Villiruuan uudet mahdollisuudet (Vilma) -hankkeen kevät on täynnä yrittäjien toiveiden pohjalta suunniteltuja työpajoja. Viime syksynä käynnistyneen hankkeen toimenpiteet on haluttu alusta saakka räätälöidä aidosti vastaamaan Koillismaan elintarvikeyritysten kotimaan myynnin ja viennin kehittämistarpeisiin. Yritysten toiveita hankkeen toimenpiteiksi kuultiin ensimmäisessä Kasvu-työpajassa, ja siellä esiin nousseiden tarpeiden pohjalta Vilman asiantuntijatiimi on suunnitellut kevään tulevan Kasvu-työpajojen sarjan.

Hankkeessa toteutettavat Japaniin ja Ranskaan suuntautuvat kuluttajatutkimukset sekä kotimaan myyntikanavaselvitys valmistuvat helmikuun aikana. Niiden tuloksia puretaan yritysten kanssa Kasvun mahdollisuudet -työpajassa maaliskuussa Pudasjärvellä. Myöhemmissä työpajoissa pureudutaan muun muassa menestystuotteiden kehittämiseen, alueellisen brändin vahvistamiseen, ekologiseen pakkaamiseen sekä verkostoiden merkitykseen kasvun mahdollistajana. Kunkin työpajan vetää kyseisen aihepiirin asiantuntija. Yrityksille on siis keväällä tarjolla rautaisannos tietotaitoa toimintansa kehittämiseen. Työpajojen aikataulun ja tarkemmat kuvaukset löytyvät hankkeen nettisivuilta.