Ulla Anttila aloitti maaliskuussa Syötteen matkailuyhdistyksen markkinointipäällikkönä. Alueen kehittämisessä hänellä on apunaan Pudasjärven Kehitys Oy:n matkailun yrityskehittäjä Markus Pyttynen. Uuden mallin myötä alueen matkailua edistetään entistä tehokkaammin ja uusien matkailijaryhmien toivotaan löytävän alue nykyistä paremmin.

Markkinointi- ja myyntitoimenpiteet hoidetaan yhdistyksen vuosibudjetin puitteissa. Budjetti koostuu eri tasoisista jäsen- ja kannatusmaksuista, joilla saa näkyvyyttä alueen matkailumarkkinoinnissa. Toiminnassa on mukana tällä hetkellä lähes 20 yritystä sekä yhdeksän tukijäsentä.

Matkailuyhdistyksen tavoitteena on myös kasvattaa jäsenmäärää alueen tunnettavuuden kasvattamiseksi etenkin kotimaassa. Syötteen matkailualueen aluemarkkinoinnin kehittyminen edistää koko kaupungin elinkeinoelämän voimistumista. On ensiarvoisen tärkeää, että koko alueen kattavat palvelut saadaan myös matkailijoiden ja loma-asukkaiden tietoon. Pienimmillään jäsen saa näkyvyyttä esimerkiksi Syötteen webbisivun palveluhakemistossa ja isommalla jäsenmaksulla näkyvyys kasvaa eri markkinointitoimenpiteissä.

Lisätietoja Markus Pyttynen 050 5442300