Päivitetty 1.10.2020

Pudasjärven Kehitys Oy:n yrityspalvelut ovat toiminnassa ja neuvontaa on saatavilla! Soita, jos tarvitset keskusteluapua tai ohjeita ja neuvoja. Neuvomme ja autamme yrityksiä maksutta sopivan rahoituskanavan löytämisessä ja yritystukien hakemisessa. Yhteystietomme ovat täällä. Katso myös: https://www.pudasjarvenkehitys.fi/blogi/yrityspalveluja-on-saatavilla-poikkeustilanteen-aikana/

Vielä haettavissa olevia koronatukia

Maaseudun yritysten ja maatalouden väliaikainen tuki koronaviruspandemian aiheuttamiin talousvaikeuksiin

Maaseudun yritysten väliaikainen tuki on tarkoitettumaatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan sekä alle 10 henkilöä työllistäville yrityksille, jotka jalostavat ja myyvät maataloustuotteita.

Alkutuotannon väliaikainen tuki on tarkoitettu alkutuotannon alalla toimiville, koronakriisistä suoraan kärsineille yrityksille. Tällaisia ovat esimerkiksi sellaiset erikoistuneet maatilat, porotilat ja puutarhatilat, jotka myyvät tuotteitaan suoraan ravintoloille tai muille ostajille ja joiden tuotteiden menekki on pysähtynyt tai merkittävästi pienentynyt koronakriisin vuoksi.

Tukea voi hakea vuoden 2020 loppuun asti.

Tuki ravitsemisyrityksille uudelleentyöllistämiseen

Tukea valmiuteen ja kykyyn työllistää työntekijöitä koronaepidemiaa edeltänyttä tilannetta vastaavalle tasolle toiminnan käynnistyessä rajoitusajan jälkeen. Tukea voidaan kohdentaa myös henkilöstöpalveluyritysten kautta vuokratyönä tai alihankintana hankitun työn maksamiseen. Tuen viimeinen hakupäivä on 31.10.2020.

Business Finlandin tilapäinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolaina

Tukea voi hakea vuoden 2020 loppuun asti.

Lainarahoitus on tarkoitettu Suomessa toimiville vähintään kuusi henkilöä työllistäville pk- ja midcap-yrityksille sekä merkittävää liiketoimintaa tekeville säätiöille ja yhdistyksille. Rahoitusta voivat hakea kansainvälisillä tai kotimarkkinoilla toimivat yritykset sekä säätiöt ja yhdistykset, jotka etsivät kehittämisen avulla uusia keinoja liiketoimintansa häiriötilanteen ratkaisemiseen.

Rahoitus on tarkoitettu erityisesti seuraaville aloille:

  • Kauppa
  • Logistiikka
  • Majoitus- ja ravitsemistoiminta
  • Matkailu
  • Sosiaali- ja terveyspalvelut
  • Henkilöstönvuokrauspalvelut
  • Ohjelmistoliiketoiminta
  • Teollisuus 

Liiketoiminnan häiriötilanteeseen myönnettävä laina voi olla vähintään 100 000 euroa. Kotimarkkinoilla toimivien yritysten, säätiöiden ja yhdistysten lainan suuruus voi olla enintään 500 000 euroa ja kansainvälistä kasvua hakevien yritysten, säätiöiden ja yhdistysten projektien rahoituksessa enimmäismäärä arvioidaan tarpeen mukaan.

Business Finlandin myöntämän lainan osuus on pääsääntöisesti 70 % projektin hyväksytyistä kustannuksista. Hakijan on siis katettava 30 % osuus omarahoituksellaan. Laina-aika on pääsääntöisesti 7-10 vuotta. Lainoihin on mahdollisuus saada pääsääntöisesti kolme lyhennysvapaata vuotta. 

Tutustu tki-lainarahoitukseen Business Finlandin hakusivustolla.

Muut yritystuet

ELY-keskuksen ja Business Finlandin koronatukien haku on päättynyt, mutta normaaleja yritystukia voi edelleen hakea.

Sopivan rahoituskanavan löytämiseen ja yritystukien hakemiseen saat tarvittaessa neuvoja Jukka Koutaniemeltä ja Auvo Turpeiselta.

Hyödyllisiä ja maksuttomia webinaareja koronatilanteessa

Katso Suomen Yrittäjien koulutustallenteita ja aiempia tietoiskuja koronasta löydät täältä. Asiantuntijat vastaavat videoilla useimmin esitettyihin kysymyksiin.

Useat organisaatiot voivat auttaa yrittäjiä koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa

TEM on koonnut sivustolleen yrityksen koon mukaan toimintaohjeita: https://tem.fi/koronavirus/toimintaohjeita-yrityksille

Yrittäjäjärjestö päivittää useimmin kysyttyjen kysymysten listaa täällä.

Alla käytännön ohjeita ja linkkejä eri palveluihin ja rahoituskanaviin

Ole yhteydessä suoraan velkojaan ja keskustele tilanteesta jo mieluiten etukäteen, jos näyttää siltä, että tilanne on kriisiytymässä.

Ole yhteyksissä omaan pankkiisi. Pankeissa on rakennettu likviditeettipuskureita poikkeustapauksia varten ja nyt niitä voidaan ottaa käyttöön. Tärkeintä on kuitenkin itse olla aktiivinen pankkien suuntaan ja hakea lisärahoitusta. Yrityksen kannattaa olla yhteydessä omiin rahoittajiin heti, kun rahoitustarve ilmenee. Suomen Pankki on päättänyt auttaa koronaviruksesta kärsiviä yrityksiä lainaohjelmalla. Kriisipaketin koko on ensi vaiheessa 500 miljoonaa euroa. Käytännössä ohjelman myötä pankit ja muut luottolaitokset saavat lisää rahaa, jota ne voivat taas lainata eteenpäin yrityksille ja kotitalouksille.

Finnvera ja pankit joustavat maksujärjestelyissä, ja niistä kannattaa sopia oman pankin kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Jos sinulla on Finnveran takaama laina, Finnvera myöntää pankille luvan antaa lyhennysvapaata takaamiinsa lainoihin.

Jos sinulla koronaviruksesta johtuvia lisääntyneitä käyttöpääomatarpeita, voi Finnvera mahdollistaa pankin myöntämän käyttöpääomalainan takauksella.

Aikaisemmat koronatuet, joiden hakuaika on jo päättynyt

Yksinyrittäjän tuki

Yksinyrittäjän tuen Pudasjärven kaupungilta on päättynyt 30.9.2020. Hakusivusto on täältä.

Yleinen kustannustuki

Kustannustuen hakuaika päättyi 31.8.2020.

Valtiokonttorin hakusivusto. Useimmin kysytyt kysymykset kustannustuesta ovat täällä.

Ravintolatuki

Ravitsemisyritykset voivat saada tukea työntekijän työllistämiseen toiminnan käynnistyessä uudelleen sekä hyvitystä toiminnan rajoittamisesta. Yritys voi saada kumpaakin tukea. Tuen ja hyvityksen maksamisesta vastaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).

Hyvitys toiminnan rajoittamisesta maksetaan pääsääntöisesti ilman hakemusta nk. joukkomaksatuksena, mutta mikäli yritys ei kuulunut automaattisen maksatuksen piiriin, tukea piti hakea. Tuen hakuaika päättyi 31.8.2020.

Tukea työntekijän uudelleentyöllistämiseen voi siis hakea vielä 31.10.2020 asti.

Lisätiedot molemmista tuista, niiden ehdoista, maksamisesta ja hakemisesta ja linkit sähköiseen asiointipalveluun.

TEM:n kysymyksiä ja vastauksia tuesta ja hyvityksistä ravintoloille löytyy täältä.

Finnvera ja Business Finland

Finnvera – Ajankohtaista yrityksille koronan aiheuttamaan poikkeustilanteeseen.

Jos sinulla on käynnissä Business Finlandin projekti, voit lyhentää sen sisällön ja kustannusten raportointiväliä eli käytännössä yritys voi saada maksatusta projektin kustannuksista nopeammin. Lainoihin voi saada lyhennysvapaata.

Business Finland avasi 19.3.2020 kaksi uutta rahoituspalvelua, joiden avulla pienet ja keskisuuret yritykset sekä midcap-yritykset voivat kehittää ratkaisuja koronaviruksen aiheuttamiin ongelmiin: Business Finlandin häiriötilannerahoitus yrityksille koronaviruksen aiheuttamien vaikeuksien ratkaisemiseksi. Useimmin kysytyt kysymykset ja vastaukset Business Finlandin tuesta ovat luettavissa täältä. Näiden Business Finlandin häiriörahoitusten haku sulkeutui 8.6.2020 klo 16.15.

ELY-keskus

ELY-keskuksen normaalit tukimuodot ovat edelleen yritysten käytettävissä ja haettavissa. Ota yhteyttä Pudasjärven Kehitykseen, niin saat apua ELY-keskuksen tukien ja palvelujen hakemiseen:

https://www.ely-keskus.fi/fi_FI/web/yritystenkehittamispalvelut

ELY-keskuksilla oli 31.3.2020 lähtien käytettävissä lisärahoitus, joka on yrityksen kehittämisavustus koronavirusepidemiasta aiheutuneissa markkina- ja tuotantohäiriöissä. Hakusivusto on täällä. ELY-keskuksen koronatukien haku sulkeutui 8.6.2020.

Valtakunnallisesta ELY-keskusten hakemus- ja päätöstilanteesta sekä myönnetyn tuen määrästä päivittyy tilastotietoa tänne.

ELY-keskus vastaa useimmin kysyttyihin kysymyksiin koronarahoituksesta täällä.

Matkailualan toimijoille suunnattu uusi erityistukimuoto

Matkailuelinkeinon elpymisen edistämiseen ja matkailun kehittämiseen alueilla oli tarjolla uutta rahoitusta. Sitä voivat hakea matkailun alueorganisaatiot ja vastaavat toimijat, jotka tukevat yritysten toimintaa ja kehittävät alueella matkailua laaja-alaisesti. Erityisrahoitus matkailualan elpymiseen oli haettavissa maakuntaliitosta 31.8.2020 asti.

Yksinyrittäjien tuki

Yksinyrittäjien toimintatukea on Pudasjärvellä käytettävissä 294 000 euroa. Haku käynnistyi Pudasjärvellä 16.4.2020 klo 8. Hakumateriaali on saatavissa Pudasjärven kaupungin verkkosivuilla. Hakuaika päättyi 30.9.2020.

TEM:in kysymyksiä ja vastauksia -sivu yksinyrittäjän tuesta.

Muita ohjeita ja hyödyllisiä linkkejä

Yrittäjän työttömyysturva

Lue ohjeet yrittäjän työttömyysturvasta. Kelan ohjeet tuen hausta ovat täällä.

Lue yrittäjän työmarkkinatuesta myös blogistamme täältä.

Lue TEM:in kysymyksiä ja vastauksia yrittäjän työttömyysturvasta.

Maaseutuyrittäjille ohjeita

Lähiruokatuottajille ja alkutuotannon toimijoille on koottu poikkeustilanteessa oma infosivu.

Katso ELY-keskuksen verkkosivu maaseudun yritysten, alkutuotannon ja kalatalouden koronatuista.

Lisätietoja koronatuista on myös Ruokaviraston verkkosivuilla: www.ruokavirasto.fi/koronarahoitus.

Ruokavirasto maksaa kriisitukia muun muassa maitotiloille, sikatiloille sekä velkaisille ja investoineille maatiloille. Lisätietoa: Maatalouden kriisituet

Valtion takaus maksuvaikeuksissa oleville maatiloille

Porotalouden koronatuki eli väliaikaisen tuen hakuohje

Porotalouden tuen voi jatkossa hakea verkossa. Lue lisää Ruokaviraston sivuilta.

Kalatalouden väliaikainen tuki

Koronavirukseen varautuminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla (mmm.fi)

Koronavirus COVID-19 (ruokavirasto.fi)

Miten koronavirus vaikuttaa maatalouslomitukseen? (mela.fi)

TE-palvelut

Katso TE-palveluiden erikoistietosivu yrittäjille ja työnantajille. Koronan vuoksi on tehty useita muutoksia erilaisiin sääntöihin. Lue lisää:

Starttiraha

Lomautus

Muutoksia työsopimuslakiin irtisanomisista

Yrittäjän työttömyysturva

TEM:in sivuilla on kysymyksiä ja vastauksia yrittäjien työttömyysturvasta.

Ohjeet yrittäjän työttömyysturvan hakemisesta on koottu myös blogiimme.

Verohallinto

Koronatilanne voi aiheuttaa myös vaikeuksia hoitaa veroasioita. Yrityksen veroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa ja ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä syystä. Jos yrityksellä on maksuvaikeuksia, voi veroille hakea maksujärjestelyä. Verohallinto selvittää parhaillaan helpotuksia verojen maksujärjestelyn ehtoihin yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa. Lisäksi verohallinto nopeuttaa seuraavien asioiden käsittelyä: alv-palautusten käsittely, maksujärjestelyt, ennakkoverojen muutokset, myöhästymismaksujen perimättä jättäminen, veroilmoitusten lisäajan hakemukset.

Vero.fi: Verohallinto tukee yrityksiä.

Verojen maksujärjestelyjä helpotetuin ehdoin on voinut hakea 25.3.2020 alkaen. Katso lisätietoa täältä.

26.5.2020 alkaen voi myös hakea arvonlisäveroja takaisin ja maksaa ne myöhemmin. Yritys voi siis pyytää alkuvuonna 2020 maksamiaan arvonlisäveroja takaisin. Käytännössä yritys tekee maksujärjestelypyynnön ja maksaa palautetun arvonlisäveron myöhemmin takaisin Verohallinnolle maksujärjestelyn kautta. Pyynnön maksujärjestelystä voi tehdä helpoiten OmaVerossa. Lisätietoja Verohallinnon sivuilta.

KELA

Kelan infosivu: Ajankohtaista koronasta

Suomen Yrittäjät

Ohjeet työnantajalle

Kaikki koronasta yrittäjälle – päivittyvä infosivu

Uutinen: Mitä yrittäjien pitää tietää koronaviruksen vaikutuksista omaan toimeentuloon ja yritystoimintaan (webinaarit avoinna myös ei-jäsenille)

Koulutukset – linkki webinaareihin

Mentorisi.fi – Suomen Yrittäjien jäsenille tarkoitettu palvelu, josta yrittäjä voi löytää ammattilaisen sparraamaan liiketoimintaansa

Mentorisi.fi -palvelu on avattu kaikille yrittäjille kevään ajaksi.

Yritys-Suomi Talousapu

Yleistä neuvontaa talous- ja maksuvaikeuksissa antaa:

Yritys-Suomi Talousapu -neuvontapalvelu

Kriisipuhelin

Valtakunnallinen kriisipuhelin on käytettävissä, kun oma jaksaminen huolettaa. Linja on auki 24/7. Puh. 09 2525 0111

Kauppakamari

https://kauppakamari.fi/lisatietoa_koronaviruksesta/

https://helsinki.chamber.fi/neuvonta-ja-palvelut/koronainfoa-yrityksille/

Koronatukea taiteen ja kulttuurin ammattilaisille

Kulttuurin ja taiteen toimijoille suunnattujen korona-avustusten hakuajat olivat loppukeväällä. Lue lisää Opetus- ja kulttuuriminiesteriön tiedotteesta.

Taiteen edistämiskeskus Taike kokoaa sivuilleen koronatietoa ja tukea taitelijoille.