Hankkeen nimi: Rethinking North – Ympärivuotisuus matkailun menestystekijäksi (ReiNo -hanke)

Hankekoodi: 402135
Toimintalinja: 1 Innovatiivinen Suomi
Erityistavoite: 1.3 Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen
Toteutusaika: 01.06.2023 – 31.5.2026

Hankkeen rahoittajina ovat Pohjois-Pohjanmaan liitto; Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027, EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) sekä Pudasjärven kaupunki.

KUVAUS

Pudasjärven Kehitys Oy on mukana ryhmähankkeessa Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n, Sallan ja Suomussalmen kuntien kanssa. Päähankkeen toteuttajana toimii Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy.

Pudasjärven Kehitys Oy toimii hankkeessa Syötteen matkailualueen kehittäjänä tavoitteenaan kansainvälisen matkailun ympärivuotisuuden kehittäminen.

TOIMENPITEITÄ

  • Kestävän ympärivuotisuuden kehittäminen kv-markkinoille

– tuotteistamistyöpajat

– benchmarkingmatkat Eurooppaan

  • Markkinointi ja alueen tunnettuuden vahvistaminen

-uusi puhutteleva markkinointimateriaali

-media- ja vaikuttajamatkat, fam-tripit

  • Digitaalinen ja fyysinen saavutettavuus

– tiedolla johtaminen, tiedon hankinta

-mm. olemassa olevien ja uusien some-kanavien analysointi

-julkisen liikenteen matkaketjujen kehittäminen matkailijalle sopivammiksi

-matkailijoiden tiedonsaannin ja tietoisuuden parantaminen olemassa olevia kanavia hyödyntäen

AJANKOHTAISTA

  • 2.9.23 Luppovesi palaa -tapahtuman yhteydessä teemme kyselytutkimusta maastossa pyöräilijöille alueen palveluista ja kehitysideoista. Kyselyyn vastanneilla mahdollisuus osallistua arvontaan, jossa palkintona sähköpyörävuokra päiväksi (Hotelli Iso-Syöte, Syöte Rent & Safaris, Hiihtokeskus Iso-Syöte).
  • 20.9.23 klo 9-11 Hankkeen aloitustapahtuma Syötteen luontokeskuksella. Matkailualan toimijat, tervetuloa! Ilmoittaudu mukaan tästä  tai osoitteessa: https://forms.office.com/e/CLwJRe9MeQ

 

Lue lisää hankkeesta Tässä linkissä on koko hankehakemus

Hankkeen projektipäällikkö

Kaisu Tuohiluoto
Pudasjärven Kehitys Oy
Oikopolku 4 B 2, 93100 Pudasjärvi
puh: +358 50 515 0857
email: kaisu.tuohiluoto@pudasjarvi.fi