Miten Pudasjärvellä menee?

Tätä kysymystä aika ajoin kehitysyhtiössä kuulemme ja täytyy todeta, että Pudasjärvellä menee mukavasti. Tiukasta kuntataloudesta huolimatta ei kaupungissa jäädä tuleen makaamaan puhumattakaan valojen sammuttelusta. Hyvien aikojen merkkinä pidetään usein rakentamista, joka on ollut Pudasjärven alueella viime vuosina aktiivista. Energiatehokkuus, energiansäästö, uusiutuva energia sekä puurakentaminen ja sen myötä ilmastoasiat ja hiilinielut ovat teemoina vahvasti esillä niin yksityisissä kuin julkisissa investoinneissakin. Valokuituverkko kattaa koko laajan kaupungin ja takaa toimivat yhteydet asukkaille, yrityksille ja vierailijoille niin kylillä kuin tunturissakin, joten edellytyksiä ja potentiaalia kehitykselle on. Kestävä kehitys ja luontoarvot tunnustetaan laajasti, ja ne näkyvät luonnonmukaisen kasvukaupungin arjessa ja elinkeinoelämässä.

Rakennusvalvonnassa riittää tekemistä, sillä vuonna 2018 erilaisia lupia myönnettiin 318 kappaletta, joista omakotitalojen rakennuslupia oli kuusi kappaletta. Alkuvuonna 2019 lupia on myönnetty jo 139 kappaletta. Myös kaupungin vuokra-asuntotuotanto Pudasjärvellä on lisääntynyt ja komeita hirsisiä luhtitaloja on noussut Iijoen rantaan Ritolantielle. Korttelissa on 24 asuntoa.

Rakentamisen osalta erityisesti Syötteen lähitulevaisuus näyttää hyvältä. Vuonna 2018 Pudasjärven rakennusvalvonta myönsi rakennusluvan 36 uudelle vapaa-ajan asunnolle, joista suurin osa sijoittuu Syötteen alueelle. Vapaa-ajanasuntorakentamisessa on selvästi havaittavissa myös asuntojen kerrosalojen kasvu. Kaupungin tarjoamia tontteja on vielä vapaana esimerkiksi Luokkavaarassa, joka sijoittuu tunturihuippujen metsäiseen välimaastoon. Syötteen alueen muu rakentaminen on saanut selvästi vauhtia julkisten ja yksityisten investointien myötä.

Investoinnit matkailukeskuksessa kovassa vauhdissa

Matkailuala on yksi Pudasjärven avainaloista, ja matkailuinvestointien kasvava lumipallo on pyörähtänyt liikkeelle. Uutta majoituskapasiteettia Syötteelle saadaan jo talvikaudelle 2019, kun alueelle valmistuu kaksi hotellia. Tunturin huipulle rakentuu Iso-Syötteen hotelliin muun muassa uusi ravintola ja sviittejä eli Hotelli Iso-Syöte rakentuu uudelleen. Hanke on kesän kynnyksellä rakennuslupavaiheessa ja hotellin toiminta käynnistyy talvisesongille 2019.

Tunturin juurella puolestaan Huoneistohotelli Kide avaa ovensa marraskuussa ja hotellissa on 60 huonetta. Uudentyyppinen hotelli tuo lisää kapasiteettia myös ryhmämajoitukseen. Huoneistohotelli Kide, aiemmin Safaritalona tunnettu rakennus ja kaupungin monitoimiareena LumiAreena muodostavat toisiinsa fyysisesti yhteydessä olevan rakennuskompleksin ja uuden palvelukokonaisuuden. LumiAreena on hirsipääkaupungin oma investointi ja tilat mahdollistavat myös eri kokoisten yritys- ja yleisötilaisuuksien järjestämisen. LumiAreena toteutetaan painumattomasta hirrestä ja tämäkin rakennus valmistuu talvisesongille 2019.

LumiAreenaan kuuluu yhteensä noin 1 400 neliön verran tiloja, ja rakennus pitää sisällään moneen käyttöön soveltuvaa salitilaa, sekä kunto- ja vapaapainosalin. LumiAreenaan sijoittuu lisäksi muun muassa Pudasjärven kaupungin turisti-info, Syötteen Keskusvaraamo ja alueella uusi ravintola, kun oululainen Tuba Food & Lounge laajentaa toimintaansa Iso-Syötteelle. Tuba järjestää Oulussa ravintolatoiminnan lisäksi myös mittavan määrän tapahtumia ja monipuolista tapahtumatuotantoa on tarkoitus tuoda myös Syötteelle. Tuban ympärille on jo syntynyt lähiruoka- ja luonnontuotealan kumppanuusverkostoa paikallisten tuottajien kanssa ja paikalliset raaka-aineet löytävät uusia kanavia markkinoille sekä turistien pöytiin.

Matkailukeskuksen ytimessä toteutetaan lisäksi infrahanke kesän ja syksyn 2019 aikana. Alueella kehitetään pysäköintijärjestelyjä, keskusalueelle toteutetaan asfaltoitu pysäköintialue ja pysäköintipaikkojen määrä lisääntyy noin puolella. Hankkeen rahoittavat EU, Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pudasjärven kaupunki.

Matkailun puitesopimukseen kuuluvat ensimmäiset investoinnit alueelle ovat hyvässä vauhdissa ja pääosa investoinneista on yksityisiä. Pudasjärvellä on potentiaalia sekä kotimaisen että kansainvälisen matkailun kehittämisen näkökulmasta. Lisääntynyt yleinen kiinnostus lähimatkailua kohtaan, henkilökohtaisen hyvinvoinnin haku luontoelämyksistä ja lähiruoasta, maastopyöräilyharrastuksen nopea kasvu, sekä monimuotoinen ja puhdas luonnonympäristö monipuolisine harrastusmahdollisuuksineen ovat sekä Pudasjärven vahvuuksia että mahdollisuuksia. Nyt toteutuvien investointien myötä Syötteen matkailukeskus ottaa kokonaisuudessaan ison harppauksen eteenpäin, ympärivuotinen toiminta vahvistuu ja kiinnostus Pudasjärveä kohtaan sekä matkailu- että investointimielessä on vain kasvussa.

Hirsipääkaupungin uusia palvelukeskittymiä

Pudasjärven keskusta, Kurenalus, on myös uudistumassa Kuusamontien varrelle toteutettavan kiertoliittymän ja sisääntuloväylän myötä. Hanke linjaa keskustaa halkovan valtatien liikennevirtoja ja suuntaa niitä keskustan kaupallisia palveluja kohti. Samalla toteutetaan kevyen liikenteen väyliä ja uusitaan paikoitusjärjestelyjä. Pala kerrallaan Kurenalus uudistuu lähivuosien aikana, ja keskustan yleisilmeen sekä liiketilojen päivityksessä vaaditaan sekä yksityisen että julkisen sektorin ponnisteluja.

Toukokuussa 2019 päätettiin, että kiertoliittymän yhteyteen Pudasjärven keskustaan toteutetaan hirsipääkaupungin tähän mennessä suurin hanke. Pudasjärven hirsipääkaupungin tarinaa jatkaa Hyvän Olon Keskus, jonne sijoittuvat kaikki nykyisen terveysaseman ja kaupungintalon tiloissa toimivat sote-palvelut, kirjastopalvelut, nuorisopalvelut, työllisyyden hoidon palvelut ja kulttuuritoimintoja. Rakennukseen tulee myös auditorio-, kokous- ja liiketiloja. Kokonaisuudesta muodostuu hirsirakenteinen kuntalaisten uusi olohuone ja hyvinvoinnin keskittymä.

Hyvän Olon Keskus toteutetaan elinkaarimallilla ja hankinnan kokonaisarvo palvelujaksoineen 20 vuoden ajalta on noin 43 miljoonaa euroa. Rakennusvaiheen investointikustannuksen osuus tästä on reilut 25 miljoonaa euroa. Keskuksen bruttoala on noin 9 300 neliötä. Rakentaminen alkaa elokuussa 2019 ja tavoitteena on saada rakennus käyttöön elo-syyskuussa 2021.

Vuonna 2019 on kaupunki käynnistänyt myös hirsisen jäähallin suunnittelun keskustan alueelle. Alus­ta­vien suunnitelmien mukaan jää­hal­lin pinta-ala on reilut 3 600 ker­ros­ne­li­ö­tä ja halli on mitoitettu 500 hengelle. Jäähallin rakennustyöt käynnistyvät näillä näkymin vuoden 2020 lopulla.

Kurenalan muita kuulumisia

Kaupan alalla uusimpia isoja investointeja ovat Perhemarketin uudistuneet ja laajentuneet tilat, joissa avajaisia vietettiin toukokuussa 2019. Kiinteistön rakentamisessa on otettu energiansäästöasiat tosissaan. Tuu­li­voi­man li­säk­si tal­teen otetaan au­rin­gon ja maan ener­gi­aa sekä huk­ka­läm­pöä. Loppuvuonna 2019 toteutetaan puolestaan S-market Pudasjärven uudistus. S-marketissa siirrytään uusimpaan saatavilla olevaan ympäristöystävälliseen ja kierrätyspohjaisen materiaalin hyötykäyttöön perustuvaan lämmön tuotantoon ja sen käyttöön perustuvaan kiinteistötekniikkaan.

S-marketin viereiseen kortteliin rakennuttaa Pudasjärven Vuokratalot Oy parhaillaan neljäkerroksisia hirsikerrostaloja. Kahden talon alimpaan kerrokseen on suunniteltu eri kokoisia ja muuntojoustavia liiketiloja, jotka ovat noin 40-120 m²:n suuruisia. Hirsikerrostalot valmistuvat vuonna 2020 ja tuovat Kurenalle 53 huoneiston verran lisää asukkaita ja lisää kaivattua modernia liiketilaa.

Hirsikerrostalokorttelin läheisyydessä sijaitsee torin alue ja sinne on jo rakennettu uusi yksityinen hirsinen päiväkoti, joka käynnistää toimintaansa syksyllä 2019. To­rin ta­ka­na puis­to­maa­na täl­lä het­kel­lä ole­valle pel­to­au­kealle suunnitellaan myös uudisrakennusta. Pu­das­jär­ven Vuok­ra­ta­lot Oy suun­nit­te­lee tontille hirsisen hoi­va­ko­din ra­ken­ta­mis­ta. Pinta-alaltaan noin 1 400 ne­li­ön kehitysvammaisille tarkoitettuun hoi­va­ko­tiin on tu­los­sa 15 asu­kas­paik­kaa sekä yh­tei­set toi­mi­ti­lat ja va­ras­tot. Toi­seen ker­rok­seen si­joi­te­taan tek­ni­siä ja hen­ki­lö­kun­nan käyt­töön tu­le­via ti­lo­ja. Li­säk­si ra­ken­nuk­seen on kaa­vail­tu si­joi­tet­ta­vak­si Ou­lun­kaa­ren toi­mis­to­ti­lo­ja. Rakentamisen on tarkoitus käynnistyä 2019 vuoden lopulla ja hoivakodin on määrä olla valmis vuonna 2020.

Uutta yrittäjyyttä on näkyvissä

Yritystoimintaa suunnitteleville, käynnistäville tai liiketoimintaansa laajentaville on yritysneuvontapalvelua tarjolla Pudasjärven Kehitys Oy:n ja tänä vuonna edelleen myös Oulunkaaren kautta. Pudasjärvelle on perustettu alkuvuoden kuluessa yhdeksän uutta yritystä. Matkailualalle, metallialalle, ohjelmistosuunnitteluun, sekä käsityötuotteiden valmistukseen ja siivouspalvelujen tuottamiseen on syntynyt yksi yritys. Neljä yritystä on perustettu terveyspalvelutarjontaan. Sosiaali- ja terveysalalla palveluntarjonnalle riittää kysyntää etenkin vanhenevan väestön tarpeiden kautta. Turvallinen ja mielekäs kotona asuminen, sekä ikäihmisten ja perheiden palvelujen toteuttaminen uudenlaisilla, innovatiivisilla kumppanuuksilla ja verkostomaisesti tuotettujen palvelujen kautta luo ansaintamahdollisuuksia niin yksityisille toimijoille kuin kolmannellekin sektorille.

Yritystoimintaa suunnittelevia henkilöitä on ollut Pudasjärven Kehitys Oy:n yritysneuvonnan piirissä alkuvuonna 28 kappaletta. Yritystukien hakumäärä on Pudasjärvellä hieman kasvussa viime vuoteen verrattuna ja uusia suunnitelmia on työn alla. Yrityksille suunnatuissa tilaisuuksissa on ollut mukana yhteensä 149 osallistujaa alkuvuoden kuluessa, ja toukokuun puolivälissä oli aktiivinen joukko paikallisia yrityksiä ja muita toimijoita mukana Pudasjärven omalla messuosastolla Erämessuilla Oulussa.

Kertomattomiakin tarinoita Pudasjärveltä vielä riittää, mutta näiden kehitysnäkymien kautta on helppo sanoa, että Pudasjärvellä menee hyvin ja lähitulevaisuuskin näyttää mielenkiintoiselta! Aurinkoista ja aktiivista kesää!

Sari Turtiainen
toimitusjohtaja
Pudasjärven Kehitys Oy