Tiedote 2.10.2020

Yksinyrittäjän tuen hakuaika on päättynyt 30.9.2020. Pudasjärvellä jaettiin 130 000 euroa tukea eli 65 yrittäjä sai Pudasjärvellä yksinyrittäjän tukea. Kaupungille myönnetystä määrärahasta jäi käyttämättä 56 prosenttia, yhteensä 164 000 euroa.

Yksinyrittäjän tuen käyttötilanne on samantyyppinen muissakin maamme kunnissa eli osa tuesta jää käyttämättä.

Tiedote 24.8.2020

Yksinyrittäjän tuen hakuaikaa jatketaan 30.9.2020 asti. Hakumateriaali ohjeineen löytyy kaupungin verkkosivulta.

Tukirahaa on edelleen runsaasti jäljellä Pudasjärvellä. Tarvittaessa saat apua tuen hakemiseen Pudasjärven Kehitys Oy:stä, ota yhteyttä Auvo Turpeiseen tai Jukka Koutaniemeen.

Tiedote 10.6.2020

Kaupungin asiakaspalvelu on suljettu 6.-26.7.2020 välisen ajan. Kaupunki ei käsittele yksinyrittäjän tukihakemuksia tuona aikana.

Tiedote 20.4.2020

Pudasjärven kaupunki hankkii liikelahjoja paikallisilta yrityksiltä: Suosimme paikallista –kampanja 20.4.-15.5.2020

Pudasjärven kaupunki haluaa olla mukana tukemassa paikallista elinvoimaa hankkimalla erityisesti tänä keväänä kaupungin jakotuotteet ja lahjat paikallisilta yrityksiltä. Voit ehdottaa yrityksesi valmistamia tuotteita, palveluja tai lahjakortteja.  Lahjoja saa mielellään olla eri hintaisia, arvoltaan 1-100 €. Lahjaehdotukset voivat olla aivan uusia tuotteita/palveluja tai sitä, mitä yrityksesi tekee jo muutenkin.

Lisätietoja kampanjasta kaupungin sivuilta.

Tiedote 15.4.2020

Yksinyrittäjän tuen haku avautuu Pudasjärvellä 16.4. klo 8. Hakumateriaali julkaistaan silloin kaupungin verkkosivuilla:

https://www.pudasjarvi.fi/poikkeustilannetiedotus/2730-yksinyrittaejien-2000-euron-avustus-koronakriisistae-selviaemiseksi-on-haettavissa

Kannattaa tutustua kysymyksiin ja vastauksiin yksinyrittäjän tuesta, mikä löytyy Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta.

Tutustu hakuohjeisiin etukäteen ja noudata ohjeita tarkasti. Mikäli tarvitset lisäohjeita hakemuksen laatimisessa, ota yhteyttä! Yhteyshenkilöinä toimivat Auvo Turpeinen ja Jukka Koutaniemi ja heidän yhteystiedot löytyvät kotisivuiltamme.

Pudasjärven kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 14.4.2020 muun muassa, että Pudasjärven kaupunki huomioi ja ottaa käyttöön Suomen Yrittäjien ja Kuntaliiton laatimat yhteiset suositukset paikallisen elinkeinoelämän tukemiseksi. Lisätietoa kaupungin päätöksestä on täällä.

Tiedote 14.4.2020

Voit lukea yksinyrittäjien tukeen liittyen vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin blogista.

Tiedote 9.4.2020

Yksinyrittäjien toimintatuki on valmisteilla. Yksinyrittäjät voivat jatkossa hakea tukea yrityksen sijaintikunnalta koronavirustilanteessa. Tuen suuruus on 2000 euroa. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen.

Asiaa valmistellaan parhaillaan työ- ja elinkeinoministeriössä. Haku pyritään avaamaan kunnissa mahdollisimman pian. Kunnat tiedottavat tuen avautumisesta.

Tukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät.

Avustuksen myöntämisen ehtona on yksinyrittäjän osoittama merkittävä heikentynyt taloudellinen tilanne ja liikevaihdon alenema koronaviruksen takia 31.12.2019 jälkeen. Tuki on harkinnanvarainen. Tukea ei voi myöntää, jos yritys on ollut taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronakriisiä, eikä yritykselle, jolla on verovelkoja.

Avustusta voidaan maksaa 1.3.2020–31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin. Tuki on määräaikainen ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka.

Pudasjärven Kehitys Oy ja Pudasjärven kaupunki tiedottavat eri kanavissaan sitten, kun hakuprosessi on selvä ja haku avautuu.

Tiedote 25.3.2020

Pudasjärven kaupunki valmistelee pudasjärveläisten yritysten ja työpaikkojen kriisitilanteen johdosta konkreettisia toimenpiteitä yritystoiminnan tukemiseksi. Tarkemmat toimenpiteet ja linjaukset annetaan myöhemmin.

Koronaepidemian aiheuttamassa häiriötilanteessa yritysneuvontapalvelut ovat käytettävissä Pudasjärven Kehitys Oy:n kautta. Henkilökohtaista yritysneuvontaa ja keskusteluapua on saatavilla, ja yhteydenottoa toivotaan ensisijaisesti puhelimitse. Yritysten koronaneuvontaan voit varata ajan myös Facebookin kautta. Yritystapahtumia ja –koulutuksia Pudasjärvellä järjestetään toistaiseksi vain etäyhteyksien kautta.

Suomen hallitus on jo myöntänyt rahoitusta yrityksiä koskeviin lisätukiin ja uusia valtakunnallisia tukitoimia on myös valmisteilla. Pudasjärven Kehitys Oy:n henkilökunta neuvoo ja auttaa yrityksiä tukien hyödyntämisessä. Tietoa käytettävissä olevista tukimuodoista sekä valtakunnallisen yritystukiverkoston tarjoamista palveluista ja ohjeista päivitetään Pudasjärven Kehitys Oy:n kotisivuille yrittäjien korona-tietopakettiin:

https://www.pudasjarvenkehitys.fi/blogi/korona-tietopaketti-yrittajalle/

Pudasjärven Kehitys Oy tiedottaa ajankohtaisista asioista myös sähköpostilistan ja uutiskirjeen kautta sekä omalla Facebook-sivullaan. Lisäksi yhteiseksi keskustelukanavaksi poikkeustilanteen vuoksi on otettu käyttöön Pudasjärven yritykset -niminen whatsup-ryhmä, johon voit liittyä ottamalla yhteyttä yritysneuvontaan.

Lisätietoja:

Tomi Timonen, kaupunginjohtaja, Pudasjärven kaupunki

puh: 050 454 8230

Sari Turtiainen, toimitusjohtaja, Pudasjärven Kehitys Oy

puh: 040 487 2429