Yrityspalveluseteli ja tukitonni ovat Pudasjärven kaupungin ja Pudasjärven Kehitys Oy:n järjestämiä tukia paikkakunnalla toimivalle pk-yritykselle. Yrityspalvelusetelin avulla kannustetaan yrityksiä systemaattiseen yritystoiminnan kehittämiseen sekä hyödyntämään erilaisia asiantuntijapalveluita. Tukitonnin kautta tuetaan toimintansa käynnistäviä uusia pudasjärvisiä pk-yrityksiä.

Yrityspalveluseteli

Yrityspalveluseteli on tarkoitettu kaupungin alueella toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille, joiden kotipaikka ja/tai kiinteä toimipiste sijaitsee Pudasjärvellä. Yrityspalveluseteliä voi hakea yritys, jolla on pyrkimys kasvuun tai kansainvälistymiseen, tarve yrityksen uudistumiselle tai strategiselle kehittämiselle.

Vuonna 2019 yrityspalveluseteli myönnettiin 14 yritykselle markkinoinnin kehittämiseen ja asiantuntijapalveluiden hankintaan. Tuen avulla toteutettiin esimerkiksi yritysilmeen päivitys, yrityksen esittelyvideo sekä muuta markkinointimateriaalia. Pudasjärven kaupunki on varannut yrityspalveluseteleihin kaupungin kehittämisrahastosta 20 000 euron määrärahan myös vuodelle 2020.

Yrityspalvelusetelin avulla yrittäjä voi hankkia juuri omaan tarpeeseensa sopivaa asiantuntijapalvelua. Palvelu hankitaan ulkopuoliselta toimijalta ostopalveluna, ja yrittäjä kilpailuttaa ja valitsee haluamansa palveluntuottajan itse. Tuen omavastuuosuus on 50 prosenttia eli tuen määrä on puolet yrityksen toteuttaman kehityshankkeen kuluista, mutta korkeintaan 1 500 euroa per yritys. 

Harkinnanvaraisen tuen myöntää Pudasjärven Kehitys Oy ja sen maksaa Pudasjärven kaupunki. Tuki maksetaan jälkikäteen, kun kehityshanke on toteutunut suunnitellusti. Vuoden 2020 ensimmäinen hakuaika on 6.1.-31.1.2020. Hakuohjeet ja –lomake julkaistaan Pudasjärven Kehityksen kotisivuilla.

Uusien yritysten tukitonni kokoaikaiseen yritystoimintaan

Maaseudulle elinvoimaa yrittäjyyteen haetaan käynnistämällä Pudasjärvellä uusi tukimuoto. Uusien yritysten tukitonnille on varattu Pudasjärven kaupungin kehittämisrahastosta 20 000 euron määräraha vuodelle 2020. Tukea maksetaan 1 000 euroa per aloittava yritys, kunnes vuotuinen määräraha on käytetty.

Alkuvaiheen pk-yrityksille suunnatun tukitonnin tavoitteena on mahdollistaa ensimmäinen pieni kasvuloikka yritystoiminnan vakiinnuttua. Tuki voidaan myöntää Pudasjärvelle vuoden 2020 kuluessa perustetulle uudelle yritykselle, joka on Pudasjärven Kehityksen asiakkaana. 

Tuki on harkinnanvarainen, sen myöntää Pudasjärven Kehitys Oy ja maksaa Pudasjärven kaupunki. Yritystoimintaan tulee olla uskottavat valmiudet ja yritystoiminnan tulee olla päätoimista ja kokoaikaista. Yritystoiminnan kannattavuuden edellytykset tulee osoittaa liiketoimintasuunnitelman ja kannattavuuslaskennan kautta. Yrittäjän valmiuksia arvioidessaan Pudasjärven Kehitys Oy ottaa huomioon esimerkiksi toimialan kilpailutilanteen sekä alan uuden yritystoiminnan tarpeellisuuden paikkakunnalla.

Tukitonnista julkaistaan tarkemmat ohjeet Pudasjärven Kehityksen kotisivuilla. Yrityksen perustamista suunnittelevan kannattaa olla yhteydessä suoraan Pudasjärven Kehityksen yritysneuvojaan.