Kehitysyhtiön päämääränä on ollut tukea yritysten kehitystä paikkakunnalla. Koronapandemian aikana 2020-2021 Pudasjärvellä toimiville yrityksille on saatu yhteensä 2 432 000 €. Vuonna 2021 koronatukien osuus oli 945 000 euroa, joita myönnettiin 72 yritykselle. Asiakaskäyntejä ja kontakteja kertyi 259 ja yrityskartoituksia tehtiin 135. Leader-tukia myönnettiin pudasjärveläisille yhdistyksille, kyläseuroille ja nuorisotoimintaan 164 710 euroa.

Pudasjärven elinkeino-ohjelma 2022-2023 on päivitetty vastaamaan uutta Pudasjärven kaupungin kuntastrategiaa sekä yrittäjiltä saatuihin tarpeisiin. Pyydämme teiltä kommentteja ja muokkausehdotuksia viimeistään pe 18.3.2022 osoitteella riikka.tuomivaara(a)pudasjarvi.fi.

Pudasjärven yrityspalveluseteliä hyödynsi 7 yrittäjää vuonna 2021 ja setelin avulla yritykset kehittivät omaa markkinointiaan. Vuonna 2022 Pudasjärvellä on käytettävissä yrityspalveluseteleihin tukea yhteensä 15 000 euroa. Vuoden ensimmäinen hakukierros on päättyy 18.3. ja myöhemmin järjestetään vielä uusi yrityspalvelusetelihaku.

Yritystoiminnan tuet palautuvat ennen korona-aikaa olleisiin tukimuotoihin. Kehitysyhtiö järjestää yrityksille erilaisia tietoiskuja ja verkostoitumistilaisuuksia webinaarien ja tapahtumien avulla. Uusista tuista tiedotetaan yrityksille Pudasjärven Kehityksen Facebook-sivuilla sekä sähköpostilistan kautta.

Alueen yrityksillä on kasvutahtoa ja kehittämissuunnitelmia koronatilanteesta ja Euroopassa olevasta levottomuudesta huolimatta. Pudasjärvelle on valmisteilla Syötteen matkailun Master Plan ja investointisuunnitelma. Hankkeen tavoitteena on saada alueelle kehittämistä ohjaava kokonaissuunnitelma. Toteutus valmistuu toukokuussa 2022. Suunnitelma vahvistaa alueen yhtenäistä kehittämistä ja antaa pohjan tuleville investoinneille. Työ tukee myös kaupungin ja matkailuyritysten yhteistä Matkailun puitesopimusta.

Majoitus- ja ravitsemusalalla toimii yhteensä 33 yritystä ja taiteet, viihde ja virkistys toimialoilla 7 yritystä (Vainu 1/2022). Koronapandemia on vaikuttanut kansainvälisen matkailijavirran saapumiseen alueelle. Kävijämäärät ovat kuitenkin kasvaneet. Matkailualan tapahtumat, ravintolapalvelut ja majoitus on toteutettu koronaturvallisesti ja asiakkaina ovat olleet pääosin kotimaiset matkailijat. Kansainvälisten matkailijoiden paluuseen luotetaan vahvasti ja markkinointityötä tehdään. Pudasjärven vahvuutena on matkailun pitkä historia ja mainearvo elämykselliseen luontomatkailuun perustuvana tunturimatkailukohteena. Ympärivuotisuus on saatu vahvistumaan pitkäjänteisellä työllä sekä yritysten ja sidosryhmien yhteistyöllä.

Syötteen kansallispuistossa vieraili vuonna 2021 yhteensä 118 000 matkailijaa. Syötteen matkailualue valittiin Suomen toiseksi parhaiten kasvaneeksi matkailualueeksi. Lisäksi alueen yritykset saivat kansainvälisiä palkintoja World Ski Awards -kilpailuissa. Tämä tuntuu hyvältä, koska asiakkaat ovat äänestäneet palkinnon saajat.

Kuva Visitory: Rekisteröityneen majoitusmyynnin kehitys 2017-2021. Syötteen matkailualueesta on kehittynyt ympärivuotinen matkailukohde.
Kuva Visitory: Pudasjärven matkailutilastoa vuodelta 2021. Yöpymiset ovat kasvaneet 58% edellisestä vuodesta. Vuosi 2021 on ollut kaikkien aikojen ennätys.

Syötteen matkailualueen digitaalisen asiakaspolun kehittäminen hankkeen kautta on lisätty alueen yritysten digiosaamista ja saatu tuotteet näkyväksi Visit Finland Oy:n DataHubiin. Hanke päättyy maaliskuussa 2022, ja se toteutetaan yhteistyössä Syötteen Matkailuyhdistys ry:n kanssa. Matkailuyhdistys on hankkeen päätoteuttaja ja kehitysyhtiö on osatoteuttajana hankkeessa. Hankkeen aikana on uudistettu Syötteen brändi ja otettu käyttöön alueen yhteinen Syöte -merkki.

Syötteen yhteiskäyttömerkki

Yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tuetaan järjestämällä koulutuksia ja työpajoja yrityskentästä nousevien tarpeiden mukaan. Nyt keskitymme digitaalisten työvälineiden haltuunottoon. Yrittäjät ovat kiinnostuneita digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämisestä. Olemme osatoteuttajana Pudasjärven kaupungin hallinnoimassa KOHOTA -hankkeessa, jolla lisätään digivalmiuksia. Hanke pääsi alkuun vuoden 2021 aikana ja sai yrityksiltä vahvan kiinnostuksen aiheeseen. Hanke jatkuu elokuulle 2023. Hankkeen seuraava työpaja järjestetään 14.3.2022. Lisätietoa Auvo Turpeiselta auvo.turpeinen(a)pudasjarvi.fi.

Uusi toimitusjohtaja aloitti työt 17.5.2021. Pudasjärven Kehitys Oy:n tiimiin on kuulunut kaikkiaan neljä jäsentä. Pääsimme muuttamaan uusiin toimitiloihin, osoitteemme on Oikopolku 4 B 2. Avajaisiakin on suunnitelmissa lumien sulamisen jälkeen.

Riikka Tuomivaara, Pudasjärven Kehitys Oy

www.pudasjarvenkehitys.fi