Pudasjärven Kehitys Oy järjesti ensimmäisen Pudasjärven Yrittäjäforumin 25.11.2020 Syötteellä. Tilaisuuden tarkoitus oli tutustuttaa yrittäjiä toisiinsa, keskustella avoimesti sekä löytää käytännön yhteistyömahdollisuuksia kokoontuen rennosti iltapalan äärellä. Tilaisuus pidetiin uudistuneessa Safaritalossa, josta on remontissa muotoutunut KIDE Hotellin lounge ja Tuba by Iso-Syöte -ravintolan baari. Tilaisuuteen osallistui 35 henkilöä ja paikalla oli varsin monipuolinen joukko Pudasjärven eri toimialojen yrityksiä.

Keskustelua Yrittäjäforumissa johdatteli Pudasjärven Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Sari Turtiainen. Aluksi kuultiin Syötteen Matkailuyhdistys ry:n toiminnanjohtajalta Janne Soinilta matkailualueen ajankohtaisia kuulumisia ja tulevaisuudennäkymiä. Pudasjärven Yrittäjien puheenjohtaja Tommi Niskanen avasi yrittäjäjärjestön toteuttaman yrityskyselyn tuloksia. Tilaisuuden päätyttyä oli mahdollista tutustua myös KIDE Hotellin tiloihin. Osallistujille paljastui samalla myös se, että Safaritalosta löytyy jatkossa ravintola Tuban sekä sauna- ja kokoustilojen lisäksi vuokrattavia asiakastiloja erilaisille hyvinvointialan yrityksille sekä pesula.

Yrittäjäforumissa oli mahdollisuus tehdä itseään tunnetuksi muille oman paikkakunnan yrittäjille. Tilaisuuteen osallistui joitakin uusia yrittäjiä ja kuultiin aloittavien yrittäjien suunnitelmista. Todettiin yleisesti, että on tärkeää tehdä omaa yritystoimintaansa tunnetuksi ja tuoda aktiivisesti esille palvelutarjontaa erilaisissa kanavissa. Yritysten kannattaa lisätä omat tietonsa Pudasjärven kaupungin nettisivuilla olevaan yritysluetteloon, koska asiakas hakee palveluntarjoajia usein sieltä, mikäli hän ei tunne paikkakunnan yrityksiä ja niiden toimintaa entuudestaan. 

Yhteisesti todettiin, että verkostoissa on voimaa ja yhteistyöllä saavutetaan enemmän. Tilaisuudessa kuultiin yrittäjien kokemuksia kumppanien hankinnasta ja onnistumisista. Ravintola Tuban Anne Mikkola toi esille sen, miten helppoa paikkakunnalla on löytää kumppaneita ja päästä mukaan verkostoihin. Hän koki löytäneensä lyhyessä ajassa muun muassa joukon kiinnostavia lähiruokatuottajia, joiden kanssa käytännön yhteistyö lähti heti käyntiin. Vuorovaikutusta ja yritysyhteistyötä tulee paikkakunnalla yritysten mielestä edelleen vahvistaa.

Keskustelussa esille nousivat osaajien löytämiseen liittyvät haasteet, kausityöntekijöiden asuntopula sekä Syötteen ja keskustan väliset logistiset yhteydet. Sovittiin, että Matkailuyhdistys ja Pudasjärven Yrittäjät selvittävät, onko mahdollista vahvistaa keskustan ja Syötteen välisiä joukkoliikenneyhteyksiä, jotta matkailijat voisivat vierailla keskustassa ja hyödyntää keskustan palveluja tai kuljettaa matkailualueelle esimerkiksi koululaisia. Asuntotilanteesta kehitysyhtiö järjestää yhteisen keskustelutilaisuuden 16.12.2019, johon on mahdollista osallistua ottamalla yhteyttä yritysneuvojaan.

Yhteen kokoontuminen ja avoin keskustelu yrittäjien kesken koettiin tärkeäksi ja sovittiin, että Pudasjärven Yrittäjäforumin järjestämistä näissä merkeissä jatketaan. Kerro ideasi Pudasjärven Kehitys Oy:lle, mikä teema voisi olla Pudasjärven Yrittäjäforumissa keskustelun aiheena ensi kerralla!