Hankkeen nimi: Rethinking North – Ympärivuotisuus matkailun menestystekijäksi (ReiNo -hanke)

Hankekoodi: 402135
Toimintalinja: 1 Innovatiivinen Suomi
Erityistavoite: 1.3 Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen
Toteutusaika: 01.06.2023 – 31.5.2026

Hankkeen rahoittajina ovat Pohjois-Pohjanmaan liitto; Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027, EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) sekä Pudasjärven kaupunki.

KUVAUS

Pudasjärven Kehitys Oy on mukana ryhmähankkeessa Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n, Sallan ja Suomussalmen kuntien kanssa. Päähankkeen toteuttajana toimii Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy.

Pudasjärven Kehitys Oy toimii hankkeessa Syötteen matkailualueen kehittäjänä tavoitteenaan kansainvälisen matkailun ympärivuotisuuden kehittäminen.

TOIMENPITEITÄ

  • Kestävän ympärivuotisuuden kehittäminen kv-markkinoille

– tuotteistamistyöpajat

– benchmarkingmatkat Eurooppaan

  • Markkinointi ja alueen tunnettuuden vahvistaminen

-uusi puhutteleva markkinointimateriaali

-media- ja vaikuttajamatkat, fam-tripit

  • Digitaalinen ja fyysinen saavutettavuus

– tiedolla johtaminen, tiedon hankinta

-mm. olemassa olevien ja uusien some-kanavien analysointi

-julkisen liikenteen matkaketjujen kehittäminen matkailijalle sopivammiksi

-matkailijoiden tiedonsaannin ja tietoisuuden parantaminen olemassa olevia kanavia hyödyntäen

AJANKOHTAISTA

  • 12.1. klo 8 Pudasjärven yrittäjien aamukahvit Luontokeskuksella, korvaa Kahvit kiireen pohjoispuolella -tilaisuuden. Ilmoittaudu vkkmedia@vkkmedia.fi 0400 385 281
  • 11.1. klo 9-11 Kansainvälisen pyörämatkailijan odotusarvot webinaari. Lisätiedot ja ilmoittautuminen tästä. Tilaisuuden tallenne löytyy tästä.
  • 16.11.23 Gravel -työpaja Rukalla. Lisätiedot ja ilmoittautuminen tästä.
  • 2.11.23 Kahvit kiireen pohjoispuolella klo 8:30, eli matkailutoimijoiden toistuva aamukahvitilaisuus Syötteellä. Ilmoittautuminen ja tarkemmat tiedot tästä.
  • 20.9.23 klo 9-11 Hankkeen aloitustapahtuma Syötteen luontokeskuksella. Matkailualan toimijat, tervetuloa! Ilmoittaudu mukaan tästä  tai osoitteessa: https://forms.office.com/e/CLwJRe9MeQ
  • 2.9.23 Luppovesi palaa -tapahtuman yhteydessä teemme kyselytutkimusta maastossa pyöräilijöille alueen palveluista ja kehitysideoista. Kyselyyn vastanneilla mahdollisuus osallistua arvontaan, jossa palkintona sähköpyörävuokra päiväksi (Hotelli Iso-Syöte, Syöte Rent & Safaris, Hiihtokeskus Iso-Syöte).

22.12.2024  Allegra Nordics luotsaamaan ReiNon markkinointia

ReiNo -hanke etenee kohti uutta vaihetta, kun markkinoinnin asiantuntijapalveluihin on valittu tarjouskilpailun perusteella toimija. Ympärivuotisen matkailun kärkeä, pyöräilyä lähtee viemään eteenpäin Allegra Nordics. Markkinoinnin asiantuntija-avun tavoitteena on saada Syötettä ja Pudasjärveä tunnetuksi Keski-Euroopan pyöräilypiireissä.

2,5 -vuotta kestävä yhteistyösopimus alkaa vuoden 2024 alussa ja siihen sisältyy toimenpiteitä markkinoinnin lisäksi mm. alueen vastuullisuustyön jatkamisesta sekä benchmark -matkasta. Kampanjat, media-ja vaikuttajamatkat sekä famtripit ovat osa Allegran työsarkaa. Allegra tuo myös matkanjärjestäjiä tutustumaan tarjontaan ja vie viestiämme eteenpäin pyöräilyalan tapahtumissa.

Allegra Nordics on osa laajempaa pyörämatkailuun keskittynyttä kokonaisuutta, jolla on hyvät yhteistyöverkostot Keski-Euroopassa. Saamme heidän kautta vahvaa kumppanuutta ja asiantuntemusta markkinointiin ja sitä kautta uusia asiakkaita alueellemme erityisesti maastopyöräilypiireistä. Yhteistyöhön kuuluu myös vastuullistyön jatkaminen, jota toteutetaan Positive Impactin kautta. Postive Iimpact tuottaa tulevien 2,5 vuoden aikana yhteensä kahdeksan webinaaria ja päätösseminaarin vastuullisuuteen, sertifikaatteihin ja STF:n liittyen.

Alustavia yhteistyöpalavereita on pidetty jo Allegra Nordicsin CEO:n, Mikko Saarisen kanssa. Mikko on tiiminsä puolesta kertonut olevansa innoissaan alkavasta pitkäjänteisestä yhteistyöstä kanssamme ja odottaa pääsevänsä tutustumaan lumien sulettua alueeseen ja palveluihin tarkemmin. Pohjatyötä aloitetaan sekä toimijoita tavataan jo lumiseen aikaankin. Toimenpiteistä Allegran kanssa kerrotaan lähempänä, kun yhteistyökuviot saadaan kalenteroitua tammikuun 12. kick off -tapaamisessa.

16.11. Gravel -työpaja Kuusamossa

Sisarhankkeemme -Ruka-Kuusamon ReiNo- järjesti Gravelpyöräilyyn liittyvän työpajan Kuusamossa marraskuussa. Kuusamossa ReiNo -hanke keskittyy gravel -pyöräilyn reitistön kehittämiseen ja sen myötä palvelutarjonnan lisäämiseen.

Pyöräilyn eduista todettiin, että yhteiskunnalle pyöräilty kilometri tuottaa 18 snt siinä missä autolla ajaminen kustantaa 11 snt/km. Gravelpyöräilyä pidetään nousevana pyöräilymuotona, mikä näkyy myös pyörävalmistajien valikoimien lisääntymisenä. Sähköpyörät alkavat olla myös yleisempi näky reitillä perinteisiin pyöriin verrattuna.

Euroopassa pyöräilyn lisääntyessä ja ilmaston lämmetessä pyöräily pohjoismaissa voi tulevaisuudessa kiinnostaa yhä enemmän. Keski-Euroopassa kesälomat ovat myöhemmin, kuin Suomessa, keskittyen elokuuhun.

Pudasjärvellä ja Syötteellä gravelpyöräilyyn on soratieverkostojen myötä huikeat mahdollisuudet. Reittikuvaukset, selkeät opasteet ja palvelut reittien varsilla olisivat etenkin kansainvälisille pyöräilijöille tärkeitä. Jo olemassa olevia, Metsähallituksen ylläpitämiä Syötteen retkipyöräreittejä tullaan nostamaan esille ReiNo -hankkeen myötä.

Gpx -jäljen avulla fyysisiä opasteita reiteille ei tarvita. Mikäli uusia reittejä alettaisiin luomaan, aivan mutkatonta se ei olisi: vaikka lupia maanomistajilta gpx -reiteille ei tarvita, on maanomistajat hyvä huomioida reittejä suunniteltaessa. Gpx -reittien markkinoiminen pyöräilijöille on myös riski: kukaan ei vastaa epävirallisen reitin kunnosta tai pyöräiltävyydestä. Opastettuna gpx -lenkki toimii maksavallekin ryhmälle, tuolloin vastuu on oppaalla.

Kuusamon gravel -hankkeesta voimme ottaa opiksi ja kerätä rusinoita pullasta, omassa hankkeessamme keskitymme ensisijaisesti maastopyöräilyyn ja lisäämme valikoimaa retkipyöräreittien faceliftillä.

 

Lue lisää hankkeesta Tässä linkissä on koko hankehakemus

Hankkeen projektipäällikkö

Kaisu Tuohiluoto
Pudasjärven Kehitys Oy
Oikopolku 4 B 2, 93100 Pudasjärvi
puh: +358 50 515 0857
email: kaisu.tuohiluoto@pudasjarvi.fi