Kiinnostus sekä koronatukia että muita yritysten kehittämistukia kohtaan on hienoisessa kasvussa myös Pudasjärvellä. Tukikanavien kartoituksessa ja tukien hakemisessa voi Pudasjärven Kehitys Oy:n henkilöstö olla yrittäjän apuna. Normaalit ELY-keskuksen ja Business Finlandin myöntämät yritystuet ovat myös poikkeusaikana yritysten käytettävissä, mutta koronaepidemian myötä on nyt haettavissa lisäksi erityisiä koronatukia. Niissä on tavallista suurempi tukiprosentti ja tukea maksetaan suurelta osin ennakkona.

Jokaisen yrittäjän kannattaa omalla kohdaltaan miettiä, mitä tukia voisi yritystoiminnassaan hyödyntää. Tukiviidakkoon ei tarvitse eksyä, sillä neuvoja on saatavissa maksutta ja apu on vain puhelinsoiton tai sähköpostiviestin päässä. Pohdinnassa ovat apuna Jukka Koutaniemi ja Auvo Turpeinen Pudasjärven Kehitys Oy:stä.

Tukien hakemisessa voi tehdä pitkän tähtäimen suunnitelman ja hyödyntää eri tukia vaiheittain. Esimerkiksi ensin voi hyödyntää ELY-keskuksen tukea tilanneanalyysiin tekemiseen ja sen jälkeen toisessa vaiheessa myöhemmin tehtäviin kehittämistoimenpiteisiin. Tukimuotojen nimitykset voivat vaikuttaa vierailta, mutta neuvonnassa asia aukenee. Myös ELY-keskuksen konsultointipalvelut ovat nyt huomattavan edullisesti tarjolla, sillä yrityksen omavastuuosuus on koronatilanteen vuoksi pudotettu 300 eurosta 30 euroon. Konsulttiapua voi saada muutamista päivistä jopa 15 päivään.

Tukea voi hyödyntää monenlaisiin toimenpiteisiin

ELY-keskuksen myöntämää tukea on hyödynnetty Pudasjärvellä muun muassa matkailuyrityksen uuden liiketoiminnan selvittämiseen sekä tilanteen tarkasteluun siitä näkökulmasta, että korona-epidemia jatkuu vielä useita kuukausia. Konsultointiapua on haettu juuri perustetun yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen, kun korona vei kaikki asiakkaat. Kehittämistoimenpiteeseen on haettu tukea, kun on tarkoitus tuoda markkinoille uusi tuoteinnovaatio.

Hakemisen vaivattomuus on yllättänyt iloisesti osan asiakkaista ja nopeimmillaan tukipäätös on tullutkin parissa päivässä. Tällä hetkellä ELY-keskuksessa on kuitenkin ruuhkaa ja valitettavasti hakemusten käsittelyaika voi kestää jopa viikkoja. Valtakunnallisia yritystukia on silti saatavissa ja niitä kannattaa rohkeasti hyödyntää myös Pudasjärvellä.

Yksinyrittäjän tuen hyödyntäminen Pudasjärvellä

Pudasjärven Kehitys Oy kannustaa yksinyrittäjiä hakemaan ja hyödyntämään 2 000 euron suuruista yksinyrittäjän tukea. Hakemuksia on saapunut kaupungille tasaiseen tahtiin ja päätöksiä tehdään viikottain. Tukea on hakenut 8.5.2020 mennessä alle 40 yrittäjää, joten tukirahaa on Pudasjärvellä vielä hyvin jäljellä. Hakuaikaa on elokuun loppuun asti. Hakulomake ja -ohjeet löytyvät Pudasjärven kaupungin kotisivuilta. Kirjoita pääsivun hakukenttään hakutermiksi ”yksinyrittäjä”, niin löydät oikean alasivun ja hakumateriaalin nopeasti.

Hakemuksia käsittelee Pudasjärven Kehitys Oy. Tukipäätökset ja tuen maksatukset tehdään kaupungin toimesta. Jos sinulla on jotain kysyttävää ennen hakemuksen jättämistä, ole yhteydessä Jukka Koutaniemeen tai Auvo Turpeiseen. Hakemuksen nopeaa käsittelyä auttaa se, että hakemus on täytetty ohjeiden mukaisesti ja kaikki vaaditut liitteet on toimitettu samassa yhteydessä kaupungin kirjaamoon. Mikäli hakemuksen käsittelemiseksi tarvitaan lisätietoja tai lisädokumentteja, Pudasjärven Kehitys Oy:n yrityskehittäjät ovat suoraan yhteydessä hakijaan.

Yrittäjät ovat kokeneet kriisituen hakemisen helpoksi ja nopeaksi. Saatu tuki on luonnollisesti otettu ilolla vastaan. Yritysneuvonnan osalta huomaa, että paikkakunnan yrittäjät ovat tottuneet tulemaan toimeen omillaan ja tuen hakemisen kynnys on korkea. Pudasjärven Kehitys Oy:n kehittämistiimi korostaa, että niillä yrittäjillä, joiden liiketoimintaan koronaepidemia on vaikuttanut, on oikeus hakea tukea.

Nyt myös eläkeläisille voidaan myöntää yksinyrittäjän tukea

Työ- ja elinkeinoministeriö tarkensi huhtikuun lopussa yksinyrittäjien koronatukeen liittyvää ohjeistustaan. Päätoimiseksi yksinyrittäjäksi luettava henkilö voi saada mitä tahansa eläkettä, kunhan hän täyttää tuen muut ehdot. Eläkkeen saaminen ei ole este yksinyrittäjätuen myöntämiselle muiden ehtojen täyttyessä. Aiemmin eläketuloja saavalle hakijalle ei voitu myöntää yksinyrittäjän tukea.

Ohjeistukseen on tehty samalla myös muita päivityksiä: Yksinyrittäjän tulee hakiessa esittää verovelkatodistus. Pienempien verovelkojen osalta voidaan käyttää harkintaa tuen myöntämisessä. Mikäli yrityksellä on enemmän verovelkoja, hakijan tulee esittää tieto Verohallinnon hyväksymästä suunnitelmasta verovelan maksamiseksi, ulosoton vastaavasta suunnitelmasta tai tehdystä maksujärjestelyhakemuksesta.

Maaseutuyrityksille on valmisteilla oma valtakunnallinen koronatukipaketti

Kannattaa muistaa myös tavalliset maaseudun kehittämis- ja rahoituspalvelut, jotka ovat haettavissa ELY-keskuksen ja oman Leader-ryhmän eli Oulun Seudun Leaderin kautta. ELY-keskukset tukevat maatilojen, maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta harjoittavien pk-yritysten ja maaseudun mikroyritysten investointeja ja kehittämistä.

Maa- ja puutarhatalouden yrityksille valmistellaan parhaillaan myös omaa koronatukipakettia Maa- ja metsätalousministeriössä. Pudasjärven Kehitys Oy tiedottaa uusista tukimuodoista, kun tietoa rahoittajilta on saatavilla.