Kaisu Tuohiluoto on valittu Rethinking North – Ympärivuotisuus matkailun menestystekijäksi (ReiNo) -hankkeen projektipäälliköksi. 

Pudasjärven Kehitys Oy on mukana ReiNo -ryhmähankkeessa Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n, Sallan ja Suomussalmen kuntien kanssa. Päähankkeen toteuttajana toimii Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy. Hankkeen toteutus kestää kolme vuotta, budjetti on 450 000 €. Hankkeella on Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntämä EAKR:n tuki.

Pudasjärven Kehitys Oy toimii hankkeessa Syötteen matkailualueen kehittäjänä tavoitteenaan kansainvälisen matkailun ympärivuotisuuden kehittäminen, viipymän pidentäminen ja sesonkivaihteluiden tasaaminen. Syötteen matkailualue käsittää koko Pudasjärven alueen. Hankkeen toimenpiteinä ovat mm. pyöräilyteeman tuotteistaminen, johon haetaan parhaita käytänteitä mm. eurooppalaisista kohteista. Syötteen matkailualueen näkyvyyttä vahvistetaan markkinointikampanjoin, -matkojen, fam trippien, media-/vaikuttajamatkojen avulla.

Pudasjärvellä sijaitsee tunnettu ja vetovoimainen Syötteen matkailualue, kasvutavoitteemme on lisätä 30 % matkailuvirtaa vuoteen 2027 mennessä.

Kaisu Tuohiluoto (FM, LuK) aloittaa tehtävässään 14.8.2023. Tuohiluodolla on 10 vuoden kokemus Syötteen matkailualueelta. Hän on toiminut mm. Syötteen luontokeskuksen hoitajana ja Nuoriso- ja vapaa-ajankeskus Pikku-Syöte Oy:n nuorisotyön päällikkönä. Tuohiluoto on tutustunut alueen reitteihin ja retkikohteisiin kaikkina vuodenaikoina sekä itsekseen että perheen sekä asiakkaiden kanssa.  ”Minulle biologina luonto on lähde, josta ammennan ikuisesti ihmetystä ja jonka sanomaa haluan jakaa myös täällä vieraileville asiakkaille kestävän kehityksen raameissa” kuvailee Tuohiluoto Syötteen luontoa ja tulevaa tehtäväänsä. Tuohiluoto lähtee kehittämään Syötteen kv-matkailua innolla yhdessä yrittäjien ja hanketiimin kanssa.

Riikka Tuomivaara, toimitusjohtaja