Pudasjärvelle on vuonna 2019 perustettu 24 uutta yritystä marraskuun puoliväliin mennessä. Iso osa uusista yrityksistä tarjoaa erilaisia terveys- ja hyvinvointipalveluja tai kotihoidon palveluja. Uusien joukossa on myös ohjelmistojen suunnittelua ja valmistusta tarjoavia yrityksiä sekä matkailu- ja ravintola-alan yrityksiä. Uusista yrityksistä moni perustuu itsensä työllistämiseen ja yksinyrittäjyyteen. Asiakaskuntaa on yritysten katsottava usein myös paikkakunnan ulkopuolelta ja tämä edellyttää heti sähköisiin kanaviin panostamista. Osa uusista yrityksistä on lähtenyt kasvu-uralle ja palkannut jo joitakin ulkopuolisia työntekijöitä. 

Paikkakunnalla moni pohtii yrittäjyyden kokeilua kevytyrittäjyyden kautta. Kevytyrittäjä laskuttaa asiakastaan myymistään palveluista laskutuspalveluita tarjoavan yrityksen kautta. Kevytyrittäjyys on yksi keino testata oman yritysidean toimivuutta ennen varsinaisen yrityksen perustamista ja käytäntö on toimiva esimerkiksi palvelujen myynnissä. Kevytyrittäjyys on kasvattanut suosiotaan Suomessa ja kevytyrittäjiä arvioidaan olevan Suomessa jo useampi kymmenentuhatta. 

Kysyntää on myös kumppanuuksiin pohjautuvalle uudelle yrittäjyydelle. Esimerkiksi matkailualueella haetaan marjaretki- ja luonto-oppaita toteuttamaan kevyitä päiväretkiä. Jos olet kiinnostunut yrityksen perustamisesta tai kevytyrittäjyydestä, kannattaa ottaa yhteyttä Pudasjärven Kehityksen yritysneuvojaan:

Auvo Turpeinen
yritysneuvoja
puh: 045 169 3997
email: auvo.turpeinen@pudasjarvenkehitys.fi