Yrittäjä, yritysneuvontapalvelua on saatavilla Pudasjärven Kehitys Oy:ssä! Yritysneuvonta auttaa sinua maksutta

  • muodostamaan kokonaiskuvan yrityksen taloustilanteesta 
  • arvioimaan kassavirran tilanteen ja riittävyyden 
  • löytämään ja hakemaan oikeat eritystuet tilanteessa
  • listaamaan muita tarvittavia käytännön toimia ja neuvoo, miten edetä niissä 

Jos pohdit, mitä vaihtoehtoja tässä poikkeuksellisessa tilanteessa on tai haluat keskustella poikkeustilanteesta, älä jää yksin ajatustesi kanssa. Viranomaistahojen erilaiset verkkopalvelut voivat olla tällä hetkellä väliaikaisesti ylikuormittuneet, mutta pyrimme auttamaan osaltamme ja neuvomme tukihakemusten laatimisessa. Soita, lähetä sähköpostia tai varaa Facebook-aika. Ota ajoissa yhteyttä: https://www.pudasjarvenkehitys.fi/yhteys/

Päivitämme yrittäjän korona-tietopakettia blogissamme sitä mukaa, kun tietoa uusista tuista ja palveluista on saatavilla:

Tässä yhteenveto ajankohtaisista yrityspalveluista:

TEM:in toimintaohjeet määrittyvät yrityksen koon mukaan: https://tem.fi/koronavirus/toimintaohjeita-yrityksille

Business Finland on 17.3.2020 lanseerannut uuden rahoitustuotteen koskien liiketoiminnan kehittämistä nykyisessä markkinoiden häiriötilanteessa

Rahoitusta voivat hakea Oy:t, Ky:t, Ay:t ja osuuskunnat, mutta eivät toiminimellä toimivat yritykset. Rahoitus on vaiheistettu kahdeksi palveluksi:

1) Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Rahoitus, jonka suuruus on enintään 10 000 euroa. Tällä rahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella itselleen uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.

2) Kehittämisavustus liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Rahoitus, jonka suuruus voi olla 50 000 – 100 000 euroa. Tällä rahoituksella yritys voi toteuttaa niitä kehittämistoimenpiteitä, joita se on tunnistanut esiselvityksessä tai muuten omana toimintanaan ja jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla yritykselle uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon liittyen. Kehitysprojektissa avustuksen määrä on 80 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista ja ennakkoa voidaan maksaa 70 % avustuksen määrästä.

Neuvomme ja autamme paikkakunnan yrityksiä maksutta tukihakemusten tekemisessä – ota yhteyttä!

Lisätietoa uudesta rahoitustuotteesta:
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/

ELY-keskuksen normaalit tuet ovat yritysten käytettävissä myös poikkeustilanteessa. Yritysten kehittämispalveluihin on tehty kuitenkin muutoksia koronan vuoksi. Nyt apua saa tosi matalalla kynnyksellä. Analyysi- ja Konsultointi-palvelujen tukitasoa on nostettu lähes 100 prosenttiin ja väliaikaisesti omavastuuosuus on vain 30 euroa/päivä. Hakeminen tapahtuu verkossa: http://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut

ELY-keskus on myös saanut pk-yritysten kehittämisavustuksiin lisärahoitusta. Sillä tuetaan pk-yrityksiä, jotka ovat kärsineet koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä. ELY valmistelee parhaillaan uutta tukipakettia, jonka haku aukeaa 31.3.

Yksinyrittäjille valmistellaan uutta tukea häiriötilanteeseen parhaillaan: https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/yksinyrittajat-voivat-hakea-tukea-kunnilta-koronavirustilanteessa

Moni muukin taho neuvoo ja auttaa yrityksiä poikkeustilanteessa:

Yritys-Suomi Talousapu-neuvontapalvelu neuvoo ja auttaa maksu- ja talousvaikeuksissa olevia yrittäjiä. Neuvojat ovat yrityksen talouden- ja tervehdyttämisen asiantuntijoita. Palvelu on luottamuksellista, ja sen saa normaalin puhelun hinnalla. Lue lisää Talousavusta täältä.
Puh: +358 29 502 4880 (pvm/mpm), ma-pe klo 9-16

Finnveran ohjeet yrittäjille sekä takaus- ja lainaratkaisut tilanteeseen:
https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille/ajankohtaista-yrityksille

Yrittäjäjärjestön tietosivusto yrittäjille koronan vaikutuksista:
https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin:
https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle/a/usein-kysytyt-kysymykset-621178

Verohallinnon ohjeita yrittäjille muun muassa tukitoimista:
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2020/korona/

Oulun oikeusaputoimisto antaa talous- ja velkaneuvontaa:
https://oikeus.fi/oikeusapu/oulunoikeusaputoimisto/fi/index.html
Puh: 029 56 61460
Sähköposti: oulu.velkaneuvonta@oikeus.fi

Pudasjärven sivupisteen oikeusavun ja talous- ja velkaneuvonnan vastaanotto (Varsitie 7, 93100 Pudasjärvi) vain ajanvarauksella. Talous- ja velkaneuvonnan puhelinpalvelu toimii ma-pe klo 9 – 15.
Puh: 029 566 1460
Sähköposti oulu.velkaneuvonta@oikeus.fi