Päivitetty 30.3.2020

Pudasjärven Kehitys Oy:n yrityspalvelut ovat toiminnassa ja neuvontaa on saatavilla! Soita, jos tarvitset keskusteluapua tai ohjeita ja neuvoja. Yhteystietomme ovat täällä. Katso myös: https://www.pudasjarvenkehitys.fi/blogi/yrityspalveluja-on-saatavilla-poikkeustilanteen-aikana/

Webinaareja tarjolla:

Kasvu Open järjestää 2.4. klo 9-10 webinaarin yritysrahoituksesta poikkeustilanteessa. Puhumassa on asiantuntijoita Business Finlandista, Finnverasta ja Nordeasta. Ilmoittautuminen webinaariin löytyy BF:n kotisivujen oikeasta laidasta täältä.

Katso Suomen Yrittäjien koulutustallenteita ja aiempia tietoiskuja koronasta täältä. Asiantuntijat vastaavat videoilla useimmin esitettyihin kysymyksiin.

Useat organisaatiot voivat auttaa yrittäjiä koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa

TEM on nyt koonnut sivustolleen yrityksen koon mukaan toimintaohjeita: https://tem.fi/koronavirus/toimintaohjeita-yrityksille

Alla käytännön ohjeita ja linkkejä palveluihin:

Ole yhteydessä suoraan velkojaan ja keskustele tilanteesta jo mieluiten etukäteen, jos näyttää siltä, että tilanne on kriisiytymässä.

Ole yhteyksissä omaan pankkiisi. Pankeissa on rakennettu likviditeettipuskureita poikkeustapauksia varten ja nyt niitä voidaan ottaa käyttöön. Tärkeintä on kuitenkin itse olla aktiivinen pankkien suuntaan ja hakea lisärahoitusta. Yrityksen kannattaa olla yhteydessä omiin rahoittajiin heti, kun rahoitustarve ilmenee. Suomen Pankki on päättänyt auttaa koronaviruksesta kärsiviä yrityksiä lainaohjelmalla. Kriisipaketin koko on ensi vaiheessa 500 miljoonaa euroa. Käytännössä ohjelman myötä pankit ja muut luottolaitokset saavat lisää rahaa, jota ne voivat taas lainata eteenpäin yrityksille ja kotitalouksille.

Finnvera ja pankit joustavat maksujärjestelyissä, ja niistä kannattaa sopia oman pankin kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Jos sinulla on Finnveran takaama laina, Finnvera myöntää pankille luvan antaa lyhennysvapaata takaamiinsa lainoihin.

Jos sinulla koronaviruksesta johtuvia lisääntyneitä käyttöpääomatarpeita, voi Finnvera mahdollistaa pankin myöntämän käyttöpääomalainan takauksella.

Finnvera ja Business Finland

Finnvera – Ajankohtaista yrityksille koronan aiheuttamaan poikkeustilanteeseen.

Jos sinulla on käynnissä Business Finlandin projekti, voit lyhentää sen sisällön ja kustannusten raportointiväliä eli käytännössä yritys voi saada maksatusta projektin kustannuksista nopeammin. Lainoihin voi saada lyhennysvapaata.

Business Finland avasi torstaina 19. maaliskuuta kaksi uutta rahoituspalvelua, joiden avulla pienet ja keskisuuret yritykset sekä midcap-yritykset voivat kehittää ratkaisuja koronaviruksen aiheuttamiin ongelmiin. Valitettavasti nämä tuet eivät koske kuitenkaan toiminimellä toimivia yrityksiä ja käyttöpääomatarpeeseen rahoitusta ei myönnetä. Verkkokaupan perustamista koskevaan suunnitteluun voi saada tukea, mutta ei varsinaisesti jakelukanavan perustamiseen. Rahoituksen avulla yritykset voivat selvittää ja suunnitella uusia liiketoimintoja, korvaavia toimitusketjuja ja tuotannon sekä työn tekemisen tapojen uudelleenorganisoimista koronaviruksen aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.

Hakemusten sujuvan käsittelyn vuoksi työnjako ELY-keskusten rahoituksen ja Business Finlandin rahoituksen kesken määräytyy yrityksen työntekijämäärän perusteella. Yritykset, jotka työllistävät yli viisi työntekijää, voivat hakea avustusmuotoista rahoitusta (liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa) Business Finlandilta ja 1-5 työntekijää työllistävät yritykset voivat puolestaan hakea tukea ELY-keskuksesta. Yrityksen ei tule hakea häiriötilanteeseen liittyvää rahoitusta sekä ELY-keskukselta että Business Finlandilta.

Oy, Ay, Ky, Oyj, OSK: Uusi rahoitus yrityksille koronaviruksen aiheuttamien vaikeuksien ratkaisemiseksi.

Business Finland – Autamme yrityksiä koronaepidemian aikana.

ELY-keskus

Jos sinulla on käynnissä ELY-keskuksen kehittämisavustuksella rahoitettu hanke, ota ensin yhteyttä ELY–keskukseen tarkempien ohjeiden saamiseksi. ELY-keskus suhtautuu myönteisesti käynnissä olevien yrityksen kehittämisavustuksella rahoitettujen hankkeiden toteuttamisaikaan ja sisältöön liittyviin muutoksiin. Esimerkiksi kehittämishankkeen peruuntuneen matkan kustannukset ovat hyväksyttäviä siltä osin, kun korvausta ei muualta voi hakea tai matkaa ei voida siirtää. Samoin hyväksyttäviä ovat erilaisten peruutettujen tilaisuuksien osallistumismaksut, jos ne jäävät rahoituksen saajan lopulliseksi kustannukseksi.

Neuvomme ja autamme yrityksiä maksutta tukien hakemisessa. ELY-keskuksen normaalit tukimuodot ovat edelleen yritysten käytettävissä ja haettavissa. Yritysten kehittämispalveluihin on tehty kuitenkin muutoksia koronan vuoksi. Nyt apua saa tosi matalalla kynnyksellä. Analyysi- ja Konsultointi-palvelujen tukitasoa on nostettu lähes 100 prosenttiin ja väliaikaisesti omavastuuosuus on vain 30 euroa/päivä.

Ely-keskuksen kehittämispalveluiden hyödyntäminen:

https://www.ely-keskus.fi/fi_FI/web/yritystenkehittamispalvelut

ELY-keskuksilla on lisäksi käytettävissä 50 miljoonan euron lisärahoitus yritysten kehittämisavustuksiin. Lisärahoituksella tuetaan pk-yrityksiä (ml. toiminimiyrittäjät) jotka ovat kärsineet koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä. ELY-keskukset suuntaavat rahoitusta yrityksille, joissa on yrittäjän/yrittäjien lisäksi 1-5 työsuhteessa olevaa henkilöä. Haku aukeaa 31.3.2020 ELY-keskusten verkkosivuilla. Lisätietoa tuesta on täällä.

Ks. uutinen: Yhtiömuodosta riippumaton uusi tukipaketti yrittäjille ja freelancereille

TE-palvelut

20.3.2020 hallitus esitteli myös muita uusia toimenpiteitä yritysten taloudellisen ahdingon helpottamiseksi. Tukipaketti käsittää muun muassa lomautusprosessin nopeuttamisen ja yksityisten työeläkemaksujen väliaikaisen alentamisen.

Työttömyysturva laajenee koskemaan väliaikaisesti myös yrittäjiä ja freelancereita.

Hallitus helpottaa freelancereiden ja yksinyrittäjien pääsyä työttömyysturvan piiriin yritysmuodosta riippumatta. Yritystoiminnan edellytysten tilapäisluonteinen heikentyminen koronan vuoksi on peruste arvioida yritystoiminta työllistävyydeltään sivutoimiseksi yritystoiminnaksi. Sivutoimisen yritystoiminnan perusteella henkilöllä on oikeus työttömyysetuuteen. Päätoimisesti työllistyneen yrittäjän työttömyysetuuden saaminen ei edellyttäisi yritystoiminnan lopettamista. Muutos ei erottele eri yhtiömuodoissa harjoitettua yritystoimintaa, mikä turvaa poikkeusoloissa yrittäjien yhdenvertaisuuden. Yrittäjän oma ilmoitus riittää, mikä vähentää selvitystyön ja harkinnan tarvetta työ- ja elinkeinotoimistoissa. Työttömyysturvalakiin tehtävä muutos on määräaikainen. Muutosta valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriössä.

TE-palveluiden hyödyntäminen esim. lomautustilanteissa:

www.te-palvelut.fi

Verohallinto

Koronatilanne voi aiheuttaa myös vaikeuksia hoitaa veroasioita. Yrityksen veroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa ja ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä syystä. Jos yrityksellä on maksuvaikeuksia, voi veroille hakea maksujärjestelyä. Verohallinto selvittää parhaillaan helpotuksia verojen maksujärjestelyn ehtoihin yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa. Lisäksi verohallinto nopeuttaa seuraavien asioiden käsittelyä: alv-palautusten käsittely, maksujärjestelyt, ennakkoverojen muutokset, myöhästymismaksujen perimättä jättäminen, veroilmoitusten lisäajan hakemukset.

Vero.fi: Verohallinto tukee yrityksiä.

Verojen maksujärjestelyjä helpotetuin ehdoin on voinut hakea 25.3.2020 alkaen. Katso lisätietoa täältä.

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/20

Suomen Yrittäjät

Ohjeet työnantajalle

Kaikki koronasta yrittäjälle – päivittyvä infosivu

Uutinen: Mitä yrittäjien pitää tietää koronaviruksen vaikutuksista omaan toimeentuloon ja yritystoimintaan (webinaarit avoinna myös ei-jäsenille)

Koulutukset – linkki webinaareihin

Mentorisi.fi – Suomen Yrittäjien jäsenille tarkoitettu palvelu, josta yrittäjä voi löytää ammattilaisen sparraamaan liiketoimintaansa

Mentorisi.fi -palvelu on avattu kaikille yrittäjille kevään ajaksi.

Yritys-Suomi Talousapu

Yleistä neuvontaa talous- ja maksuvaikeuksissa antaa:

Yritys-Suomi Talousapu -neuvontapalvelu

Kauppakamari

https://kauppakamari.fi/lisatietoa_koronaviruksesta/

https://helsinki.chamber.fi/neuvonta-ja-palvelut/koronainfoa-yrityksille/

KELA

Kelan infosivu: Ajankohtaista koronasta

Maaseutuyrittäjille ohjeita

Koronavirukseen varautuminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla (mmm.fi)

Koronavirus COVID-19 (ruokavirasto.fi)

Miten koronavirus vaikuttaa maatalouslomitukseen? (mela.fi)

TAIKE myöntää lisätukea taiteen ja kulttuurin ammattilaisille

Noin 1,5 miljoonan euron rahoitus myönnetään koronaepidemian takia ahdinkoon joutuneille taiteen ja kulttuurin ammattilaisille. Suuret suomalaiset säätiöt, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Taiteen edistämiskeskus myöntävät yhdessä nopeaa tukea. Tuki kohdistetaan jaettavaksi ensi sijassa lyhyinä apurahoina freelance-taiteilijoille, joiden työtilanteeseen koronaepidemia on konkreettisesti vaikuttanut. Haun tarkemmat kriteerit julkistetaan myöhemmin. Apurahojen määrä tulee olemaan arviolta ainakin 500. Apuraha jaetaan huhtikuun aikana taiteen edistämiskeskus Taiken kautta.