Pudasjärvelle tehtiin tutkimus matkailun tulo- ja työllisyysvaikutuksista vuodelta 2022. Tutkimuksen toteuttajana toimi TAK Research, joka on vastaavia selvityksiä tehnyt Suomessa yli 60:lle eri alueelle sekä kunnille mm. Kuusamoon ja Ouluun. TAK Research on matkailututkimuksiin erikoistunut tutkimusyritys, joka on toiminut jo vuodesta 1991 alkaen. Pudasjärvelle aiemmin tehty vastaava tutkimus ei ole tämän kanssa vertailukelpoinen, sillä laskentatavat ovat muuttuneet vuodesta 2017. Tutkimus on tehty ReiNo-hankkeen kautta.

Tutkimuksen avulla saimme selvitettyä tämän hetkisen tilanteen matkailun vaikutuksista Pudasjärvellä. Matkailun suuri alueellinen merkitys on ollut tiedossa jo aiemmin ja tutkimus osaltaan vahvistaa tätä käsitystä lukujen merkeissä. Tutkimuksesta selviää, että Pudasjärvelle kertyy välitöntä matkailutuloa yli 26 milj.€. Välitön työllisyysvaikutus matkailulla on 146 henkilötyövuotta. Lue lisää tutkimuksen tuloksista.

Markus Pyttynen, matkailun yrityskehittäjä