Pudasjärven Kehitys Oy etsi Pudasjärvi-tuotekisan kautta paikallisia tuoreita ideoita. Kisa käynnistyi toukokuussa ja kesä oli aikaa suunnitella ja valmistaa tuote tai protomalli siitä. Kilpailussa oli kaksi sarjaa; elintarvike ja muu tuote. Kisatuotteet piti palauttaa elokuun 22. päivään mennessä ja kilpailuun saatiin lopulta viisi tuotetta.

Ki­san tuo­ma­ris­tossa oli ra­vin­to­loit­si­ja An­ne Mik­ko­la Ra­vin­to­la Rau­ha­las­ta Ou­lus­ta, Ii­jo­ki­seu­dun pää­toi­mit­ta­ja Mart­ta Oi­nas-Pa­nu­ma sekä Pu­das­jär­ven Ke­hi­tys Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Sari Tur­ti­ai­nen. Tuomaristo valitsi voittajaksi Halla Café & Cateringin leivoksen, joka oli nimetty Hallan suolaiseksi leivokseksi. Voittajatuote oli tuomariston mukaan laadukas ja ammattitaidolla tehty. Paikallisia ja perinteisiä raaka-aineita oli hyödynnetty uudella ja yllättävällä tavalla. Kilpailun palkintona on asiantuntijatahon antama henkilökohtainen sparraus, ja voittaja saa käyttää mahdollisuuden niin halutessaan. Toteutuksesta sovitaan erikseen voittajan kanssa.

Toisen kilpailusarjan voittaja ja erityisen kunniakirjan saaja oli Kynttilätalon maisemakynttiläpakkaus. Toteutus yhdisti Pudasjärven luontomaisemat ja kynttilät oivaltavaksi sekä helposti muunneltavaksi kokonaisuudeksi. Myös muut kilpailuun osallistujat saavat palautetta tuotteistaan ja tuoteideoistaan, sekä vinkkejä niiden mahdollista jatkokehittämistä varten.

Pudasjärven Kehitys Oy kiittää kaikkia kilpailuun osallistujia!