava 30 % osuus omarahoituksellaan. Laina-aika on pääsääntöisesti 7-10 vuotta. Lainoihin on mahdollisuus saada pääsääntöisesti kolme lyhennysvapaata vuotta. 

Tutustu tki-lainarahoitukseen Business Finlandin hakusivustolla.

ELY-keskus

ELY-keskuksen normaalit tukimuodot ovat edelleen yritysten käytettävissä ja haettavissa. Ota yhteyttä Pudasjärven Kehitykseen, niin saat apua ELY-keskuksen tukien ja palvelujen hakemiseen:

https://www.ely-keskus.fi/fi_FI/web/yritystenkehittamispalvelut

ELY-keskuksilla oli 31.3.2020 lähtien käytettävissä lisärahoitus, joka on yrityksen kehittämisavustus koronavirusepidemiasta aiheutuneissa markkina- ja tuotantohäiriöissä. Hakusivusto on täällä. ELY-keskuksen koronatukien haku sulkeutui 8.6.2020 klo 16.15.

Valtakunnallisesta ELY-keskusten hakemus- ja päätöstilanteesta sekä myönnetyn tuen määrästä päivittyy tilastotietoa tänne.

ELY-keskus vastaa useimmin kysyttyihin kysymyksiin koronarahoituksesta täällä.

Yksinyrittäjien tuki

Yksinyrittäjien toimintatukea on Pudasjärvellä käytettävissä 294 000 euroa. Haku käynnistyi Pudasjärvellä 16.4.2020 klo 8. Hakumateriaali on saatavissa Pudasjärven kaupungin verkkosivuilla. Hakuaikaa on 31.8.2020 klo 16.15 asti.Huomioi kuitenkin, että kaupungintalon asiakaspalvelu on kokonaan suljettu 6.-26.7.2020 välisen ajan. Kaupunki ei käsittele yksinyrittäjien tukihakemuksia tuona aikana.

Yksinyrittäjät voivat hakea tukea omalta kunnalta koronavirustilanteessa. Tuen suuruus on 2000 euroa. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen.

Tukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät. TEM muutti 30.4. aiempaa linjaustaan ja nyt tukea voidaan myöntää myös eläketuloa saaville, mikäli muut tukiehdot täyttyvät.

Avustuksen myöntämisen ehtona on yksinyrittäjän osoittama merkittävä heikentynyt taloudellinen tilanne ja liikevaihdon alenema koronaviruksen vuoksi. Tuki on harkinnanvarainen. Tukea ei voi myöntää, jos yritys on ollut taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronakriisiä, eikä yritykselle, jolla on verovelkoja. Tukikriteerit ovat valtakunnallisia ja ne tulevat Työ- ja elinkeinoministeriöstä. Lisätietoa tuesta voi lukea blogistamme.

Tutustu hakumateriaaliin, ja mikäli tarvitset lisäohjeita tai apua hakemuksen laatimisessa, voit kysyä neuvoja Jukka Koutaniemeltä Pudasjärven Kehitys Oy:stä.

TEM:in kysymyksiä ja vastauksia -sivu yksinyrittäjän tuesta.

Yksinyrittäjä voi hakea myös työttömyysturvaa

Tukea voi hakea rinnakkain yrittäjille tulossa olevan laajennetun työttömyystuen kanssa. Kelan ohjeet tuen hausta ovat täällä.

Lue yrittäjän työmarkkinatuesta myös blogistamme täältä.

Lue TEM:in kysymyksiä ja vastauksia yrittäjän työttömyysturvasta.

Maaseutuyrittäjille ohjeita

Lähiruokatuottajille ja alkutuotannon toimijoille on koottu poikkeustilanteessa oma infosivu. Neuvontaa antaa lähiruoka-asiantuntija Sirkku Kianto.

Katso ELY-keskuksen verkkosivu maaseudun yritysten, alkutuotannon ja kalatalouden koronatuista.

Lisätietoja koronatuista on myös Ruokaviraston verkkosivuilla: www.ruokavirasto.fi/koronarahoitus.

Ruokavirasto maksaa kriisitukia muun muassa maitotiloille, sikatiloille sekä velkaisille ja investoineille maatiloille. Lisätietoa: Maatalouden kriisituet

Valtion takaus maksuvaikeuksissa oleville maatiloille

Porotalouden koronatuki eli väliaikaisen tuen hakuohje

Porotalouden tuen voi jatkossa hakea verkossa. Lue lisää Ruokaviraston sivuilta.

Kalatalouden väliaikainen tuki

Koronavirukseen varautuminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla (mmm.fi)

Koronavirus COVID-19 (ruokavirasto.fi)

Miten koronavirus vaikuttaa maatalouslomitukseen? (mela.fi)

TE-palvelut

Katso TE-palveluiden erikoistietosivu yrittäjille ja työnantajille. Koronan vuoksi on tehty useita muutoksia erilaisiin sääntöihin. Lue lisää:

Starttiraha

Lomautus

Muutoksia työsopimuslakiin irtisanomisista

Yrittäjän työttömyysturva

TEM:in sivuilla on kysymyksiä ja vastauksia yrittäjien työttömyysturvasta.

Ohjeet yrittäjän työttömyysturvan hakemisesta on koottu myös blogiimme.

Verohallinto

Koronatilanne voi aiheuttaa myös vaikeuksia hoitaa veroasioita. Yrityksen veroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa ja ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä syystä. Jos yrityksellä on maksuvaikeuksia, voi veroille hakea maksujärjestelyä. Verohallinto selvittää parhaillaan helpotuksia verojen maksujärjestelyn ehtoihin yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa. Lisäksi verohallinto nopeuttaa seuraavien asioiden käsittelyä: alv-palautusten käsittely, maksujärjestelyt, ennakkoverojen muutokset, myöhästymismaksujen perimättä jättäminen, veroilmoitusten lisäajan hakemukset.

Vero.fi: Verohallinto tukee yrityksiä.

Verojen maksujärjestelyjä helpotetuin ehdoin on voinut hakea 25.3.2020 alkaen. Katso lisätietoa täältä.

26.5.2020 alkaen voi myös hakea arvonlisäveroja takaisin ja maksaa ne myöhemmin. Yritys voi siis pyytää alkuvuonna 2020 maksamiaan arvonlisäveroja takaisin. Käytännössä yritys tekee maksujärjestelypyynnön ja maksaa palautetun arvonlisäveron myöhemmin takaisin Verohallinnolle maksujärjestelyn kautta. Pyynnön maksujärjestelystä voi tehdä helpoiten OmaVerossa. Lisätietoja Verohallinnon sivuilta.

KELA

Kelan infosivu: Ajankohtaista koronasta

Suomen Yrittäjät

Ohjeet työnantajalle

Kaikki koronasta yrittäjälle – päivittyvä infosivu

Uutinen: Mitä yrittäjien pitää tietää koronaviruksen vaikutuksista omaan toimeentuloon ja yritystoimintaan (webinaarit avoinna myös ei-jäsenille)

Koulutukset – linkki webinaareihin

Mentorisi.fi – Suomen Yrittäjien jäsenille tarkoitettu palvelu, josta yrittäjä voi löytää ammattilaisen sparraamaan liiketoimintaansa

Mentorisi.fi -palvelu on avattu kaikille yrittäjille kevään ajaksi.

Yritys-Suomi Talousapu

Yleistä neuvontaa talous- ja maksuvaikeuksissa antaa:

Yritys-Suomi Talousapu -neuvontapalvelu

Kriisipuhelin

Valtakunnallinen kriisipuhelin on käytettävissä, kun oma jaksaminen huolettaa. Linja on auki 24/7. Puh. 09 2525 0111

Kauppakamari

https://kauppakamari.fi/lisatietoa_koronaviruksesta/

https://helsinki.chamber.fi/neuvonta-ja-palvelut/koronainfoa-yrityksille/

Koronatukea taiteen ja kulttuurin ammattilaisille

Kulttuurin ja taiteen toimijoille suunnattujen korona-avustusten hakuajat olivat loppukeväällä. Lue lisää Opetus- ja kulttuuriminiesteriön tiedotteesta.

Taiteen edistämiskeskus Taike kokoaa sivuilleen koronatietoa ja tukea taitelijoille.