Pudasjärven Kehitys palvelee yrityksiä ja selvittää tukimahdollisuuksia

Pudasjärven Kehitys Oy:n yritysneuvontapalvelut toimivat normaalisti. Terveysviranomaisten suositusten mukaisesti suosittelemme ensisijaisesti yhteydenottoa puhelimitse, sähköpostitse tai Skype-yhteydellä. Toki henkilökohtaiset tapaamiset ovat mahdollisia, kun molemminpuolinen terveystilanne sen sallii.

Älä jää haasteidesi kanssa yksin. Autamme ja teemme tiivistä yhteistyötä valtakunnallisesti yrittäjien, yksityisten ja julkisten yritysneuvontaorganisaatioiden sekä finanssialan kanssa. Selvitämme yritysten tukimahdollisuuksia ja viestitämme niistä kanavissamme.

Pankit ja Finnvera tukena

Tällä hetkellä Suomen rahoitusmarkkinat toimivat. Finnvera ja pankit ovat sitoutuneet auttamaan pk-yrityksiä kriisin yli. Yrittäjien tulee muistaa nopea toiminta rahavirtojen muuttuessa. Ota yhteys omaan pankkiisi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Käyttöpääoman tarpeessa Finnvera mahdollistaa käyttöpääoman myöntämisen luotolle annattavalla takauksella. Samoin Finnvera myöntää pankille luvan antaa lyhennysvapaata takaamiinsa lainoihin. Finnveran suorissa lainoissa voit hakea kuuden kuukauden lyhennysvapaata sähköisellä hakemuksella.

Elämänhallinnan kannalta on tärkeä muistaa yritysrahoituksen lisäksi myös henkilökohtaisten rahoitusten maksujärjestelyt tilanteen vaatimalle tasolle. Muista olla yhteydessä rahoittajaan aikaisessa vaiheessa, sillä taloudellisten seikkojen ollessa hoidossa jää tarmoa enemmän arkeen!

Verottajan toiminta

Jos sinulla tai yritykselläsi on maksuvaikeuksia, niin voit hakea tilapäisiin maksuvaikeuksiin maksujärjestelyä OmaVerossa tai soittamalla palvelunumeroon 029 497 028 (Maksujärjestelyt).

Veroilmoitusten jättöaika on useilla yrittäjillä käsillä. Yrityksen veroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa ja ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä syystä. Erityiseksi syyksi lasketaan esimerkiksi sairastuminen.

Arvonlisäveron tai muiden oma-aloitteisten verojen ilmoituksille ei ole mahdollista myöntää lisäaikaa, mutta yrittäjä voi kuitenkin pyytää, että myöhästymismaksu jätetään perimättä. Verottajaan tulee olla tämän asian tiimoilta yhteydessä ilmoituksen määräpäivänä.

Nyt kannattaa tarkastaa myös ennakkoveron määrä. Yrittäjä voi hakea ennakkoveroon muutosta OmaVerossa, jos yrityksen tulos näyttää muodostuvan arvoitua pienemmäksi.

Muista myös koonti eri tahojen ajankohtaisista yrityspalveluista: