Yrittäjän katse ja mieli ovat yrityksen arjen toiminnoissa ja hallinnassa. Eletään hetkessä, katsotaan tulevaisuuteen, ja tehdään nopeita päätöksiä. Elämässä tulee kaikille yllättäviä käänteitä eri osa-alueilla, ja yrittäjillä yritys on näissä vahvasti mukana. Jokainen meistä läheisineen voi sairastua monella tapaa, joutua onnettomuuteen, pari- ja perhesuhteen kriisit voivat pistää elämän uusiksi, ja jossakin vaiheessa siirrymme kaikki ajasta iäisyyteen. Tämä aihe voi tuntua kaukaiselta, vaikealta, raskaalta ja pelottavaltakin. Mutta näihin voi varautua tekemällä itseä ja läheisiä helpottavia asiakirjoja, joissa on yritystoiminta huomioituna. Kun ne ovat kunnossa ja olemassa, niin voi reippaasti ja hyvillä mielin jatkaa matkaa.

Kysymys: oletko tehnyt perhevarallisuuden suunnittelua, ja sinulla on tehtynä edunvalvontavaltuutus, avioehto, testamentti ja osakassopimus?

Jos et, niin muutama perustelu niiden tekemiseen:

Edunvalvontavaltuutuksella yrittäjä varmistaa sen, kuka hoitaa ja miten hoitaa asioitasi, mikäli ei itse siihen kykene. On tärkeää nimetä tähän henkilö, joka kykenee käytännössä hoitamaan ja hallitsemaan yritystoimintaa. Huomioitavaa on varmistaa, että valtakirja mahdollistaa kaikenlaisen omaisuuden myynnin, ja jopa alihintaisen kaupan sukupolvenvaihdoksessa.

Avioehdolla voidaan suojata yrittäjän ja puolison omaisuudet, koska yrittäjä vastaa yhtiön sitoumuksista koko omaisuudellaan. Tämä on tärkeä varotoimenpide yrittäjän kannalta myös siinä tapauksessa, että avioliitto purkautuu. Jos avioehtoa ei ole, voidaan myös yritysvarallisuus jakaa aviopuolisoiden kesken.

Testamentilla taas voidaan määrätä tietty omaisuus tietylle perinnönsaajalle, esimerkiksi yritystoiminnan jatkamisen osalta siihen kykenevälle henkilölle. Testamentilla voidaan poistaa saajan aviopuolison avio-oikeus perintönä saatuun omaisuuteen, jos halutaan omistus pitää tietyssä perheessä. Samalla voidaan määrätä alaikäisen omaisuutta hoitamaan edunvalvojan sijainen lakimääräisen huoltajan sijasta. Tämä voidaan myös määrätä tehtäväksi tiettyyn ikään saakka.

Osakassopimuksissa tulee myös huomioida kuolemantapauksia tai muita omistajuuteen ja liiketoiminnan pyörittämiseen vaikuttavia arvaamattomia muutoksia. Tällöin on hyvä, jos jo ennalta on sovittu menettelystä ko. tilanteiden varalta. Mikäli edellä mainitut tilanteet edellyttävät osakkuudesta luopumista, on kaikkien osapuolten kannalta tärkeää, että osakkeen hinnanmääräytymisperusteista on etukäteen sovittu.

Muutamalla oikeinlaaditulla dokumentilla edesauttaa liiketoiminnan eteenpäinviemistä, jos yrittäjälle sattuu jotakin. Kaikkien yrittäjien kannattaa laatia nämä dokumentit asiantuntijan avustuksella!