Laki yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan on voimassa 8.4. lähtien. Oikeus koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta.

Yrittäjän on työttömyysturvaa saadakseen tehtävä kaksi asiaa: ilmoittauduttava työnhakijaksi TE-toimistoon sekä haettava työmarkkinatukea Kelasta. Yrittäjän tulee ilmoittautua työnhakijaksi 15.4. mennessä, jotta hän voi saada työmarkkinatukea takautuvasti 16.3. lähtien.

Voit saada lain tarkoittamaa tukea siitä alkaen, kun tuen kriteerit täyttyvät ja ilmoittaudut TE-toimistoon työnhakijaksi. Työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3.2020–30.6.2020. Kriteerien täyttyessä sinulla voi olla oikeus työmarkkinatukeen jo 16.3.2020 alkaen, jos ilmoittaudut työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020.

Jos yrittäjä rekisteröityy työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020, hänellä on oikeus työmarkkinatukeen työnhakua edeltävältä ajalta 16.3.2020 alkaen, vaikka työnhaku ei olisi voimassa. Tukea voi kuitenkin saada vasta siitä alkaen, kun edellytykset täyttyvät.

Millä edellytyksillä yrittäjä saa työmarkkinatukea?

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että

  • yrittäjän päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai
  • yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti.

Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua koronavirusepidemiasta.

Tuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista.

Miten työmarkkinatukea haetaan?

Ensiksi: Ilmoittaudu työttömäksi

Nopein ja vaivattomin tapa ilmoittautua työnhakijaksi on käyttää siihen TE-palvelujen Oma asiointi -verkkopalvelua. Yrittäjälle ei ole erillistä sähköistä ilmoittautumislomaketta, vaan hän tekee normaalin työnhakijan ilmoittautumisprosessin. Ilmoittautumisessa on tärkeää tehdä kaikki vaiheet, muuten työnhaku ei astu voimaan.

Työnhakijaksi ilmoittautuminen Oma asioinnissa – Askel askeleelta (pdf)
Näin aloitat työnhakusi

Huolellinen tietojen täyttäminen jouduttaa käsittelyä.

Oma asiointi -verkkopalvelussa työnhakijaksi ilmoittautumisessa tehdään seuraavat vaiheet:
1) Täydennä yhteystietosi ja työnhaun tiedot Askel askeleelta -ohjeen mukaisesti.
2) Tee palvelutarvearvio viimeistään 2 arkipäivänkuluessa.
3) Päivitä suunnitelma viimeistään 7 arkipäivän kuluessa.

Työttömyysturvalaki ei edellytä yrittäjää hakemaan kokoaikatyötä. Kuitenkin vastaamalla Oma asioinnissa asiaa koskevaan kysymykseen ’Kyllä’, nopeutuu työttömyysetuuden käsittely.

Yrittäjän tulee ilmoittautua työnhakijaksi 15.4. mennessä, jotta hän voi saada työmarkkinatukea takautuvasti myös työnhakua edeltävältä ajalta 16.3. lähtien. Jos yrittäjä ilmoittautuu 15.4. jälkeen, työmarkkinatukea voi saada aikaisintaan työnhaun alkamisesta lukien ja edellytysten muuten täyttyessä.

Jos TE-toimisto pyytää asiassa selvitystä, kannattaa selvitys antaa mahdollisimman pian Oma asiointi-verkkopalvelun kautta.

Toiseksi: Hae tukea KELAsta

Työmarkkinatukea haetaan Kelasta ja Kela maksaa työmarkkinatuen yrittäjälle.

Työmarkkinatuen hakeminen hoituu Kelan verkkopalvelussa. Kela rakentaa yrittäjille oman verkkohakemuksen. Kela ilmoittaa sivuillaan tarkemmin, milloin yrittäjä voi täyttää hakemuksen sähköisessä asiointipalvelussa.

Yrittäjän väliaikainen työttömyysturva (kela.fi)

Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä YEL-vakuutuksen voimassaoloa.

Muista myös yksinyrittäjän tuki

Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea että työmarkkinatukea. Niitä ei soviteta yhteen, eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään.

Yksinyrittäjien tuki on parhaillaan valmisteilla ja sen yksityiskohdista sekä tuen hakemisesta tiedotetaan erikseen.

Tärkeää tietoa työnhakijaksi ilmoittautuvalle yrittäjälle:

https://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/ajankohtaista/2020-04-08-01/index.html

Kysymyksiä ja vastauksia yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan (tem.fi)