ELY-keskukset tukevat pienyrityksiä, jotka ovat kärsineet koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä ympäri maata. ELY-keskus myöntää koronatilanteen johdosta yrityksen tilanneanalyysiin avustusta enintään 10 000 euroa. Tuen hakeminen on suhteellisen helppoa Pudasjärven Kehitys Oy:n yrityskehittäjien avulla ja suosittelemme paikkakunnan tukikelpoisia yrityksiä myös aktiivisesti hyödyntämään tätä mahdollisuutta. Näitä koronatukia on haettava 8.6.2020 klo 16.15 mennessä, joten ota viipymättä yhteyttä!

Minkälaisia yrityksiä tuki koskee?

Jos yrityksessäsi työskentelee enintään viisi henkilöä hakemuksen jättämishetkellä sisältäen yrittäjän tai yrittäjät, voit hakea ELY-keskuksen koronatukea. ELY-keskuksesta voivat saada koronatukea myös usean yrittäjän yritykset, jos heitä on yrityksessä enintään viisi. Lisäksi avustus on tarkoitettu niille yksityisille elinkeinoharjoittajille eli toiminimille, joissa työskentelee enemmän kuin viisi henkilöä.

Säätiöiden ja yhdistysten toiminta voidaan katsoa hyväksyttäväksi yritystoiminnaksi vain poikkeustapauksessa, jos kyse on selkeästi voittoa tavoittelevasta liiketoiminnasta. Koronarahoituksen piiriin ei hyväksytä esimerkiksi harrastustoimintaa tai muuta niihin rinnastettavissa olevaa toimintaa. 

Korona-avustusta voidaan myöntää kaikkien muiden toimialojen yrityksille, paitsi maa-, metsä- ja kalatalouden sekä maataloustuotteiden jalostukseen. ELY-keskuksen koronatukea ei ole tarkoitettu myöskään yksinyrittäjille, joiden kannattaa hakea kaupungin myöntämää 2 000 euron tukea. Kannattaa kuitenkin huomioida, että ELY-keskuksen normaaleja kehittämistukia voivat hakea myös yksinyrittäjät. Jos koronatuen soveltuvuus yrityksesi kohdalla mietityttää, yritysneuvonnassa asia kirkastuu.

Tilanneanalyysiavustus soveltuu liiketoiminnan muuttamiseen ja uudistamiseen koronatilanteessa

ELY-keskuksen tilanneanalyysi voi kuulostaa vieraalta termiltä, mutta yrittäjän ei kannata säikähtää tuen nimeä. Tilanneanalyysin on tarkoitus olla lyhyt hanke, enintään kuukauden pituinen toimenpide. Tilanneanalyysin avulla yritys voi selvittää ja suunnitella yrityksen toimintaa, uusia liiketoimintoja tai tuotannon ja palvelujen organisoimista koronan aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen. Yrityksesi joutuu parhaillaan pohtimaan näitä asioita joka tapauksessa – miksi et hyödyntäisi siihen myönnettävää avustusta? Tilanneanalyysin jälkeen yritys voi myös hakea ELY-keskuksesta tarvittaessa uutta rahoitusta ja lyhyen hankkeen jatkoksi esimerkiksi budjetiltaan huomattavasti suurempaa ja pitempikestoista kehittämishanketta.

Tilanneanalyysissa hankkeen kokonaisbudjetti voi olla käytännössä korkeintaan 12 500 euroa. Hyväksyttyjä kustannuksia ovat palkkakustannukset ja näihin liittyvät sivukulut eli yrityksessä työskentelevien henkilöiden laskennalliset palkkakustannukset enintään 2000 euroon saakka per työntekijä. Hyväksyttäviä ovat myös välilliset kustannukset, muun muassa työnantajamaksut, joiden määrä on enintään 50 prosenttia laskennallisista palkkamenoista.

Tilanneanalyysissa tukirahoituksen määrä on 80 prosenttia kehittämishankkeen hyväksytyistä kustannuksista eli yritykselle jää 20 prosentin omavastuuosuus. Tuesta 70 prosenttia voidaan maksaa ennakkomaksuna myönteisen rahoituspäätöksen saamisen jälkeen. Eli voit saada maksimissaan 10 000 euroa, josta 7 000 euroa ennakkona.

Tilanneanalyysin raportointi ELY-keskukselle tapahtuu verkossa. Maksatushakemuksessa tulee toimittaa loppuraportti hankkeessa tehdyistä toimista. Raportointi on suhteellisen yksinkertaista, sillä raportissa kuvataan vain kirjallisesti ne toteutetut toimenpiteet, joihin tukea on haettu ja saatu. 

Tuen avulla voi tehdä monipuolisesti kehittämistoimia

Tilanneanalyysin tuella yritys voi korona-kriisin aikana yksinkertaisesti selvittää ja analysoida yrityksen tilannetta. Esimerkiksi yritys voi tehdä liiketoiminnan kannattavuusanalyysin tilitoimisto apunaan ja vertailla tilannettaan muihin vastaaviin yrityksiin.

Tuen avulla voidaan suunnitella yrityksen toiminnan järjestämistä koronakriisin aikana ja etenkin sen jälkeen. Yhdessä työntekijöiden kanssa voidaan käydä läpi toiminnan nykytila ja tavoitetila koronan jälkeen, eli kerätään vinkkejä kehittämiskohteista.

Yrityksessä voidaan myös suunnitella kokonaan uusia liiketoimintoja entisten rinnalle. Yrityksen työntekijöiden ja mahdollisesti ulkopuolisen asiantuntijan avustuksella kerätään ideoita, joista voisi tulla uusia palveluita sekä lisätuottoja liiketoimintaan. Esimerkiksi digitaalisten apuvälineiden avulla voidaan tuottaa asiakkaille uusia palveluita.

Voidaan suunnitella myös tuotannon ja palveluiden organisoimista, jolloin yrityksen toiminnot kuvataan prosesseina tai muulla tavalla laadukkaiden palveluiden takaamiseksi.

Pudasjärven Kehitys Oy:stä saat käytännön apua tuen hakemiseen

Kuvassa Auvo Turpeinen käy yrittäjän kanssa tilannetta läpi etäyhteyden avulla.

Ota yhteyttä yritysneuvontaan, niin pääset helposti vauhtiin. Yrityskehittäjät auttavat sinua suunnittelemaan toimenpiteitä ja kirkastamaan hankkeen sisältöä niin, että tukihakemuksen täyttäminen ELY-keskuksen sähköiselle lomakkeelle on sen jälkeen helppoa. Auvo Turpeinen ja Jukka Koutaniemi voivat opastaa hakemuksen suunnittelussa ja laatimisessa, ja nämä neuvojat ovat apunasi maksutta. Auvo ja Jukka ovat auttaneet jo useita paikallisia hakemaan ELY-keskuksen tukia ja kannustavat uusiakin yrityksiä ryhtymään viimeistään nyt tuumasta toimeen.

Yrityskohtaisen tilannekartoituksen kautta varmentuu se, mitä tukia kannattaa kunkin yrityksen hakea. Kun otat yhteyttä yritysneuvontaan, voidaan samalla miettiä, kannattaako suunnitella ensin tilanneanalyysihakemus ja sen jälkeen jatkoksi suurempi kehittämishanke, tai onko syytä hakea heti kerralla suurempaa kehittämishanketta, jossa ELY-keskuksen tukimäärä voi olla jopa 100 000 euroa. Samalla voidaan tarkistaa, kannattaako yrityksen hyödyntää myös ELY-keskuksen konsultointipalveluja, jotka ovat nyt huomattavan edullisesti tarjolla. Yrityksen omavastuuosuus on koronatilanteen vuoksi pudotettu 300 eurosta 30 euroon. Konsulttiapua voi saada muutamista päivistä jopa 15 päivään.

Ota yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse, varaa oma henkilökohtainen neuvonta-aikasi ja käytä tilaisuus hyväksesi!