Koko maassa ja Pudasjärvelläkin yrittäjät ikääntyvät, ja omistajanvaihdoksille on tilaisuuksia ja tilausta. On paljon toimivia yrityksiä, joille toivoisi löytyvän jatkumon ja uutta virtaa omistajanvaihdoksen kautta. Yrityksen omistajanvaihdostilanteisiin tulisi varautua hyvissä ajoin, oikeastaan jo perustamishetkellä. Sillä mikään ei ole ikuista ja ehkä juuri siksi, luopuminen on tuskaisaa. Prosessi on pitkä ja tunteikas, koska nopeita ratkaisuja ei ole. Usein näissä merkityksellinen tekijä on myös henkilökemian natsaaminen myyjän ja ostajan kesken. Myyjälle merkitsee paljon luottamus ostajan kykyyn viedä liiketoimintaa eteenpäin. Jatkajalle taas luottamus luopujan apuun aloitusvaiheessa.

Luopujan pitää ymmärtää ja tiedostaa oman liiketoiminnan tilanne. Tärkeintä on, että toiminta on kannattavaa. Sillä sen täytyy olla, jotta ostaja ja rahoittaja (joka tarvitaan lähes aina) rohkenee maksaa pyydetyn tai ainakin yhdessä sovitun hinnan. Myyjän kannattaa miettiä myös omalta kohdalta, pystyykö tukemaan ostajaa kaupan jaksottamisella, lainalla ja miten voi olla tukena yritystoiminnan siirron aikana.

Luopujan ja jatkajan käsitys yrityksen kannattavuudesta poikkeavat hyvin usein, koska lähtötilanteet ovat hyvin erilaiset. Mikä on kannattavaa liiketoimintaa? Luopujalle se voi olla sitä, että saa maksettua yrityksen laskut ja saa kohtuullisen yrittäjätulon. Arki ja taustat ovat taloudellisesti vakaalla pohjalla, asunnot maksettuna ja lapset maailmalla. Ostajalle se on sitä, että yrityksen tuotolla on maksettava kauppahinta ja saatava palkkaa, jolla maksetaan asuntolaina, ehkä lastenhoito- ja muut normaalit elämisen kulut. Tässä vaiheessa yrityksestään luopujan on nöyrästi istahdettava alas ja tarkasteltava toimintaansa ostajan näkökulmasta ja taloudellisesta tilanteesta. Onko liiketoiminta kannattavaa ja tulos riittävä kauppahinnan maksamiseen, miten paikkakunta ja markkinat kehittyvät. Tärkeää on kiinnittää huomiota myös tuloskehityksen suuntaan. Etenkin jos suunta on alaspäin, kannattaa miettiä riittääkö oma jalannousu ja motivaatio korjaamaan tilannetta, tai sitten jatkajan pitää se tehdä. Uuden omistajan tai yrittäjän tekemänä moni asia yritystoiminnassa muuttuu, ja tekemistä ja toimijaa tarkastellaankin usein hyvin kriittisesti, mutta myös laaja-alaisemmin ja mahdollistavammin. Löytyy uusia toimintoja, kumppanuuksia, markkinointitapoja, asiakasryhmiä ja hyvin usein digiloikkaa.

Pitkään kannattavasti toimineen yrityksen taseeseen on kertynyt ylimääräistä varallisuutta, jotka eivät kuulu suoraan liiketoiminnan varoihin. Tätäkin kautta luopujan käsitys yrityksen arvosta on suuri. Ostajalle näillä liiketoimintaan kuulumattomista varoista ei ole hyötyä, vaan enemmänkin haittaa, joka voi viedä ostohalutkin. Myös epäkurantti tuotevarasto kannattaa myyjän hoitaa pois uuden yrittäjän alta. Rahoittajan näkökulmasta näillä on myös iso merkitys, koska he rahoittavat pelkästään liiketoimintaa ja siihen keskeisesti kuuluvaa kalustoa ja varastoa. Tämä taseen putsaus ottaa yleensä aikaa ja vaatii suunnittelua yhdessä tilitoimiston kanssa.

Onko liiketoiminta henkilöitynyt yrittäjään? Tämä on usein se ydinkysymys pienillä paikkakunnilla etenkin palveluammateissa. Kun kasvot tiskin takana vaihtuvat, niin asiakkaat, toimittajat, kuin yhteistyökumppanit haastavat yrityksen koko toiminnan. Tässä tulisi miettiä liiketoiminnan siirto huolella. Miten luopuja pystyisi varmistamaan etenkin asiakkaiden tai asiakkuuksien luontevan siirtymisen jatkajalle, ja toimittajasuhteiden jatkumisen. Samoin miten ja minkä aikaa luopuja sitoutuu auttamaan ja siirtämään osaamistaan jatkajalla. Omistajanvaihdosaikeista on myös tärkeä viestiä yrityksen henkilökunnalle hyvissä ajoin, jatkaja voi löytyä myös sieltä. Joka tapauksessa henkilökunta on myös sitoutettava omistajanvaihdokseen, sillä muutos aiheuttaa huolta myös henkilökunnalle.

Myyjän visiot ja näkemykset toiminnan kehittämisestä ja mahdollisuuksista kannattaa pitää realistisina. Ostajalla menee aikaa ja voimia liiketoiminnan arjen haltuunottoon ja kauppahinnan maksamiseen, vaikka jatkaja kuinka haluaisi nopeasti kehittää ja viedä liiketoimintaa kohti omaa näkemystään. Mahdolliset laajamittaiset kehittämistoimenpiteet (investoinnit, rakentaminen) eivät useinkaan ole heti mahdollisia, koska ne vaativat varoja, jotka ovat kiinni jo yrityskaupassa. Toki on hyvä tuoda yritystoiminnan kehittämisen näkökulmat ja mahdollisuudet esille, mutta ne jäävät jatkajan päätettäviksi ja toteutettaviksi.

Ostajalla rahoituksen järjestäminen ottaa myös oman aikansa. Budjetti rakentuu yrityskaupan hinnasta, käyttöpääomasta ja siitä kehittämisen puskurista mahdollisuuksien mukaan. Keskustelut on käytävä useiden tahojen kanssa: pankki(t), Finnvera, mahdolliset rahoitusyhtiöt, sijoittajat, kartoitettava omat vakuudet ja mahdolliset takaajat. Tässä on hyvä huomioida myös kaupanteon ajankohta, etenkin jos ollaan sesonkiluotoiselle alalla. Jatkajan kassanlaulanta pitää jatkua.

Monta asiaa on mietittävänä, suunniteltava ja hoidettavana. Hyvissä ajoin aloitettu omistajanvaihdoksen suunnittelu antaa aikaa asioiden selvittämiseen kaikille osapuolille. Tämä tuo usein myös taloudellista etua myyjälle ja ostajalle. Olitpa etsimässä yritystoiminnallesi jatkajaa tai kiinnostunut valmiin yritystoiminnan ostamisesta, niin apua saat Pudasjärven Kehitys Oy:stä Auvo Turpeiselta ja Jukka Koutaniemeltä, sekä PPY:n omistajanvaihdosasiantuntija Paula Pihlajamaalta.