Pudasjärven ja Syötteen alueella on käynnistynyt vastuullisuus-hanke

Hankkeen nimi: Vastuullisempi ja kestävämpi Syötteen matkailualue
Hankekoodi: A78765
Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet
Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta
Toteutusaika: 01.09.2022 – 31.12.2023

Hankkeen rahoittajina Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Pohjois-Pohjanmaan liitto

TAVOITTEET
Matkailusisältöjen kehittäminen
Syötteen matkailualueen arvolupauksena on tarjota kiireettömiä luontokokemuksia vierailijoille, jossa kehittymisen avaintekijöitä ovat palvelujen rikkaus, kestävän matkailun käsikirjoittaminen sekä ympärivuotisuus. Näitä avaintekijöitä pyritään vahvistamaan lisäämällä ohjattua sulan maan tuote- ja palvelutarjontaa sekä lisäämällä aitouteen ja
paikallisuuteen liittyviä pehmeitä aktiviteetteja. Kehitetään paikallisuuteen ja aitouteen liittyviä osallistavia elämyksiä kansainvälisille ja kotimaisillekin kohderyhmille.

Kestävän kasvun ja matkailun edistäminen
Syötteen matkailualue on mukana Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelmassa, jonka avulla kehitetään ja kehitytään kestävän matkailun edistämisessä. Lisäksi on tärkeätä pitkäjänteisesti turvata matkailun yhteismarkkinoinnin ja -kehittämisen resursseja lisäämällä alueellisen kulttuurin tarjontaa.

TOIMENPITEET
1. Kestävän matkailun toimenpiteiden aktivointi alueen toimijoilla:
a) edistetään tietoa eri sertifikaateista ja niiden käyttöönottoa alueella
b) koordinointi ja kokoaminen, ohjaaminen kestävän kehityksen polulle
c) työpajat ja tilaisuudet toimenpiteiden edistämiseksi, ohjaus ja opastus
2. Olemassa olevien alueen matkailusisältöjen kehittäminen entistä vastuullisemmiksi: toiminnan arviointi ja matkailusisältöjen kehittäminen, hyvien käytäntöjen esiin tuominen vastuullisuusviestinnässä sekä suosituksia matkailijoille vastuullisuusteoista
3. Kestävän matkailun oppaiden, ohjeistusten tai huoneentaulun kokoaminen: ydintiedot alueen toimijoille, lomaasukkaille ja investoijille.
4. Kestävän kasvun mahdollistaminen: Vastuullisuusviestinnän lisääminen sekä alueellisen kilpailukyvyn varmistaminen.

 

Hankkeen yhteyshenkilö:

Anu Seiteri
Projektikoordinaattori
Pudasjärven Kehitys Oy
Oikopolku 4 B 2, 93100 Pudasjärvi
puh: +358 50 5398661
email: anu.seiteri@pudasjarvi.fi