Pu­das­jär­ven Ke­hi­tys Oy:n lä­hi­ruo­ka-asi­an­tun­ti­jak­si va­lit­tu Sirk­ku Ki­an­to, joka aloit­taa työn­sä mar­ras­kuun alus­sa. Sirkun tehtävänä on auttaa toi­mi­a­lan ke­hit­ty­mis­tä Pu­das­jär­vel­lä.

Iijokiseutu-lehti teki jutun Sirkusta ja hänen tulevasta roolistaan kehitysyhtiössä. Lue juttu tästä.