Matkailullinen vapaa-ajanasuminen tuo lähes 50 miljoonaa euroa tuloa ja työllistää vajaa 250 henkilötyövuotta Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kärkimatkailukunnissa – Oulun seutu korostuu tulovirtojen lähtöalueena

Lue VALTO-hankkeen loppuraportti: Vapaa-ajanasumisesta liiketoimintaa: Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kärkimatkailukunnat, 2020

Taustaa

Vuonna 2018 Pohjois-Pohjanmaan kärkimatkailukuntien (Kalajoki, Kuusamo, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Vaala) kokonaismatkailutulo oli 35 miljoonaa euroa ja kokonaismatkailutyöllisyys 187 henkilötyövuotta. Kainuun kärkimatkailukunnille (Hyrynsalmi, Kuhmo, Sotkamo, Suomussalmi) kertyi matkailullisesta vapaa-ajanasumisesta kokonaismatkailutuloa 12 miljoonaa euroa ja kokonaismatkailutyöllisyyttä 55 henkilötyövuotta. Kainuussa matkailullisen vapaa-ajanasumisen talousvaikutukset olivat pienimmät Hyrynsalmella (1,3 milj. euroa, 6,2 htv.) ja suurimmat Sotkamossa (4,4 milj. euroa, 21,5 htv.), kun ne olivat Pohjois-Pohjanmaalla pienimmät Taivalkoskella (1,3 milj. euroa, 6,4 htv.) ja suurimmat Kuusamossa (20,4 milj. euroa, 118,7 htv.).

Matkailutulosta noin 60 prosenttia kohdistui vähittäiskauppaan. Sen sijaan matkailutyöllisyys suuntautui lähinnä vähittäiskauppaan sekä kiinteistönhoitoon ja -huoltoon viimeksi mainitun korostuessa matkailukeskuspaikkakunnilla.

Tiedot selviävät Matkailullisen vapaa-ajanasumisen aluetaloudelliset vaikutukset -tutkimusraporteista, jotka on työstetty Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinnoimassa ja yhteistyökumppaneiden (kärkimatkailukuntien) kanssa toteutettavassa Valto-hankkeessa (Vapaa-ajanasumisesta liiketoimintaa).

Matkailullisen vapaa-ajanasumisen aluetaloudellisilla vaikutuksilla tarkoitetaan ulkopaikkakuntalaisten vapaa-ajanasuntojen pääasiallisten käyttäjien eli omistajien ja heidän asuntokuntansa talousvaikutuksia vapaa-ajanasunnon sijaintipaikkakunnalla. Raporteissa on luotu työkaluja matkailullisen vapaa-ajanasumisen aluetaloudellisten vaikutusten mittaamisen ohella niiden seurantaan sekä ennustamiseen ja arviointiin.

Hankkeessa tuotetut raportit

Kauppila, Pekka (2020): Matkailullisen vapaa-ajanasumisen aluetaloudelliset vaikutukset: Kalajoki, Kuusamo, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski ja Vaala

Järviluoma, Jari (2020): Matkailullinen vapaa-ajan asuminen: Kalajoki, Kuusamo, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski ja Vaala

Vuonna 2018 Kainuussa matkailullisen vapaa-ajanasumisen matkailutulo ja matkailutyöllisyys aikaansaivat Sotkamossa noin viisi prosenttia matkailun aluetaloudellisista vaikutuksista. Pohjois-Pohjanmaalla matkailutulo ja matkailutyöllisyys muodostivat Kalajoella alle 10 prosenttia matkailun aluetaloudellisista vaikutuksista, Kuusamossa ja Pudasjärvellä noin 15 prosenttia, Oulussa alle prosentin sekä Vaalassa matkailutulosta miltei 40 prosenttia ja matkailutyöllisyydestä yli 50 prosenttia. Matkailullinen vapaa-ajanasumisen suhteellinen merkitys korostuu Vaalassa.

Vapaa-ajanasuminen aikaansaa matkailun aluetaloudellisten vaikutusten lisäksi kiinteistöverotuloa kunnille. Vuonna 2018 matkailullinen vapaa-ajanasuminen, ulkopaikkakuntalaisten maksama vapaa-ajanasuntojen kiinteistöverotulo, vaihteli Kainuussa Hyrynsalmen reilusta 100 000 eurosta Sotkamon vajaaseen 400 000 euroon ja Pohjois-Pohjanmaalla Oulun hieman yli 120 000 eurosta Kuusamon lähes miljoonaan euroon. Pudasjärvellä kiinteistöverotuloa kertyy yli puoli miljoonaa.

Kaikille tutkimuksen kohdekunnille Oulun kaupunkiseutu on merkittävä vapaa-ajanasuntojen omistajakeskittymä, mikä korostuu Koillismaalla (Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo) ja Vaalassa. Kainuun kohdekunnille, erityisesti Sotkamolle, ja Vaalalle myös Kajaanin kaupunkiseutu on tärkeä omistajakasauma. Matkailullinen vapaa-ajanasuminen on osoitus maaseudun ja kaupunkien välisestä vuorovaikutuksesta − kyse on raha- ja tulovirroista kaupunkiseudulta ympäröivälle maaseudulle. Kaikkiaan matkailullisella vapaa-ajanasumisella on sekä kohdealueen elinvoimaa ylläpitävä että elinvoimaa lisäävä vaikutus.

Kaikki hankkeessa tuotetut julkaisut ja raportit linkkeineen

Järviluoma, J. (2020a). Matkailullinen vapaa-ajan asuminen: Hyrynsalmi, Kuhmo, Sotkamo ja Suomussalmi. Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B Raportteja ja selvityksiä 99. 62 s. Saatavilla osoitteesta: https://www.theseus.fi/handle/10024/323924

Järviluoma, J. (2020b). Matkailullinen vapaa-ajan asuminen: Kalajoki, Kuusamo, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski ja Vaala. Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B Raportteja ja selvityksiä 100. 71 s. Saatavilla osoitteesta: https://www.theseus.fi/handle/10024/323998

Järviluoma, J., Kauppila, P. & M. Keränen (2019). Valto-hankkeella vapaa-ajanasumisesta liiketoimintaa. Teoksessa Takala, K. & J. Järviluoma (toim.): Katsaus Business-osaamisalueen TKI-toimintaan 2019, 56−67. Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B Raportteja ja selvityksiä 98. Saatavilla osoitteesta: https://www.theseus.fi/handle/10024/267376

Kauppila, P. (2019a). Matkailun aluetaloudellisten vaikutusten seurantamalli: Sotkamo. Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B Raportteja ja selvityksiä 89. 52 s. Saatavilla osoitteesta: https://www.theseus.fi/handle/10024/168010

Kauppila, P. (2019b). Matkailun aluetaloudellisten vaikutusten seurantamalli: Kalajoki, Kuusamo, Oulu, Pudasjärvi ja Vaala. Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B Raportteja ja selvityksiä 90. 74 s. Saatavilla osoitteesta: https://www.theseus.fi/handle/10024/167987

Kauppila, P. (2019c). Vapaa-ajanasunnot, tila−aika-ulottuvuus ja aluetaloudelliset vaikutukset paikallistasolla: näkökulmia vapaa-ajanasumisen kehittämiseen. Teoksessa Takala, K. & J. Järviluoma (toim.): Katsaus Business-osaamisalueen TKI-toimintaan 2019, 68−106. Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B Raportteja ja selvityksiä 98. Saatavilla osoitteesta: https://www.theseus.fi/handle/10024/267376

Kauppila, P. (2020a). Matkailullisen vapaa-ajanasumisen aluetaloudelliset vaikutukset: Hyrynsalmi, Kuhmo, Sotkamo ja Suomussalmi. Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B Raportteja ja selvityksiä 101. 107 s. Saatavilla osoitteesta: https://www.theseus.fi/handle/10024/332971

Kauppila, P. (2020b). Matkailullisen vapaa-ajanasumisen aluetaloudelliset vaikutukset: Kalajoki, Kuusamo, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski ja Vaala. Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B Raportteja ja selvityksiä 102. 121 s. Saatavilla osoitteesta: https://www.theseus.fi/handle/10024/333011

Kauppila, P. & J. Järviluoma (2020). Paikallistason matkailustrategiat ja vapaa-ajanasuminen: Sotkamo, Kalajoki, Kuusamo, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski ja Vaala. Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B Raportteja ja selvityksiä 105. 23 s. Saatavilla osoitteesta: https://www.theseus.fi/handle/10024/333961