Joukko Ranua-Pudasjärven alueen maanviljelijöitä on suunnittelemassa biokaasua tuottavan energiayhtiön perustamista. Biokaasuyhtiön esiselvityshankkeessa on mukana noin 40 maatilaa molemmista kunnista.

-Perustettavan energiayhtiön omistajuudesta on kiinnostunut 18 maatilaa ja suurin osa mukana olevista tiloista on kiinnostunut pienosakkuudesta, biokaasulaitoksen esiselvityshanketta vetävä projektikoordinaattori Mika Impiö kertoo.

Tilallisia kiinnostaa heinän ja lannan hyödyntäminen energiaksi. Laitoksessa heinästä ja lannasta tehdään liikennepolttoainetta ja lannoitetta. Alueella ei ole tilakohtaisia biokaasulaitoksia tällä hetkellä.

-Yhtä lukuun ottamatta Ranuan ja Pudasjärven maatilojen ei kannata rakentaa omaa tilakohtaista laitosta, vaan ainoa vaihtoehto on yhteinen projekti muiden tilojen kanssa, projektissa mukana olevan Jan-Erik Impiö perustelee.

Tämän hetkisten tietojen mukaan biokaasulaitokset rakennettaisiin sekä Ranualle että Pudasjärvelle. Laitokset voisivat hyödyntää noin 50 000 tonnia lantaa ja heinää eli yli kaksi rekallista päivässä. Kokonaisenergiantuotanto on noin 12 000 megawattituntia, jolla lämmittäisi noin 650 sähkölämmitteistä omakotitaloa vuodessa tai se vastaisi noin miljoonaa litraa dieseliä. Ranualle laitoksen yhteyteen on suunnitteilla kaasutankkausasema, mikä mahdollistaisi kaasuautojen käyttämisen alueella nykyistä paremmin. Liikennebiokaasu on herättänyt kiinnostusta erityisesti kuljetusalan yrityksissä. 

Parhaillaan työstetään tarkempia laskelmia laitosten ja koko yhtiön kannattavuudesta. Jos laskelmat ovat myönteisiä, yhtiö perustetaan ja investoinnit laitetaan vireille. Laitosten kustannusarvioita ei ole vielä tehty, mutta yhteensä puhutaan alustavasti miljoonaluokan investoinneista.

–Projektin ydinteema on luoda uskoa pohjoissuomalaiseen maatalouteen ja sen jatkuvuuteen. Toteutuessaan projekti voi mullistaa pohjoisen maatalouden ja sen kannattavuuden. Laitokset tuottaisivat kotimaista, lähellä tuotettua energiaa. Lisäksi hanke pienentäisi hiilijalanjälkeä ja parantaisi omavaraisuutta, Mika Impiö luettelee.

Marraskuussa 2022 aloitettu esiselvitysprojekti jatkuu elo-syyskuulle 2023. Projektia rahoitetaan EU:n maaseuturahastosta ja konsulttina toimii Envitecpolis Oy.

Lisätietoja:

Mika Impiö
0404134651
mika.impio@psbika.com

Jan-Erik Impiö
0509116626
jan-erik.impio@psbika.com