Hei koillismaalainen elintarvikealan yrittäjä,

Koillismaalla on tehty pitkäjänteisesti työtä elintarvikealan kehittämiseksi, ja iso osa teistä on ollut tässä työssä ansiokkaasti mukana. Nyt toimialan kehittäminen jatkuu edelleen elokuun puolivälissä käynnistyneessä Vilma-hankkeessa (15.8.2019-31.8.2020). 

Mitä ensiksi tehdään?

Teemme markkinatutkimuksia, joiden tavoitteena on selvittää potentiaalista kysyntää alueen tuotteille koti- ja ulkomaanmarkkinoilla. Tämä pitää sisällään myös lähialueen matkailukohteet. Pohjaksi kartoitamme myös Koillismaan tämän hetkisen tuotetarjonnan. 

Hyöty yrittäjille?  

Mahdollisuus pohtia yhdessä viennin asiantuntijoiden kanssa, minkä kahden kohdemaan kuluttajien ostotarpeita ja mieltymyksiä lähdetään selvittämään. Markkinatutkimusten tuloksia peilataan olemassa olevaan tarjontaan asiantuntijavetoisissa työpajoissa, joissa saadaan tietoa siitä miten tämän hetkinen tarjonta vastaa kysyntään alueella vierailevien matkailijoiden ja mahdollisen viennin osalta, ja nouseeko tuotekehitystarpeita.

Ja miten jatketaan?

Suunnataan hankkeen toimintaa teidän tarpeidenne mukaan. Selvitetään mitä on tehtävissä kysynnän ja tarjonnan yhteensovittamiseksi. Tunnistetaan millaisia yhteistyöverkostoja on rakennettavissa teidän tuotteidenne saamiseksi markkinoille ja selvitetään näiden toimijoiden kiinnostusta yhteistyöhön. Luodaan mahdollisuuksia verkostoitua, keskustella yhteistyöstä ja perehtyä toisten osaamiseen ja toimintaan. Nämä arvoverkot voivat sisältää esim. raaka-ainehankintaa, tutkimusta ja tuotekehitystä, 1. ja 2. jalostusasteen toimintaa, rahtivalmistusta, tuotteistamista, kaupallistamista, vienninedistämistä sekä kontaktointia jakelukanaviin ja käytännön myyntiä.

Hyöty yrittäjille?

Tukea uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen ja mahdollisuus pohtia asiantuntijoiden ja toisten yrittäjien kanssa mihin kasvu- ja kehitysponnistuksia kannattaa suunnata. Tilaisuuksia verkostoitua ja löytää uusia yhteistyökumppaneita.

Vilma-hanke on tarkoitettu kaikille Koillismaan elintarvikealan yrityksille tuotteista, jalostusasteesta tai koosta riippumatta. Toivomme, että mahdollisimman moni teistä lähtee hankkeeseen mukaan ja antaa oman panoksensa, jotta tämä projekti saadaan aidosti palvelemaan teitä yrittäjiä.

Tulisin mielelläni tapaamaan teitä ja keskustelemaan hankkeesta sopivana ajankohtana. Vastaan toki puhelimitse ja sähköpostitsekin mahdollisiin kysymyksiin.

PS. Tietoa tästä hankkeesta saa ja pitää jakaa kaikille, ketä arvelette aiheen koskettavan! Hanke polkaistaan kunnolla vauhtiin paikkakuntakohtaisissa kick-off -tilaisuuksissa, jotka pyritään järjestämään lokakuun aikana. Tiedotan näistä lisää lähempänä.

Vilma -hankkeen puolesta,

Kaisa Soppela
Projektipäällikkö / Project Manager
Villiruuan uudet mahdollisuudet (VILMA) –hanke
Villiruuan uudet mahdollisuudet

NATURPOLIS OY – NORDIC BUSINESS CENTER
Nuottatie 6 A, FI-93600 Kuusamo
tel. +358 40 830 7347 
email: kaisa.soppela@naturpolis.fi