Pudasjärven ja Syötteen vastuullisuus-hanke on päättynyt 31.12.2023

Vastuullisuus-hankkeen kautta tavoiteltiin yhteensä 5-8 sertifikaattia ja STF-merkkiä. Hankkeen aikana kuusi yritystä sai sertifikaatin ja 3 yritystä STF-merkin. Sertifikaattien osalta tavoite on saavutettu. Yritykset ovat tehneet ansiokasta työtä.

Moni yritys jatkaa kohti STF-merkkiä sertifikaatin saamisen jälkeen. Työtä jatketaan, jotta voimme hakea alueellisen STF-statuksen vuosien 2024-2025 aikana.

Pääset näin mukaan. Tutustu Vastuullisuus-hankkeen materiaaliin.

Tästä materiaalista löydät tietoa eri sertifikaateista ja voit arvioida niiden soveltuvuudesta omaan tilanteeseen. Autamme mielellään alkuun pääsemisessä.

Lue lisää eri sertifikaateista:

Green Key 

Biosphere

Green Office

Ekokompassi

Good Travel Seal

ReiNo -hankkeen kautta on tulossa yhdeksän vastuullisuus-webinaaria vuosille 2024-2026. Saat näistä webinaareista käytännönläheistä apua dokumentoidessasi yrityksesi tämän hetkistä tilannetta.

In English below

Hankkeen nimi: Vastuullisempi ja kestävämpi Syötteen matkailualue
Hankekoodi: A78765
Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet
Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta
Toteutusaika: 01.09.2022 – 31.12.2023

Hankkeen rahoittajina Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Pohjois-Pohjanmaan liitto

TAVOITTEET
Matkailusisältöjen kehittäminen
Syötteen matkailualueen arvolupauksena on tarjota kiireettömiä luontokokemuksia vierailijoille, jossa kehittymisen avaintekijöitä ovat palvelujen rikkaus, kestävän matkailun käsikirjoittaminen sekä ympärivuotisuus. Näitä avaintekijöitä pyritään vahvistamaan lisäämällä ohjattua sulan maan tuote- ja palvelutarjontaa sekä lisäämällä aitouteen ja
paikallisuuteen liittyviä pehmeitä aktiviteetteja. Kehitetään paikallisuuteen ja aitouteen liittyviä osallistavia elämyksiä kansainvälisille ja kotimaisillekin kohderyhmille.

Kestävän kasvun ja matkailun edistäminen
Syötteen matkailualue on mukana Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelmassa, jonka avulla kehitetään ja kehitytään kestävän matkailun edistämisessä. Lisäksi on tärkeätä pitkäjänteisesti turvata matkailun yhteismarkkinoinnin ja -kehittämisen resursseja lisäämällä alueellisen kulttuurin tarjontaa.

TOIMENPITEET
1. Kestävän matkailun toimenpiteiden aktivointi alueen toimijoilla:
a) edistetään tietoa eri sertifikaateista ja niiden käyttöönottoa alueella
b) koordinointi ja kokoaminen, ohjaaminen kestävän kehityksen polulle
c) työpajat ja tilaisuudet toimenpiteiden edistämiseksi, ohjaus ja opastus
2. Olemassa olevien alueen matkailusisältöjen kehittäminen entistä vastuullisemmiksi: toiminnan arviointi ja matkailusisältöjen kehittäminen, hyvien käytäntöjen esiin tuominen vastuullisuusviestinnässä sekä suosituksia matkailijoille vastuullisuusteoista
3. Kestävän matkailun oppaiden, ohjeistusten tai huoneentaulun kokoaminen: ydintiedot alueen toimijoille, lomaasukkaille ja investoijille.
4. Kestävän kasvun mahdollistaminen: Vastuullisuusviestinnän lisääminen sekä alueellisen kilpailukyvyn varmistaminen.

Sanapilvi vastuullisesta matkailusta
Tuotekehitysideoita

More responsible and sustainable tourism area in Syöte

Project name: More responsible and sustainable Syöte tourism area.

Implementation period: 01/09/2022 – 31/12/2023.

The project is funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and the Council of Oulu Region.

GOALS

Creating of tourism contents

The value proposition of the Syöte Tourism Area is to offer unhurried nature experiences to visitors, where the key factors are the wealth of services, scripting of sustainable tourism and year-round. The aim is to strengthen these key factors by increasing the guided product and service offering of summer time and by increasing soft activities related to authenticity and locality. Participatory experiences related to locality and authenticity are created for international and domestic target groups.

Promotion of sustainable growth and tourism

The tourism area of Syöte is included in Visit Finland’s Sustainable Travel Finland program, which is used to improve in the promotion of sustainable tourism. In addition, it is important to secure the resources for the joint marketing of tourism in the long term by increasing the supply of regional culture.

PROCEDURES

  1. Activation of sustainable tourism measures by operators in the region:
  2. a) promote information about different certificates and their implementation in the region
  3. b) coordination and assembly, guiding on the path of sustainable products
  4. c) workshops and events to promote measures, guidance and guidance
  5. Creating the existing tourism contents of the region to be even more responsible: evaluation of operations of tourism contents, highlighting good practices in responsibility communication and recommendations to tourists about responsible actions
  6. Compilation of sustainable tourism guides, instructions or room tables: core information for operators, vacationers and investors in the area.
  7. Enabling sustainable growth: Increasing responsibility communication and ensuring regional competitiveness.

Contact person: Anu Seiteri, Project coordinator, Pudasjärven Kehitys Oy

tel: +358 50 5398661 email: anu.seiteri@pudasjarvi.fi

Yhteyshenkilö jatkossa:

Markus Pyttynen
matkailun yrityskehittäjä
Pudasjärven Kehitys Oy
Oikopolku 4 B 2, 93100 Pudasjärvi
puh: +358 505 442 300
email: markus.pyttynen@pudasjarvi.fi