Luet nyt Pudasjärven Kehitys Oy:n ensimmäistä uutiskirjettä. Näin joulun alla ja marraskuun kiitäessä kohti vuoden loppua on hyvä hetki katsahtaa menneeseen. Pudasjärven Kehitys Oy on toiminut noin vuoden ajan ja vuosi 2019 on ollut kiistatta työntäyteinen. Kehitysyhtiön päätehtäviä ovat yrityskehitys, toimintaympäristön kehitys ja aluemarkkinointi. Näitä toimia ei olla tekemässä yksin, vaan suuren osan kehittämisponnistuksista tekevät niin yritykset kuin kaupunkikin. Usein asioiden eteenpäinvieminen vaatii käytännössä monimutkaisen palapelin rakentamista ja yhteistyön virittelyä eri suuntiin. On myös muistettava, että kehitystyö on jatkuva prosessi, eikä tuloksia synny hetkessä.

Yritysneuvontapalvelu on saatu ensimmäisen toimintavuoden aikana hyvin liikkeelle ja palveluja kehitetään yritysten toiveiden ja tarpeiden perusteella. Henkilökohtaista ja maksutonta neuvontaa saa paikkakunnan omalta yritysneuvojalta Auvo Turpeiselta. Yritysneuvoja järjestää myös erilaisia yrityksille suunnattuja tilaisuuksia ja koulutuksia yrityskentästä nousevien tarpeiden mukaan. Toivomme, että yrittäjät kutsuvat Auvon luokseen keskustelemaan ja käymään yhdessä läpi, minkälaisia tukia ja palveluja kussakin tilanteessa ja yrityksen elinkaaren eri vaiheissa yrittäjän on mahdollista – ja kannattaisi hyödyntää.

Vuonna 2019 on yritysneuvonnassa tehty pääasiassa yrityskartoituksia, sekä annettu rahoituksen ja tukien hakuun sekä yrityskauppoihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa. Yritysneuvonnassa on toteutunut tähän mennessä noin 300 yrityskontaktikertaa. Uutta liikeideaa on esitellyt 43 henkilöä. Pudasjärvelle on perustettu vuoden 2019 kuluessa tähän mennessä 24 uutta yritystä, joista 11 on ollut Pudasjärven Kehityksen asiakkaana. Uusista yrityksistä suurin osa toimii sote- ja hyvinvointialalla. 

Lähiruoka-asiantuntija Sirkku Kianto aloitti työt Pudasjärven Kehitys Oy:ssä marraskuun alussa. Sirkun päätehtävänä on edistää paikallista lähiruoan tuotantoa ja kehittää ruokaketjun toimintaa. Lähiruoan tuotantoa paikkakunnalla kehittämällä ja monipuolistamalla saadaan pöytiin entistä enemmän paikallisia raaka-aineita ja elintarvikkeita. Yritykset ovat tässä luonnollisesti avainasemassa. Tuottajat saavat lähiruoka-asiantuntijalta henkilökohtaista ja maksutonta neuvontaa ja toivomme, että tuottajat kutsuvat Sirkun käymään ja kertovat omista kehittämistarpeistaan. 

Pudasjärven Kehitys Oy on ollut vahvasti tukena myös kaupungin ja yritysten välisessä yhteistyössä sekä yritysten tukena kumppanien ja verkostojen haussa. Yrityksille on järjestetty tähän mennessä 13 infoa ja muuta tilaisuutta, joissa on ollut yhteensä 198 osallistujaa. Tilaisuuksissa on käsitelty muun muassa tarjolla olevia tuki- ja rahoituskanavia, keinoja päästä mukaan julkisiin hankintoihin sekä kevytyrittäjyyttä. Yrityspalveluseteleitä on myönnetty 14 yritykselle markkinoinnin kehittämiseen. Setelien avulla on toteutettu esimerkiksi yritysilmeen uudistus ja some-markkinointia. Lisäksi Pudasjärven Kehitys Oy on osallistunut muun muassa Pohjois-Suomen Erämessuihin Oulussa ja Yrittäjien aamukahvitilaisuuteen yrittäjien mukana. Marraskuun lopulla toteutetaan vielä Pudasjärven Yrittäjäforum, jossa tavoitteena on yritysyhteistyön tiivistäminen alueella.

Kaikki me toivomme lisää asiakkaita, yrityksiä, asukkaita ja matkailijoita Pudasjärvelle. Vuoden mittaan on toteutettu uutta markkinointiyhteistyötä Pudasjärven kaupungin, Syötteen Matkailuyhdistyksen ja Pudasjärven Kehitys Oy:n kesken, mistä on tuloksena  imagomarkkinointikampanja www.jarjenaarella.fi. Tavoitteena on lisätä kaupungin tunnettuutta ja luoda kuvaa Pudasjärvestä kiinnostavana paikkana asua ja yrittää. Kampanja näkyy sosiaalisessa mediassa eli nettisivuilla, Facebookissa, YouTubessa ja Instagramissa. Jotta paikkakuntaa voidaan markkinoida, on myös tuotteen oltava kunnossa ja kannattaa muistaa, että positiivisen imagon luomiseen vaikuttaa jokainen kaupunkilainen. Mielikuvilla on todellista vaikutusta yritysten ja uusien asukkaiden sijoittumiseen alueelle. Haluamme siis tuoda Pudasjärven vahvuuksia ja mahdollisuuksia esille sekä toivottaa kaikille: tule käymään tai jää luoksemme!

Pudasjärven Kehitys Oy hyödyntää asiantuntijaverkostoja ja on osatoteuttajana yrityksille suunnatuissa kehittämishankkeissa. Olemme tällä hetkellä mukana SoteNoste, VILMA – Villiruoan uudet mahdollisuudet ja Kasvun Kartta –hankkeissa, jotka tarjoavat erilaisia asiantuntijapalveluja ja työpajoja yrityksille. Hankkeista löytyy lisätietoa kotisivuiltamme, hankkeiden omilta kotisivuilta ja tarkempaa tietoa saa myös suoraan yritysneuvojalta sekä hankkeiden omilta projektipäälliköiltä. Aktivoimme parhaamme mukaan yrityksiä hyödyntämään alueella toimivia hankkeita ja niiden tarjoamia palveluja.

Pudasjärven Kehitys Oy tiedottaa ajankohtaisista asioista ja tapahtumista pääasiassa Facebookissa. Tietoa ajankohtaisista asioista ja mahdollisuuksista välitetään myös sähköpostin kautta suoraan yrityksille sekä kotisivuiltamme.

Seuraava vuosi lähtee pian liikkeelle ja Pudasjärven Kehitys Oy:n toimintaa pyritään kehittämään yrityskentän tarpeiden ja kehitysyhtiön resurssien mukaan. Olethan kuulolla ja olipa yrityksesi tekemässä suurta kehitysloikkaa tai pienempää hyppyä, tai jos tarvitset tukea tiukoissa mutkissa, ota yhteyttä!

Sari Turtiainen, toimitusjohtaja
Pudasjärven Kehitys Oy