Markus Pyttynen aloittaa Pudasjärven Kehitys Oy:ssä matkailun yrityskehittäjänä. Pyttynen on 40-vuotias restonomi ja kotoisin Taivalkoskelta. Pyttysellä on vahva työkokemus matkailun monista tehtävistä. Hän on mm. johtanut matkailuyrityksen toimintaa, toiminut vastuullisena rinnepäällikkönä ja ollut mukana uusien matkailusisältöjen suunnittelijana sekä vienyt ne myös toimintaan. Paikallistuntemus Pudasjärvi-Syötteen matkailun kehittämiseen on vahvistunut monien tehtävien ja harrastusten myötä. Restonimin koulutus on antanut hyvät edellytykset toimia erilaisissa esimies- ja asiantuntijatehtävissä sekä monipuolisissa matkailualan työtehtävissä.

Markus Pyttynen odottaa innolla uuden työn alkamista heti paikallisen hiihtoloman jälkeen 13.3. ”Alueellinen yhteistyö yrittäjien välillä on mielestäni avainasemassa yritysten kehittymisessä ja siihen uskon minulla olevan paljon annettavaa”. kertoo Pyttynen.

Pyttysen harrastuksiin kuuluvat monipuolinen luonnossa liikkuminen, moottorikelkkailu, laskettelu, metsästys, kalastus, marjastus ja koirat.