Matkailualalla toimii Pudasjärvellä joukko aktiivisia yrityksiä. Matkailualan toiminnalla on merkitystä myös muille toimialoille, kuten vähittäiskauppaan sekä palveluihin. Välitön matkailutulo jakautui tutkimuksen mukaan lähinnä kolmelle toimialalle: majoitus- ja ravitsemistoimintaan, vähittäiskauppaan sekä virkistys- ja muihin palveluihin, mutta myös korjaamo- ja huoltamotoimintaan. Välitön matkailutyöllisyys kohdistui ennen muuta henkilökohtaista palvelua vaativille aloille eli majoitus- ja ravitsemistoimintaan sekä virkistys- ja muihin palveluihin. 

Viimeisimpien tutkimustulosten mukaan vuonna 2015 Pudasjärven välitön matkailutulo oli 25,1 miljoonaa euroa ja 141 henkilötyövuotta. Kokonaismatkailutulo, sisältäen kerrannaisvaikutukset, oli Pudasjärvellä 30,2 miljoonaa euroa ja 162 henkilötyövuotta. 

Matkailutyöllisyyden aikaansaama kokonaispalkkaverotulo on Pudasjärvellä noin 650 000 euroa. Vuonna 2015 Pudasjärvellä tarvittiin lähes 180 000 euroa välitöntä matkailutuloa yhtä välitöntä matkailutyöpaikkaa (henkilötyövuotta) kohti. 

Suhteellisesti tarkasteltuna kokonaismatkailutulo ja kokonaismatkailutyöllisyys muodostivat Pudasjärvellä hieman yli 10 prosenttia Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaisesta kaupungin koko elinkeinoelämän liikevaihdosta ja henkilötyövuosista.

Matkailun aluetaloudellisia vaikutuksia vuositasolla on selvitetty Kajaanin ammattikorkeakoulun Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan matkailutieto -hankkeessa.

Lue koko julkaisu tästä.