KASVUN KARTTA on tarkoitettu juuri sinulle!

Tukea voivat hakea kaikki kasvuyritykset. Kriteereinä kasvulle on liikevaihdon positiivinen kehittyminen ja/tai henkilöstön määrän lisääntyminen.

Mihin saa tukea:

 • Rekrytointi – koulutus mukana
 • Laatusertifikaatin hakeminen – prosessi
  • Yritysvastuullisuuden rakentaminen ja raportointi
 • Digitalisaatio (tehokkuuden parantaminen)
  • Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen
 • Viestintä – visuaalinen ilme
  • Brändin kirkastaminen/ yrityskuvan vahvistaminen
 • Tuotteistaminen ja patentointi -prosessi
 • Tuotteen/palvelun kaupallistaminen tai kaupallistamisen vauhdittaminen –  esim. kampanjoiden suunnittelu
 • Vientitoiminnan kehittäminen – markkinaselvitys
 • Liiketoimintaprosessien tehostaminen (esimerkiksi leanin jalkauttaminen yritykseen)
 • Lakipalvelut, esimerkiksi sopimusasiat

Tuki on 80 prosenttia hankinnan arvosta, kuitenkin enintään 1 000 euroa. Tukea jaetaan useammassa erässä, ja ensimmäinen haku aukeaa loka-marraskuussa 2019. Vuonna 2019 tukea jaetaan 40 000 euroa Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toiminta-alueella.

Tuki on harkinnanvaraista. Asiantuntijatuki myönnetään arvioinnin perusteella, ja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät tekee päätöksen tuen myöntämisestä. Mikäli yritys haluaa aloittaa kehittämistoimenpiteet jo ennen hakuajan päättymistä ja tukipäätöksen saamista, yritys tekee sen omalla riskillään. Ostopalvelut tulee hankkia ja kehittämistoimenpiteet tulee toteuttaa tai ainakin aloittaa sen vuoden aikana, jolloin tuki on myönnetty.

Tuki on yritykselle niin sanottua de minimis -tukea.

Tukea ei voi saada:

 • Asiantuntijatyöhön, johon on jo saatu muuta julkista tukea (esim. ELY-keskuksen tuet www.yritystenkehittamispalvelut.fi tai Business Finlandin innovaatioseteli)
 • Asiantuntijapalveluun, johon saadaan julkista tukea muualta
 • Yrityksen omiin palkkakustannuksiin, eikä muihin normaalitoiminnan menoihin
 • Jos hakija ei ole huolehtinut kaikista lakisääteisistä velvollisuuksistaan (verot ja työeläkevakuutusmaksut)
 • Kone- ja laiteinvestointeihin
 • Juridinen apu esimerkiksi riita- tai rikosasioissa

Kasvun kartta on Euroopan Sosiaalirahaston sekä Pohjois-Pohjanmaan kuntien rahoittama hanke, joka palvelee Pohjois-Pohjanmaan kasvuhaluisia yrityksiä. Kasvun kartta -hankkeessa on neljä osaprojektia, joista yksi osaprojekti keskittyy vahvistamaan yritysten kasvua asiantuntijapalveluiden avulla. Asiantuntijapalveluita tarjoavat yritykset tulevat löytymään perustettavasta asiantuntijapoolista.

Lisätietoja: Mari Viirelä, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät, email: mari.viirela@yrittajat.fi tai puh: 050-477 7280