Moni kaipaa perustietoa kaupungista ja sen elinvoimaisuudesta. Alle on koottu eri lähteistä löytyviä tilastotietoja ja avainlukuja Pudasjärven kaupungista ja muista kunnista.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakortti esittää ydintunnuslukuja koko maakunnastamme ja sen kunnista. Kuntakohtaisesti löytyy tietoa kuntien väestörakenteesta, -kehityksestä, työllisyydestä, yritystoiminnasta, aluetaloudesta ja TKI-toiminnasta, osaamisesta ja koulutuksesta, osallisuudesta ja hyvinvoinnista sekä yhdyskuntakehityksestä.

Suomen Yrittäjien Kuntabarometri -kyselyllä kartoitetaan joka toinen vuosi kuntien ja yrittäjien yhteistyötä sekä elinkeinopolitiikan tilaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja kuntakohtaisesti. Viimeisin kysely yrittäjäjärjestön jäsenille on toteutettu vuonna 2020. Sivustolta löytyvät valtakunnalliset, alueelliset ja kunnittaiset raportit.

Kuntaliiton kuntanavigaattori visualisoi kuntakohtaista tilastotietoa. Voit tarkastella tietyn kunnan tilastoa verraten sitä vastaaviin tietoihin muilla alueilla. Vertailutietoja löytyy maakuntien ja koko maan keskiarvoina sekä kunnista, joista löytyy korkein ja alhaisin mitattava vertailutieto.

Kuntaliiton elinvoimaindikaattori kertoo mihin suuntaan kunta on menossa. Voit tarkastella yksittäisen kunnan elinvoimaa suhteessa naapurikuntiin tai muihin kuntaryhmiin. Elinvoima on laskettu muun muassa väestö-, työpaikkojen ja koulutustason muutoksesta.

Tilastokeskuksen kuntien avainluvut -palvelussa voit vertailla kuntia keskenään tai suhteessa koko Suomen lukuihin. Palvelu esittää keskeiset avainluvut kaikista Suomen kunnista taulukkomuodossa ja kuvioina.

Tilastokeskuksen toimipaikkalaskuri näyttää kunnittain toimipaikkojen määrät eri toimialoilla ja eri suuruusluokissa.

Yrityskanta, aloittaneet ja lopettaneet yritykset kunnittain ja toimialoittain sekä konkurssit löytyvät myös Tilastokeskuksen tietokannoista.

Pudasjärven matkailutilastoja löytyy matkailu-sivulta.