Pudasjärven Kehitys Oy varmistaa paikkakunnalla yritysneuvontapalvelujen saatavuuden ja kehitysyhtiö toimii yhden luukun periaatteella. Autamme yrityksiä hyödyntämään erityisesti erilaisia yritystukia, joiden avulla yritykset voivat kehittää omaa toimintaansa. Kehitysyhtiö ei siis rahoita omasta budjetistaan yritysten hankkeita, vaan neuvoo oikean rahoituskanavan löytämisessä ja auttaa yrittäjiä hakemaan kuhunkin tilanteeseen sopivaa julkista avustusta tai muuta tukea. Alla on joitakin esimerkkejä siitä, mitä olemme saaneet aikaan tänä vuonna.

Koronatukia saatiin pudasjärveläisille yrityksille yhteensä yli 1,4 miljoonaa euroa

Kevään ja kesän mittaan eri rahoituskanavista oli haettavissa tavanomaisten yritystukien lisäksi erityisiä koronatukia ja noin 130 yritystä Pudasjärvellä hyödynsikin koronatukia. Business Finland myönsi pudasjärveläisille yrityksille koronatukea yli 600 000 euroa ja ELY-keskus 566 000 euroa. Lisäksi Valtiokonttorin kautta jaettiin yleistä kustannustukea noin 111 000 euron verran Pudasjärvelle. Pudasjärven Kehitys Oy:n yritysneuvojat ovat olleet tiiviisti yrittäjien henkilökohtaisena apuna sekä useiden kehittämistoimien suunnittelemisessa että tukihakemusten laatimisessa.

Valtiolta saatavaa yksinyrittäjän tukea jaettiin pudasjärveläisille yrittäjille 130 000 euron verran. Pudasjärvellä 65 yrittäjää hyödynsi yksinyrittäjän tukea, kielteisiä päätöksiä ei tehty ja kuusi yrittäjää perui hakemuksensa. Kaikki hakemukset käsiteltiin Pudasjärven Kehitys Oy:ssä ja tuki maksettiin Pudasjärven kaupungin toimesta.

Vuodelle 2020 Pudasjärven kaupunki varasi 20 000 euron määrärahan paikkakunnan yrityksille suunnattuja yrityspalveluseteleitä varten. Yrityspalveluseteliä haetaan Pudasjärven Kehitys Oy:ltä ja setelin saanut yritys käyttää myönnetyn tuen ostopalveluihin eli hankintoihin muilta yrityksiltä. Tänä vuonna 13 yritystä on hyödyntänyt yrityspalveluseteliä tähän mennessä.

Pudasjärven Kehitys Oy on ollut tänä vuonna yritysten apuna myös Leader-tukien haussa. Oulun Seudun Leader myönsi kuudelle pudasjärveläiselle yritykselle Leader-tukia yhteensä yli 43 000 euroa.

Uuden yrittäjyyden ja yritysyhteistyön tukeminen on tärkeää

Pudasjärven Kehitys Oy auttaa eteenpäin myös liiketoiminnan käynnistämistä miettiviä ja aloittavia yrittäjiä. Tänä vuonna syyskuun loppuun mennessä on Pudasjärvelle syntynyt yhteensä 19 uutta yritystä, joiden lisäksi on perustettu yhdeksän uutta metsätilaa ja yksi kiinteistöosakeyhtiö. Yrityksiä on syntynyt monipuolisesti eri toimialoille.

Olemme mukana SoteNoste-hankkeessa, jonka piirissä on annettu Koillismaan pienille sote- ja hyvinvointi- sekä palvelualan yrittäjille mahdollisuus tutustua toisiinsa ja verkostoitua. Työpajoissa on valmennettu yrityksiä palvelumuotoilun keinoin tuotteistamaan ja kehittämään omia palvelujaan sekä vahvistamaan omaa markkinointiaan. Hankkeen toiminta jatkuu vielä vuoden loppuun asti. Verkoston yritykset kokivat yhteistyön tuovan alueella lisävoimaa ja yritykset perustivat syksyllä yhteisen yhdistyksen, joka auttaa yrityksiä eteenpäin kehittymään ja kehittämään palveluvalikoimaa Koillismaalla.

Tuemme yrityksiä ja elinkeinoelämää hyödyttävien uusien hankkeiden ja kehittämistoimien syntyä

Toimimme yhteistyössä sidosryhmiemme sekä erilaisten yhdistysten, kuten kyläyhdistysten ja 4H:n sekä koulutusorganisaatioiden kanssa. Olemme linkkinä myös muiden tahojen toteuttamien hankkeiden, yrityspalvelutoimijoiden sekä yritysten välisessä tiedonvälityksessä ja viestinnässä.

Kehitysyhtiö on ollut muiden toimijoiden apuna myös hankerahoituksen haussa. Syötteen matkailuyhdistys ry sai Etelä-Savon maakuntaliitolta matkailualan toimijoille suunnattua erityistä matkailualan elpymiseen kohdennettua rahaa digitaalisuuden kehittämiseen. Pudasjärven Kehitys Oy on mukana Koillismaan alueen matkailualan kehittämishankkeessa, johon myös Naturpolis Oy sai em. matkailualan elpymistukea. Myöhemmin käynnistyvä Rannikolta tuntureille –hanke vahvistaa Koillismaalla matkailukohteiden yhteistä markkinointia ja kehittää matkailukäytäviä.

Pudasjärven Kehitys Oy tukee myös Pudasjärven kaupunkia alueen markkinoinnin ja kaupungin imagon vahvistamisessa. Tästä kehittämistyöstä on esimerkkinä Järjen äärellä –kampanja, joka näkyy ja kuuluu parhaillaan televisiossa, verkossa ja somessa. Tuomme nyt esille erityisesti Pudasjärven kylien mahdollisuuksia uudella Kylä lähtee -kampanjalla. Olemme myös Yrittäjäjärjestön ja kaupungin kanssa yhteistyössä ja lisätukena kehittämässä julkisia hankintoja Pudasjärvellä.

Olemme luotettava kehittämiskumppani ja tarjoamme yritysten käyttöön myös asiantuntijaverkostomme

Pudasjärven Kehitys Oy:n henkilöstö mielellään sparraa ja neuvoo yrittäjiä henkilökohtaisesti liiketoiminnan kehittämisessä ja olemme tarvittaessa tukena myös ongelma- ja muutostilanteissa. Neuvontaa ja tukea saa myös laajalta asiantuntijaverkostoltamme, jonka piiriin voimme ohjata edelleen paikkakuntamme yrittäjiä ja viestimme yrityksille suunnatuista palveluista ja tapahtumista aktiivisesti paikkakunnan yrityskentälle. Korona-aikaan liittyvien rajoitusten johdosta yritystilaisuuksia pyritään järjestämään Pudasjärvellä toistaiseksi ensisijaisesti etäyhteyksien kautta.

Autamme yrityksiä jatkossakin kehittämään omaa liiketoimintaansa ja pyrimme kehittämään palveluja yrityskentästä nousevien tarpeiden pohjalta!