Pudasjärven Matkailun puitesopimus luo raamit kehittämishankkeiden ja investointien toteutukselle erityisesti silloin, kun tarvitaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. Pudasjärven kaupunki tukee omilla toimillaan Pudasjärven matkailun toimintaedellytyksiä ja Pudasjärven Kehitys toimii sillanrakentajana yritysten ja kaupungin välillä. Puitesopimus koottiin ensimmäisen kerran vuonna 2017 ja silloin siitä muodostui lähes 50 miljoonan euron investointikokonaisuus.

Matkailun puitesopimusta päivitetään parhaillaan, joten yritysten toivotaan ottavan Pudasjärven Kehitykseen yhteyttä. Tavoitteena on saada kokonaiskuva kaikista kehittämishankkeista, niin suurista kuin pienistäkin.