Kaupunkistrategiansa mukaisesti Pudasjärvi luo edellytyksiä uusille työpaikoille ja asukasmäärän kasvulle. Keskustan alueen viihtyvyyden ja palvelujen kehittäminen on yksi keino lisätä sekä asukastyytyväisyyttä että paikkakunnan vetovoimaisuutta, joten kaupunki ja kehitysyhtiö teettävät kaupan alan selvityksen Pudasjärven keskustan alueelle. Selvitystyö valmistuu helmikuussa 2019. Kaupan alan selvityksen toteuttaa FCG.

Keskustan kehittäminen ja vetovoiman lisääminen tavoitteena

Selvitystyön taustalla on kaavamuutos, joka uudistaa sekä tieverkkoa että taajamarakennetta. Liikennejärjestelyjen uudistus on kuvattu Kaavoituskatsauksessa 2019. Liikennejärjestelyt ohjaavat jatkossa keskustan eli Kurenalan laajenemista kohti valtatietä ja linjaavat keskustaan johtavan uuden tien niin, että keskustan sijainti palveluineen on helposti tavoitettavissa valtatieltä. Keskustan alueelle pyritään ohjaamaan Kuusamontieltä lisää kävijöitä, jotta myös matkailijavirta ja muu ohikulkuliikenne päätyisi entistäkin useammin ydinkeskustaan ja hyödyntämään sen palveluja. 

Tiivis taajamarakenne helpottaa asiointia keskustan eri liikkeissä ja tuo samalla hyvin esille paikkakunnan palveluvalikoiman. Hyvän olon keskus ja uusi jäähalli sijoittuvat jatkossa keskeisille paikoille uuden pääväylän varteen eli keskustan alueen palvelut kehittyvät ja taajamarakenne tiivistyy jatkossa myös sitä kautta. Keskustaan rakennetaan myös uusi päiväkoti ja lisää kaupungin vuokra-asuntoja. Uudistusten myötä monien palvelujen saavutettavuus paranee keskustan alueella. Lisäksi Kurenalla sijaitsee vielä osittain tyhjiä tai nykyään vajaakäytössä olevia liiketontteja, jotka vaikuttavat keskustan yleisnäkymään ja toisaalta sijaintinsa puolesta kiinnostavat mahdollisia uusia kaupan alan ja muita toimijoita.

Selvityksessä tarkastellaan, minne uusia palveluja olisi mahdollista ja tarkoituksenmukaista sijoittaa, ja miten se voi lisätä keskustan vetovoimaa ja muuttaa myös paikkakuntalaisten asiointitottumuksia niin, että ostovoiman siirtymä voisi pienentyä. Toisaalta tarkastellaan myös sitä, mitä vaikutuksia mahdollisella tonttien kehittämisellä ja potentiaalisilla uusilla toimijoilla on kaupan alan nykyiseen kilpailutilanteeseen ja tulevaisuudennäkymiin.

Haastattelututkimus tulossa kaupan alan toimijoille

Kaupan alan selvityksen puitteissa toteutetaan myös haastattelututkimus, jonka kohteena on otanta keskustan alueen olemassa olevista toimijoista. Haastattelut käynnistyvät helmikuussa 2019.

Lisätietoja:

Tomi Timonen
kaupunginjohtaja
Pudasjärven kaupunki
050 454 8230

Sari Turtiainen
toimitusjohtaja
Pudasjärven Kehitys Oy
040 487 2429