Päivitetty 19.1.2021

Pudasjärven Kehitys Oy:n yrityspalvelut ovat toiminnassa ja neuvontaa on saatavilla! Soita, jos tarvitset keskusteluapua tai ohjeita ja neuvoja. Neuvomme ja autamme yrityksiä maksutta sopivan rahoituskanavan löytämisessä ja yritystukien hakemisessa. Yhteystietomme ovat täällä. Katso myös: https://www.pudasjarvenkehitys.fi/blogi/yrityspalveluja-on-saatavilla-poikkeustilanteen-aikana/

Ajankohtaista juuri nyt

Muista seurata Pudasjärven Kehityksen Facebook-sivua, jossa tiedotamme ajankohtaisista yritystuista ja muista yrityksille suunnatuista palveluista!

Tässä muutamia poimintoja alkuvuoden 2021 tarjonnasta:

Business Finlandin Innovaatiosetelin haku käynnistyi 15.1.2021. Tervetuloa webinaariin Innovaatiosetelistä 27.1.2021!

Ilmoittaudu webinaariin ELY-keskuksen yritystukimuodoista 26.1.2021.

Läsnä yrittäjän arjessa -hankkeen kautta on haettavissa asiantuntijapalveluja koronasta kärsineille yrityksille.

Koronatuet

Täältä löydät tietoa yrityksille myönnetystä koronatuista tähän mennessä:

Kustannustuen toinen hakukierros

Kustannustuen toinen hakukierros käynnistyi 21.12.2020 ja kustannustuki on haettavissa 26.2.2021 klo 16.15 asti. Hakusivusto löytyy Valtiokonttorin verkkosivuilta. Sivustolla on hakuohjeita, vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin sekä hyödyllinen laskuri. Katsottavissa on myös video-ohje tuen hakemista. Sivuilta löytyy myös tilastoja tukipäätöksistä.

Yritysten tulee täyttää seuraavat ehdot kustannustuen saamiseksi:

 • Yrityksen toimiala kuuluu tuen piiriin (lista toimialoista) TAI yritys, jonka päätoimialaa ei ole mainittu valtioneuvoston asetuksessa, mutta joka esittää liikevaihtonsa laskulle erityisen painavat koronapandemiaan liittyvät syyt.
 • Yrityksen oma tukikauden liikevaihto on pudonnut yli 30 % vertailukauteen nähden. Liikevaihdon vertailukausi on kesä-lokakuu 2019 (1.6.2019 – 31.10.2019). Jos yritys on perustettu 1.5.2019 tai myöhemmin, vertailukausi on tammi-helmikuu 2020 (1.1.2020 – 29.2.2020). Tukikausi on kaikilla yrityksillä kesä-lokakuu 2020 (1.6.2020 – 31.10.2020).
 • Yrityksellä on tukikauteen (1.6.-31.10.2020) kohdistuvia palkkakuluja ja/tai joustamattomia kuluja ja menetyksiä, joita on vaikea sopeuttaa. Kulujen tulee olla lopullisia.
 • Yritykselle lain mukaan määräytyvä kustannustuki on vähintään 2000 euroa.
 • Yritystä ei koske mikään kustannustukea koskevassa laissa tarkoitettu kustannustuen myöntämisen este, jotka on lueteltu Valtiokonttorin verkkosivuilla kysymyksissä ja vastauksissa.

Myös toimialarajauksen ulkopuolelle jäävät yritykset voivat hakea tukea, sillä tukea voidaan myöntää myös harkinnanvaraisin perustein niille yrityksille, jotka täyttävät muut laissa säädetyt tuen myöntämisen edellytykset. Kustannustukea ei voida kuitenkaan myöntää maatalouden alkutuotannon, kalatalouden ja vesiviljelyalan toimialoille.

Yritysten lisäksi liiketoimintaa harjoittavat yhdistykset ja säätiöt voivat hakea kustannustukea. Kustannustukea voidaan myöntää vain yhdistysten ja säätiöiden taloudelliseen toimintaan.

Vielä haettavissa olevia muita koronatukia

Maaseudun yritysten ja maatalouden väliaikainen tuki koronaviruspandemian aiheuttamiin talousvaikeuksiin

Maaseudun yritysten väliaikainen tuki on tarkoitettu maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan sekä alle 10 henkilöä työllistäville yrityksille, jotka jalostavat ja myyvät maataloustuotteita. Maaseudun yritysten väliaikaista tukea jatkettiin vuodenvaihteesta kesäkuulle 2021. Tuen alaraja laski 2000 euroon ja yläraja nousi 80 000 euroon.

Alkutuotannon väliaikainen tuki on tarkoitettu alkutuotannon alalla toimiville, koronakriisistä suoraan kärsineille yrityksille. Tällaisia ovat esimerkiksi sellaiset erikoistuneet maatilat, porotilat ja puutarhatilat, jotka myyvät tuotteitaan suoraan ravintoloille tai muille ostajille ja joiden tuotteiden menekki on pysähtynyt tai merkittävästi pienentynyt koronakriisin vuoksi. Huomaa, että alkutuotannon yritykset voivat hakea väliaikaista tukea koronapandemian aiheuttamiin talousvaikeuksiin uusilla ehdoilla 4.11.2020 alkaen. Uusien ehtojen mukaan tukea voi saada 2000–80 000 euroa ja tukea voidaan myöntää myös kuluihin, jotka syntyvät tuotantoeläinten terveyden ja yritystoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi välttämättömien rehujen hankinnasta. Tukea voi hakea 30.6.2021 saakka.

Business Finlandin tilapäinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolaina

Tuen hakuaikaa jatkettiin 14.5.2021 asti.

Lainarahoitus on tarkoitettu Suomessa toimiville vähintään kuusi henkilöä työllistäville pk- ja midcap-yrityksille sekä merkittävää liiketoimintaa tekeville säätiöille ja yhdistyksille. Rahoitusta voivat hakea kansainvälisillä tai kotimarkkinoilla toimivat yritykset sekä säätiöt ja yhdistykset, jotka etsivät kehittämisen avulla uusia keinoja liiketoimintansa häiriötilanteen ratkaisemiseen.

Rahoitus on tarkoitettu erityisesti seuraaville aloille:

 • Kauppa
 • Logistiikka
 • Majoitus- ja ravitsemistoiminta
 • Matkailu
 • Sosiaali- ja terveyspalvelut
 • Henkilöstönvuokrauspalvelut
 • Ohjelmistoliiketoiminta
 • Teollisuus 

Liiketoiminnan häiriötilanteeseen myönnettävä laina voi olla vähintään 100 000 euroa. Kotimarkkinoilla toimivien yritysten, säätiöiden ja yhdistysten lainan suuruus voi olla enintään 500 000 euroa ja kansainvälistä kasvua hakevien yritysten, säätiöiden ja yhdistysten projektien rahoituksessa enimmäismäärä arvioidaan tarpeen mukaan.

Business Finlandin myöntämän lainan osuus on pääsääntöisesti 70 % projektin hyväksytyistä kustannuksista. Hakijan on siis katettava 30 % osuus omarahoituksellaan. Laina-aika on pääsääntöisesti 7-10 vuotta. Lainoihin on mahdollisuus saada pääsääntöisesti kolme lyhennysvapaata vuotta. 

Tutustu tki-lainarahoitukseen Business Finlandin hakusivustolla.

Yrittäjän työttömyysturvassa väliaikaisia muutoksia

 • Kela voi maksaa yrittäjälle työmarkkinatukea, jos päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai yrittäjätulo on epidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 e/kk. Nämä muutokset ovat voimassa 31.3.2021 asti.
 • Tavallisesti yritystoiminnan tulojen sovittelussa käytetään edellisen vuoden verotustietoja. Jos yrittäjän tulot ovat muuttuneet koronavirusepidemian vuoksi, yrittäjä voi väliaikaisesti itse ilmoittaa Kelaan, kuinka paljon nykyiset tulot ovat. Kela sovittelee nämä tulot yhteen etuuden kanssa. Muutos on voimassa 11.5.–31.3.2021.
 • Työttömyysetuuden suojaosaa on korotettu väliaikaisesti. Suojaosa on se määrä, jonka voi ansaita ilman, että se vaikuttaa etuuteen. Voit yrittäjänä ansaita bruttona eli ennen verojen vähentämistä 465 euroa, jos etuus maksetaan 4 viikon välein tai 500 euroa, jos etuus maksetaan kuukauden välein. Korotus on voimassa sovittelujaksoilla, jotka alkavat 1.6.–31.3.2021.

Lue ohjeet yrittäjän työttömyysturvasta. Kelan ohjeet tuen hausta ovat täällä.

Lue TEM:in kysymyksiä ja vastauksia yrittäjän työttömyysturvasta.

Tavanomaiset käytettävissä olevat yritystuet

Business Finlandin ja ELY-keskuksen myöntämien koronatukien haku on päättynyt, mutta monia tavanomaisia yritystukia voi edelleen hakea eri tahoilta:

1. ELY-keskuksen yritysrahoitus

ELY-keskuksen myöntämän yrityksen kehittämisavustuksen avulla voi kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintaa tai luoda yrityksen kannalta täysin uutta liiketoimintaa. Yrityksen kehittämisavustukseen on tehty koronatilanteen johdosta väliaikaisia muutoksia, jotka ovat voimassa 19.10.2020-30.6.2021. Näiden muutosten kautta on mahdollista myöntää yrityksen kehittämisavustus myös ns. väliaikaisena valtiontukena, jonka yrityskohtainen enimmäismäärä on 800 000 euroa. Lisäksi asetuksella mahdollistetaan avustuksen myöntäminen pienille yrityksille, jotka ovat olleet vaikeuksissa aiemmin kuin 1.1.2020.

ELY-keskuksen yritysten kehittämispalveluihin kuuluvien Analyysi- ja Konsultointi-palvelujen haussa on tällä hetkellä menossa katkos, sillä haku vuoden 2020 osalta päättyi 23.11.2020. Yritysten kehittämispalvelut ovat jälleen haettavissa helmikuulla 2021, kun uusi puitesopimuskausi käynnistyy.

Alueellinen kuljetustuki on harkinnanvarainen avustus vuosille 2020-2022, jonka tavoitteena on alentaa harvaan asutuilla alueilla, kuten Pohjois-Pohjanmaalla, toimivien yritysten pitkistä kuljetusmatkoista aiheutuvia lisäkustannuksia ja siten parantaa yritystoiminnan edellytyksiä näillä alueilla.

2. LEADER-yritystuet

3. Business Finlandin yritysrahoitus

Uutta BF:ltä: Business Finlandin Innovaatiosetelin hakemuspalvelu avataan 15.1.2021

Innovaatioseteli on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on uusi kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea ja jonka eteenpäinviemiseksi yritys tarvitsee ulkopuolista osaamista. Innovaatiosetelillä voit ostaa uutta tietoa ja osaamista yritykseesi. Setelin arvo on 6 200 euroa (5 000 euroa+alv). Innovaatiosetelissä on 1000 euroa+alv omarahoitusosuus (riippumatta projektin koosta), mikä tulee maksaa suoraan palveluntuottajalle projektin päätyttyä.

Voit käyttää sen innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan. Innovaatiosetelillä voit hankkia palveluita esimerkiksi innovaatiopalveluja tarjoavilta yrityksiltä, yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta ja tutkimusorganisaatioilta. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista.

Sopivan rahoituskanavan löytämiseen ja yritystukien hakemiseen saat tarvittaessa neuvoja Jukka Koutaniemeltä ja Auvo Turpeiselta.

Useat organisaatiot voivat auttaa yrittäjiä koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa

TEM on koonnut sivustolleen yrityksen koon mukaan toimintaohjeita: https://tem.fi/koronavirus/toimintaohjeita-yrityksille

Katso Suomen Yrittäjien koulutustallenteita ja aiempia tietoiskuja koronasta. Yrittäjäjärjestö ylläpitää koronatilanteesta myös useimmin kysyttyjen kysymysten listaa.

Alla käytännön ohjeita ja linkkejä eri palveluihin ja rahoituskanaviin

Ole yhteydessä suoraan velkojaan ja keskustele tilanteesta jo mieluiten etukäteen, jos näyttää siltä, että tilanne on kriisiytymässä.

Ole yhteyksissä omaan pankkiisi. Pankeissa on rakennettu likviditeettipuskureita poikkeustapauksia varten ja nyt niitä voidaan ottaa käyttöön. Tärkeintä on kuitenkin itse olla aktiivinen pankkien suuntaan ja hakea lisärahoitusta. Yrityksen kannattaa olla yhteydessä omiin rahoittajiin heti, kun rahoitustarve ilmenee. Suomen Pankki on päättänyt auttaa koronaviruksesta kärsiviä yrityksiä lainaohjelmalla. Kriisipaketin koko on ensi vaiheessa 500 miljoonaa euroa. Käytännössä ohjelman myötä pankit ja muut luottolaitokset saavat lisää rahaa, jota ne voivat taas lainata eteenpäin yrityksille ja kotitalouksille.

Finnvera ja pankit joustavat maksujärjestelyissä, ja niistä kannattaa sopia oman pankin kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Jos sinulla on Finnveran takaama laina, Finnvera myöntää pankille luvan antaa lyhennysvapaata takaamiinsa lainoihin.

Jos sinulla koronaviruksesta johtuvia lisääntyneitä käyttöpääomatarpeita, voi Finnvera mahdollistaa pankin myöntämän käyttöpääomalainan takauksella.

Aikaisemmat koronatuet, joiden hakuaika on jo päättynyt

Tuki ravitsemisyrityksille uudelleentyöllistämiseen

Tuen hakuaika on päättynyt 31.10.2020. Tukea myönnettiin valmiuteen ja kykyyn työllistää työntekijöitä koronaepidemiaa edeltänyttä tilannetta vastaavalle tasolle toiminnan käynnistyessä rajoitusajan jälkeen. Tukea voitiin kohdentaa myös henkilöstöpalveluyritysten kautta vuokratyönä tai alihankintana hankitun työn maksamiseen.

Yksinyrittäjän tuki

Yksinyrittäjien tukea oli Pudasjärvellä käytettävissä yhteensä 294 000 euroa. Yksinyrittäjän tuen haku oli käynnissä Pudasjärvellä 16.4.-30.9.2020.

TEM:in kysymyksiä ja vastauksia -sivu yksinyrittäjän tuesta.

Yleinen kustannustuki (ensimmäinen hakukierros)

Kustannustuen ensimmäinen hakukierros päättyi 31.8.2020. Valtiokonttorin hakusivusto ja useimmin kysytyt kysymykset koskien ensimmäistä hakukierrosta.

Uusi kustannustuki eli toinen hakukierros on parhaillaan haussa. Siitä on kerrottu ylempänä tällä sivulla.

Ravintolatuki

Ravitsemisyritykset saattoivat aikaisemmin saada tukea työntekijän työllistämiseen toiminnan käynnistyessä uudelleen sekä hyvitystä toiminnan rajoittamisesta. Yritys saattoi saada kumpaakin tukea. Tuen ja hyvityksen maksamisesta vastasi ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).

Hyvitys toiminnan rajoittamisesta maksettiin pääsääntöisesti ilman hakemusta nk. joukkomaksatuksena, mutta mikäli yritys ei kuulunut automaattisen maksatuksen piiriin, tukea piti hakea. Tuen hakuaika päättyi 31.8.2020.

Tukea työntekijän uudelleentyöllistämiseen oli haettavissa 31.10.2020 asti.

Lisätiedot molemmista tuista, niiden ehdoista, maksamisesta ja hakemisesta ja linkit sähköiseen asiointipalveluun.

TEM:n kysymyksiä ja vastauksia tuesta ja hyvityksistä ravintoloille löytyy täältä.

Finnvera ja Business Finland

Finnvera – Ajankohtaista yrityksille koronan aiheuttamaan poikkeustilanteeseen.

Jos sinulla on käynnissä Business Finlandin projekti, voit lyhentää sen sisällön ja kustannusten raportointiväliä eli käytännössä yritys voi saada maksatusta projektin kustannuksista nopeammin. Lainoihin voi saada lyhennysvapaata.

Business Finland avasi 19.3.2020 kaksi uutta rahoituspalvelua, joiden avulla pienet ja keskisuuret yritykset sekä midcap-yritykset voivat kehittää ratkaisuja koronaviruksen aiheuttamiin ongelmiin: Business Finlandin häiriötilannerahoitus yrityksille koronaviruksen aiheuttamien vaikeuksien ratkaisemiseksi. Useimmin kysytyt kysymykset ja vastaukset Business Finlandin tuesta ovat luettavissa täältä. Näiden Business Finlandin häiriörahoitusten haku sulkeutui 8.6.2020.

ELY-keskuksen poikkeusrahoitus (koronarahoitus)

ELY-keskuksilla oli 31.3.2020 lähtien käytettävissä lisärahoitus, joka oli tarkoitettu yrityksen kehittämisavustus koronavirusepidemiasta aiheutuneissa markkina- ja tuotantohäiriöissä. Hakusivusto maksatusohjeineen on täällä. ELY-keskuksen koronatukien haku sulkeutui 8.6.2020. Maksatusta voi edelleen hakea.

Valtakunnallisesta ELY-keskusten hakemus- ja päätöstilanteesta sekä myönnetyn tuen määrästä päivittyy tilastotietoa tänne.

ELY-keskus vastaa useimmin kysyttyihin kysymyksiin koronarahoituksesta täällä.

Matkailualan toimijoille suunnattu erityistukimuoto

Matkailuelinkeinon elpymisen edistämiseen ja matkailun kehittämiseen oli haettavissa elokuun 2020 loppuun mennessä uutta rahoitusta ja sitä myönnettiin lokakuussa 29 alueelliselle matkailuelinkeinoa tukevalle kehittämishankkeelle. Tukea alueellamme toimiviin hankkeisiin sai mm. Syötteen Matkailuyhdistys ry hankkeelleen ’Syötteen matkailualueen digitaalisen asiakaspolun kehittäminen’ sekä Naturpolis Oy, ’Rannikolta tuntureille’ -hankkeeseen.

Muita ohjeita ja hyödyllisiä linkkejä

Maaseutuyrittäjille ohjeita

Katso ELY-keskuksen verkkosivu maaseutuelinkeinoille.

Lisätietoja koronatuista on Ruokaviraston verkkosivuilla: www.ruokavirasto.fi/koronarahoitus.

Ruokavirasto maksaa kriisitukia muun muassa maitotiloille, sikatiloille sekä velkaisille ja investoineille maatiloille. Lisätietoa: Maatalouden kriisituet

Kalatalouden väliaikainen tuki

Lähiruokatuottajille ja alkutuotannon toimijoille koottiin poikkeustilanteessa myös oma infosivu. Ko. sivua ei enää päivitetä.

Valtion takaus maksuvaikeuksissa oleville maatiloille, haku päättyi 30.4.2020.

Porotalouden koronatuki eli väliaikaisen tuen hakuohje

Porotalouden tuen saattoi hakea ensimmäistä kertaa verkossa, tuen hakuaika on jo päättynyt. Lue lisää Ruokaviraston sivuilta.

Koronavirukseen varautuminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla (mmm.fi)

Koronavirus COVID-19 (ruokavirasto.fi)

Miten koronavirus vaikuttaa maatalouslomitukseen? (mela.fi)

TE-palvelut

Katso TE-palveluiden erikoistietosivu yrittäjille ja työnantajille. Koronan vuoksi on tehty useita muutoksia erilaisiin sääntöihin. Lue lisää:

Starttiraha

Lomautus

Muutoksia työsopimuslakiin irtisanomisista

Yrittäjän työttömyysturva

TEM:in sivuilla on kysymyksiä ja vastauksia yrittäjien työttömyysturvasta.

Ohjeet yrittäjän työttömyysturvan hakemisesta on koottu myös blogiimme.

Verohallinto

Koronatilanne voi aiheuttaa myös vaikeuksia hoitaa veroasioita. Yrityksen veroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa ja ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä syystä. Jos yrityksellä on maksuvaikeuksia, voi veroille hakea maksujärjestelyä. Verohallinto selvittää parhaillaan helpotuksia verojen maksujärjestelyn ehtoihin yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa. Lisäksi verohallinto nopeuttaa seuraavien asioiden käsittelyä: alv-palautusten käsittely, maksujärjestelyt, ennakkoverojen muutokset, myöhästymismaksujen perimättä jättäminen, veroilmoitusten lisäajan hakemukset.

Vero.fi: Verohallinto tukee yrityksiä.

Verojen maksujärjestelyjä helpotetuin ehdoin on voinut hakea 25.3.-31.8.2020. Katso lisätietoa täältä.

26.5.-31.8.2020 yritys on voinut myös hakea arvonlisäveroja takaisin ja maksaa ne myöhemmin. Yritys voi siis pyytää alkuvuonna 2020 maksamiaan arvonlisäveroja takaisin. Lisätietoja Verohallinnon sivuilta.

KELA

Kelan infosivu: Ajankohtaista koronasta

Suomen Yrittäjät

Ohjeet työnantajalle

Kaikki koronasta yrittäjälle – päivittyvä infosivu

Uutinen: Mitä yrittäjien pitää tietää koronaviruksen vaikutuksista omaan toimeentuloon ja yritystoimintaan (webinaarit avoinna myös ei-jäsenille)

Koulutukset – linkki webinaareihin

Mentorisi.fi – Suomen Yrittäjien jäsenille tarkoitettu palvelu, josta yrittäjä voi löytää ammattilaisen sparraamaan liiketoimintaansa

Mentorisi.fi -palvelu on avattu kaikille yrittäjille kevään ajaksi.

Yritys-Suomi Talousapu

Yleistä neuvontaa talous- ja maksuvaikeuksissa antaa:

Yritys-Suomi Talousapu -neuvontapalvelu

Kriisipuhelin

Valtakunnallinen kriisipuhelin on käytettävissä, kun oma jaksaminen huolettaa. Linja on auki 24/7. Puh. 09 2525 0111

Kauppakamari

https://kauppakamari.fi/lisatietoa_koronaviruksesta/

https://helsinki.chamber.fi/neuvonta-ja-palvelut/koronainfoa-yrityksille/

Koronatukea taiteen ja kulttuurin ammattilaisille

Taiteen edistämiskeskus Taike kokoaa sivuilleen koronatietoa ja tukea taitelijoille.

Kulttuurin ja taiteen toimijoille suunnattujen korona-avustusten hakuajat olivat loppukeväällä. Lue lisää Opetus- ja kulttuuriminiesteriön tiedotteesta.