Lokakuun 4. päivä tulee täyteen 100 päivää siitä, kun aloitin Pudasjärven Kehitys Oy:n uutena toimitusjohtajana. Kysyin itseltäni, miltä aloitus on tuntunut ja miten tavoitteet on saatu haltuun? Kehittämisyhtiön tavoitteena on turvata osaltaan Pudasjärven elinkeinoelämän kasvua. Kysymys on siitä, miten hyvin onnistumme palvelemaan nykyisiä yrityksiä, houkuttelemaan alueelle uusia yrityksiä, saamaan alueelle asukkaita, sekä pääomia ja matkailijoita. Nämä ovat isoja asioita, mutta näitä teemme todeksi kaikki yhdessä.

Lähtökohdat olivat suotuisat, sillä Pudasjärven kuntastrategia oli juuri valmistunut. Kehittämisyhtiö oli parhaassa mahdollisessa vireessä ja sen tekijät alansa huippua. Kuntastrategian menestystekijöiksi oli valittu yhdessä yrittäjien ja sidosryhmien kanssa erityisesti jalostunut puutuoteteollisuus ja uusiutuva energia sekä elämyksellinen luontomatkailu.

Valitut menestystekijät viitoittavat kehittämisen tahtotilaa ja kannustavat kaikkia yrittäjiä, asukkaita ja sidosryhmiä mukaan yhteisiin kehittämistoimiin. Sidosryhmille painopisteet ovat tärkeitä, he osaavat tuoda keskusteluihin parhaat tiedot mm. ohjelmista ja rahoituksesta. Lisäksi Pudasjärven kuntakeskuksen rakentaminen ja Oulu-Kuusamo valtatien liikennejärjestelyt tuovat uutta kiinnostusta alueen palveluille. Kaikkiaan vilkas rakentaminen antaa hyvän kuvan tekemisen meiningistä ja nostaa Pudasjärveä edelleen puurakentamisen ja hiilineutraaliuden kärkitekijöihin.

Kasvun meininki ei ole vain kuntakeskuksessa tai Syötteellä vaan se yltää kaikille kylille, onhan Pudasjärvi aito luonnonläheinen kyliensä kaupunki. Toimiva kuituverkko mahdollistaa yrittämisen ja asumisen koko kunnan alueella. Monipuolisesta kehittämistyöstä saadaan lukea sanomalehdistä ja muista kanavista. Vilkas tiedottaminen on tärkeä osa alueen toimintaympäristön kehittämistä.

Maailma on muuttunut nopeasti viimeisen puolentoista vuoden aikana. Yritysten kasvun pullonkaulaksi on muodostunut työvoiman saatavuus. Miten kehittämisyhtiö pystyy reagoimaan tähän tilanteeseen? Ratkaisuja löytyy aina kun asioita pohditaan yhdessä.

Päätehtävämme ovat yrityskehitys, toimintaympäristön kehitys ja aluemarkkinointi. Yritysten kehittäminen vaatii nyt uudenlaista palvelua työvoimahaasteen edessä. Olemme keskustelleen aiheesta yhdessä yritysten, kaupungin, kehittämisyhtiön, oppilaitosten, TE-palveluiden ja mainostoimiston kanssa. Ratkaisumme on nostaa avoimet työpaikat esille myös omilla kotisivuillamme. Olemme osa Pudasjärven suurta kasvutarinaa ja valmiina palvelemaan alueemme yrityksiä yhdessä ja uutta oivaltaen. Viestimme uusille työntekijöille on, että meillä on avoinna kiinnostavia työpaikkoja sekä tilaa ihmisten kokoisille ideoille. Kaiken lisäksi meillä on mukavaa tehdä töitä ja vapaa-ajalle tarjoamme vuodenaikojen mukaisia harrastuksia.