Matkailuala kasvaa muuta taloutta nopeammin ja viimeisimpien tilastojen mukaan Suomessa kirjattiin 6,7 miljoonaa ulkomaista yöpymistä vuonna 2017. Yöpymiset lisääntyivät peräti 17 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Eniten yöpyjiä tulee maahamme Venäjältä, Saksasta ja Ruotsista, mutta eniten yöpymiset lisääntyivät Kiinasta (+33 %), Puolasta (+32%), Alankomaista (+31 %) ja Espanjasta (+29 %).

Lähde: VisitFinland.fi

Matkailun aikaansaama arvonlisäys eli jalostusarvo vuonna 2016 oli arviolta 4,6 miljardia euroa, joka on 2,5 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Muihin teollisuudenaloihin verrattuna matkailu on suurempi kuin elintarviketeollisuus ja lähes yhtä suuri kuin maa-, metsä- ja kalatalous.

Matkailuun kulutettiin Suomessa vuonna 2016 arviolta 13,8 miljardia euroa. Summa sisältää suomalaisten ja ulkomaisten matkailijoiden kulutusmenot Suomessa. Ulkomaalaisten matkailijoiden osuus matkailun kokonaiskulutuksesta oli noin 26 prosenttia eli 3,6 miljardia euroa.

Matkailualalla toimii lähes 29 000 yritystä ja matkailutoimialoilla työskenteli vuonna 2016 yhteensä 137 800 henkilöä.

Lähde: Visit Finlandin matkailutilastot.