Yrittäjän jaksamiseen ja hyvinvointiin on alettu kiinnittämään enemmän huomiota ja nostamaan asiaa esille useiden toimijoiden toimesta. Itsekin juttelen yritysneuvontatyössäni asiakkaiden kanssa jaksamisesta. Monenlaista tilannetta ja jalannousua on keskusteluissa käyty läpi. Usein tämä on ollut sitä hedelmällisintä keskustelu, sillä yrittäjillä, noilla kokonaisvaltaisen elämän kymmenottelijoilla on jatkuvasti monta rautaa tulessa: asiakkaat ja uusien hankinta, yrityksen pyörittäminen, markkinointi, laskun maksut, talous ja tulevaisuus, oma perhe, harrastukset, terveys yms.

Yrittäjän hyvinvoinnissa heiltä itseltään kysyttäessä tärkeimpiä nousee esille oman työn merkityksellisyys ja onnistumisen tunteet. Pudasjärvellä, kuten muuallakin suurin osa on yksinyrittäjiä. Siinä on tosiaan yksin onnistumisten ja epäonnistumisten kanssa. Useinkaan lähipiiriä ja perhettä ei haluta tuoda liian kiinni yritystoiminnan tapahtumiin, etenkään haasteiden osalta, koska onhan sitä kaikkea jo muutoinkin. Ja arki vie. Ajankäytössä ja arjessa valinta kohdistuu kassanlaulattamiseen ja perheen kanssa olemiseen, elämiseen ja harrastamiseen, joka on muotonsa vakiinnuttanut. Ja näillä mennään. Aikaa hyvinvoinnin ja jaksamisen kehittämiseen on haasteellista löytää, tai ottaa. Tässä pitää muistaa, ettei kaikkea kannattaisi mitata rahassa ja ajassa, sillä oma hyvinvointi on merkittävämpää.

Joillakin yrittäjillä on ystäväpiirissään yrittäjiä, joiden kanssa voi puhua liiketoiminnan asioista ja elämästä, etenkin jos siellä on yhdistäviä seikkoja.  Kuitenkin on yrittäjiä joilla ei ole yrittäjäverkostoa, missä vertaisilleen voisi puhua samaa kieltä tietäen, että ymmärretään mistä puhutaan, vaikkei yksityiskohtaisiin liikesalaisuuksiin mentäisikään. Oman kuplan ulkopuolelta löytää paljon virkistäviä toisenlaisia tapoja, toimintamalleja ja näkemyksiä.

Nyt tallainen mahdollisuus on tarjolla torstaina 26.3 klo. 18 Pudasjärven Kehityksen toimistolla Kauppatie 5. Iltakahvittelun merkeissä aletaan paikallisen yksinyrittäjäverkoston toiminnan suunnitteluun Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien avustamana. Tämä foorumi on tarkoitettu kaikille yksinyrittäjille, ei pelkästään yrittäjäjärjestön jäsenille. Koetpa kaipaavasi vertaistasi, tai voivasi vertaisena antaa jotakin, niin tule mukaan. Illan aikana suunnitellaan tulevaa toimintaa, joka tulee muotoutumaan mukaan lähtevien toimijoiden tarpeista ja toiveista. Se voi olla istahtamista, olemista tai tekemistä. Mitä vain keksitään. Ja mikä hienointa, yksinyrittäjät tekee tämän yhdessä.