Pu­das­jär­ven Yrit­tä­jät on pal­kinnut vuo­den 2018 merk­ki­hen­ki­lö­nä pu­das­jär­ve­läi­sen oh­jel­mis­to­suun­nit­te­li­ja Ant­ti Ko­kon ja so­vel­lus­suun­nit­te­li­ja San­na Ko­kon. Pa­ris­kun­ta on koko Suo­men tun­te­ma Yle TV1:n Erän­kä­vi­jät TV-sar­jas­ta. Eränkävijät-sar­ja on ää­nes­tet­ty ja pal­kit­tu Kul­tai­nen Ven­la-gaa­las­sa Vuo­den TV-sar­jak­si tam­mi­kuus­sa 2018 ja sar­ja on myy­ty yli 30 maa­han. Sarjaa on ku­vat­tu run­saas­ti Pu­das­jär­ven mai­se­mis­sa, jo­ten sitä kaut­ta Pudasjärvi ja sen luonto on tul­lut tun­ne­tuk­si sekä Suomessa että ulkomailla.

Lue tästä Ylen ja Koillissanomien jutut aiheesta!