Pudasjärvellä investoivat vahvasti sekä yritykset että kaupunki

Pudasjärvi kehittää ja kehittyy. Lähivuosien julkiset ja yksityiset investoinnit yltävät Pudasjärvellä yli 94 miljoonaan eli kehittäminen on tavalla tai toisella monellakin taholla mielessä. Hirsipääkaupungissa on parhaillaan käynnissä näyttäviä yksityisiä ja julkisia rakennusinvestointeja, joiden kautta niin kaupungin keskustaajama kuin Syötteen matkailualuekin saavat uutta ilmettä ja vetovoimaa.

Pudasjärvellä on monipuolista yritystoimintaa ja yrityspalveluja paikkakunnalla saa Pudasjärven Kehitys Oy:stä. Maksuttoman yritysneuvonnan lisäksi yrityksille on tarjolla liiketontteja ja –tiloja. Huippunopea Kairan Kuidun valokuituverkko kattaa koko laajan kaupungin ja takaa toimivat yhteydet asukkaille, yrityksille ja matkailijoille niin kylillä kuin tunturissakin, joten edellytyksiä ja potentiaalia elinkeinojen kehitykselle ja uudistumiselle on olemassa.

Pudasjärven kärkenä matkailuala jatkaa kehitysharppauksiaan

Tänä vuonna Syötteen kansallispuisto täyttää 20 vuotta ja kansallispuiston merkitys Pudasjärvelle on keskeinen. Pudasjärvellä on paljon potentiaalia sekä kotimaisen että kansainvälisen matkailun kehittämisen näkökulmasta. Kokonaismatkailutulo on Pudasjärvellä tällä hetkellä 4,5 miljoonaa euroa.

Lähimatkailua ja kotimaan matkailua kohtaan koetaan juuri nyt poikkeusajan jälkeen erityistä vetoa ja jatkossa myös kansainvälinen turisti etsii yhä määrätietoisemmin kohteita, joissa on monipuolisten luontoelämysten lisäksi tarjolla omaa rauhaa, puhdasta ympäristöä ja taattua turvallisuutta. Haemme kaikki mielellämme henkilökohtaista hyvinvointia luonnosta ja lähiruoasta. Jokaiselta kylältä löytyy mielenkiintoisia vierailukohteita ja nähtävyyksiä. Monimuotoinen, aito ja puhdas luonnonympäristö monipuolisine harrastusmahdollisuuksineen ovat Pudasjärven vahvuuksia sekä mökkiläisten että asukkaiden näkökulmasta.

Pudasjärven matkailun puitesopimuksen lumipalloefekti pyörähti liikkeelle ensimmäisten investointien käynnistyttyä pari vuotta sitten. Investointikokonaisuuteen liittyy Pudasjärvellä mittava joukko tulevaisuuden yksityisiä investointeja, joista yritykset julkistavat tietoja omalla aikataulullaan. Pudasjärven tunnetuin matkailukohde on Syöte. Kansallispuisto, retkeilyalue sekä Pikku- ja Iso-Syöte palveluineen muodostavat tämän monipuolisen matkailukeskuksen palveluineen. Pudasjärvellä matkailussa luontoarvot ja kestävä kehitys tunnustetaan laajasti ja matkailua kehitetään jatkossakin luontoarvoja ja alueen ainutlaatuisuutta edelleen vaalien.

Tällä hetkellä on Hotelli Iso-Syötteen uudistustyö tunturin huipulla vielä meneillään. Hotellin uusi panoraamanäkymillä varustettu ravintola aukeaa kuitenkin jo ensi syksynä. Kylpylä, 14 uutta isompaa hotellihuonetta sekä Feeniks- ja Karhunpesä-sviitit valmistuvat ensi talvikaudelle. Tunturin huipulle uudelleen rakentuvan hotellin avautumista on odotettu kovasti.

Tänä kesällä Syötteen rinteillä on myös uudenlaista vilskettä, sillä hissipyöräilyä varten rinteisiin avattiin juhannuksena Iso-Syöte Bike Park. Pyöräilijät pääsevät ajamaan kahden kilometrin mittaista rataa alas rinteitä ja ylös huipulle päästään hissin avulla. Hissipyöräilyn suosio on kasvussa, ja laji sopii eri tasoisille ja eri ikäisille pyöräilijöille. Syöte on maastopyöräilijöiden ja alan harrastajien keskuudessa jo hyvin tunnettu ja arvostettu kohde, ja monipuolisten maastoreittien lisäksi hissipyöräily tuo nyt oman lisänsä alueen pyöräilymahdollisuuksiin.

Tuoreimmat investointisuunnitelmat lisäävät edelleen majoituskapasiteettia Syötteellä

KIDE Hotellin kautta Syötteelle saatiin uutta majoituskapasiteettia 120 vuodepaikan verran jo vuoden 2019 lopulla, mutta nyt kesän 2020 kynnyksellä julkisuuteen tulivat myös uusimmat yksityiset investoinnit, joita päästään toteuttamaan vuonna 2021. Iso-Syöt­teen rin­tei­den al­la si­jait­se­van Ro­me­kie­va­rin taak­se kaavaillaan huo­neis­to­ho­tel­lia, johon on tulossa neljään kerrokseen noin 240–300 uutta vuo­de­paik­kaa. Romekievarin läheisyyteen suunnitellaan edellisten lisäksi myös uutta huo­neis­to­ho­tel­lia, jo­hon tu­li­si kah­des­sa vai­hees­sa yh­teen­sä 52–60 huoneistoa. Toiselle Romekievarin lähellä sijaitsevalle tontille on puolestaan tulossa safaritoimintaa, sekä liike- ja majoitustiloja.

Iso-Syötteen investointien myötä tiivistyvään keskukseen sijoittuu myös Pudasjärven kaupungin monitoimiareena LumiAreena, jonka piha-alueeseen kaupunki vielä tänäkin vuonna investoi. LumiAreena mahdollistaa myös isompien yritys- ja yleisötilaisuuksien järjestämisen Syötteellä. Komea hirsirakennus pitää sisällään moneen käyttöön soveltuvaa salitilaa reilun 400 neliön verran. Tilat soveltuvat hyvin esimerkiksi erilaisten yritystapahtumien järjestämiseen. LumiAreenaan sijoittuu lisäksi Pudasjärven kaupungin turisti-info, Syötteen Keskusvaraamo, sekä kunto- ja vapaapainosali. Sekä KIDE Hotellin että LumiAreenan yhteydessä toimii myös uusi ravintola. Tilaa LumiAreenassa on yhteensä noin 1 400 neliötä ja se on maailman pohjoisin hirsinen monitoimiareena.

Hirsipääkaupungin keskustaajama kehittyy ja uusii ilmettään

Pudasjärven keskustan alueelle sijoittuvat suurimmat Pudasjärven kaupungin julkiset investoinnit. Kurenalukseen on parhaillaan kovaa vauhtia nousemassa vuoden 2021 syksyllä valmistuva Hyvän Olon Keskus. Ra­ken­nus­vai­heen in­ves­toin­ti­kus­tan­nuk­set ovat yli 25,8 mil­joo­naa eu­roa. Keskus toteutetaan elinkaarimallilla, jolloin hankkeen kokonaiskustannukset ovat yhteensä noin 43 mil­joo­naa eu­roa. Hyvän Olon Keskuksesta löytyy jatkossa ter­vey­den­huol­to-, kun­tou­tus-, nuo­ri­so­toi­mi- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lu­ja sekä kol­me lii­ke­ti­laa. Kirjaston yhteyteen rakennuksessa sijoittuu esimerkiksi kahvila ja auditorio. Noin 9 300 ne­li­ö­met­rin ko­koi­nen näyttävä hir­si­ra­ken­nus kohoaa valtatie 20:n lähelle kes­kel­le Ku­re­na­lusta ja toimii jatkossa varmasti Pudasjärven kaupunkikeskustan uutena maamerkkinä.

Hyvän Olon Keskuksen läheisyydessä Ku­re­na­luksen uuden si­sään­tu­lo­väy­län ra­ken­ta­mi­nen on myös aloitettu, minkä myötä keskustan liikennejärjestelyt ja näkymät muuttuvat. Lisäksi kaupungin vuokra-asuntotuotanto Pudasjärvellä lisääntyy edelleen. Kurenalukseen Oikopolun varteen on parhaillaan rakenteilla kaksi nelikerroksisista hirsikerrostaloa. Hirsihoviksi nimetty Pudasjärven Vuokratalot Oy:n rakennuttama kortteli pitää sisällään 53 uutta vuokra-asuntoa sekä viisi liikehuoneistoa, ja kohde valmistuu vuoden 2021 syksyllä.

Pudasjärven keskustan yleisilmeen ja yleisen viihtyisyyden kehittäminen on pitkän tähtäimen projekti, sillä kaupungin keskustassa sijaitsee joukko myös yksityisten ja muiden tahojen omistuksessa olevia tontteja ja liiketiloja. Liiketilojen uudistaminen vaatii näiltä kaikilta eri tahoilta omia ponnisteluja ja investointeja. Kaupan alalla tuorein uutinen paikkakunnalla oli tämän kesän alussa vietetyt Tokmannin avajaiset. Viime vuonna uudistuneen Perhemarketin omistaja vaihtui ja Tokmanni laajensi siten ketjuaan Pudasjärvelle. 

Muitakin uusia yritysten kehittämis- ja investointisuunnitelmia on Pudasjärvellä työn alla ja kevään 2020 poikkeuksellisen ajanjakson jälkeenkin paikkakunnan yrityksillä on jatkossakin ylpeyttä herättävä määrä kehittämisintoa ja -halua. Kaikkia suunnitelmia ei edes pysty tähän listaamaan. Jokainen yritys on Pudasjärvelle tärkeä. Pudasjärven Kehitys Oy haluaa auttaa yrityksiä menestymään ja yrityspalveluihin kannattaa ottaa yhteyttä kehittämisasioissa ja -pohdinnoissa hyvin matalalla kynnyksellä.

Rakennuslupien määrä on positiivinen merkki

Pudasjärven kaupungin rakennusvalvonnassa myönnettiin vuonna 2019 erilaisia lupia 336 kappaletta, joista omakotitalojen rakennuslupia oli peräti kahdeksan kappaletta. Alkuvuonna 2020 lupia on myönnetty 93 kappaletta. Pieni vähennys edellisvuoteen verrattuna alkuvuoden ajanjaksolla selittyy osittain korona-tilanteella, mutta kesän tullessa tilanne normalisoituu myös rakentamisen suhteen.

Rakentamisen osalta Syötteen lähitulevaisuus näyttää hyvältä. Syötteen alueen muukin rakentaminen sai uudenlaisen sysäyksen aiempien julkisten ja yksityisten investointien myötä. Vuonna 2019 Pudasjärvelle myönnettiin rakennuslupa 25 uudelle vapaa-ajan asunnolle, joista suurin osa sijoittuu Syötteen alueelle. Pudasjärven kaupunki tarjoaa edelleen mökki- ja omakotitontteja Syötteellä Luokkavaarasta, joka sijoittuu Iso- ja Pikku-Syötteen tunturihuippujen metsäiseen välimaastoon. Syötteen alueen rakentamista tullaan kehittämään jatkossa muun muassa Iso-Syötteen asemakaavan osittaisella muutoksella. Alue sijaitsee valtion maalla.

Mitä on tehnyt Pudasjärven Kehitys Oy?

Yritystoimintaa suunnitteleville, käynnistäville tai liiketoimintaansa laajentaville ja kehittäville yrityksille on henkilökohtaista, maksutonta ja luottamuksellista yritysneuvontapalvelua tarjolla Pudasjärven Kehitys Oy:n kautta. Yritysten apuna kehitysyhtiössä on paikkakunnan oma yritysneuvoja, matkailun yrityskehittäjä ja lähiruoka-asiantuntija toimitusjohtajan lisäksi. Asiakkaan tukena on kehittämistiimi, joka hyödyntää paikkakunnan yritysten hyväksi työssään myös laajemman asiantuntijaverkoston tarjoamia palveluja ja ohjaa yrityksiä niiden piiriin. Neuvontapalvelu lähtee aina asiakkaan omasta tilanteesta ja tarpeista.

Vuonna 2019 Pudasjärvelle perustettiin 30 uutta yritystä ja tänä vuonna kesään mennessä paikkakunnalle on perustettu seitsemän uutta yritystä. Yritystoimintaa suunnittelevia on ollut Pudasjärven Kehitys Oy:n yritysneuvonnan piirissä 48 henkilöä vuonna 2019. Yrityksille suunnatuissa info- ja verkostoitumistilaisuuksissa on ollut mukana yhteensä 240 osallistujaa vuonna 2019. Yrityskontaktikertoja oli vuoden 2019 kuluessa kaikkiaan 340 kappaletta ja yrityskartoituksia tehtiin 130 kappaletta. Pudasjärven Kehitys Oy:n myöntämiä yrityspalveluseteleitä hyödynsi paikkakunnalla 11 yritystä. Yritykset osaavat kasvavissa määrin hyödyntää paikallisia yrityskehityspalveluja ja koronan aiheuttaman poikkeustilanteen aikana yrityspalveluille on tietysti ollut viime aikoina entistäkin vahvempi tarve.

Pudasjärven Kehitys Oy:n kehittäjätiimi kulkee mukana yritysten kasvussa ja vahvistaa verkostoyhteistyötä

Tukiviidakossa on henkilökohtaisia matkaoppaita tarjolla

Yritysneuvoja Auvo Turpeinen ollut osaavana apuna Pudasjärven yritysten kehittämisessä. Yritysneuvoja tukee ja sparraa elinkaarensa eri vaiheissa olevia pk-yrityksiä. Tänä keväänä Pudasjärven Kehitys Oy:n yrityspalveluissa on koronan vuoksi painottunut käytännön neuvontatyö, jotta kunkin yrityksen tilanteeseen ja liiketoiminnan kehittämiseen on löytynyt oikea rahoituskanava ja sopiva tukimuoto.

Yritysneuvoja Auvo Turpeinen ja matkailun yrityskehittäjä Jukka Koutaniemi ovat keskittyneet keväällä erityisesti koronatukineuvontaan ja tukien hakumäärä onkin ollut selvässä kasvussa kevään 2020 aikana. Esimerkiksi ELY-keskuksen ja Business Finlandin koronatukia sekä yksinyrittäjän tukea myönnettiin pudasjärveläisille yrityksille yli 800 000 euroa. Myös yritysinvestointeihin myönnettävää Leader-rahoitusta on hyödynnetty aktiivisesti Pudasjärvellä viime aikoina.

Matkailun vauhdittamiseen on käytettävissä toimialan oma yrityskehittäjä

Nyt on oikea hetki kohdistaa katse kotimaan matkailuun ja palvelujen kehittämiseen, jossa yritysten tukena on matkailun yrityskehittäjä Jukka Koutaniemi. Yritysten kannattaa nyt tarkkaan seurata ja kuunnella, mitä kotimaiset matkailijat haluavat Pudasjärvellä tehdä. Perinteisesti patikointi, veneily, kalastaminen ja maastopyöräily ovat olleet suosikkilistan kärkipäässä.

Pyöräliitto ry ja Pyöräilykuntien verkosto ry ovat perustaneet valtakunnallisen Pyörämatkailukeskuksen vastaamaan pyörämatkailun kehittämisestä ja markkinoinnista, mikä on hyvä uutinen myös Pudasjärven kannalta. Pudasjärvellä on runsaasti erilaisia reittejä ja mahdollisuuksia liikkua eri kylien ja matkailukohteiden välillä. Jokaiselta kylältä löytyy mielenkiintoisia vierailukohteita ja nähtävyyksiä, ja ne tulee myös saattaa matkailijoiden ja potentiaalisten asiakkaiden tietoon.

Jokavuotisten omalle tai vuokramökille tulijoiden lisäksi alueella liikkuu paljon päiväkävijöitä ja niin matkailijoille kuin vakituisille asukkaillekin on tulossa tarjolle kiinnostavia mahdollisuuksia Pudasjärven lähikalastuskohteisiin. Nämä perheillekin sopivat paikat ovat kauan toivottuja ja kalastusharrastukseen pariin uusia ihmisiä vetäviä matalan kynnyksen kohteita. Pudasjärven kaupunkitaajaman läpi virtaavan Iijoen rannoille rakennetaan lähikalastuspaikkoja, millä edistetään taajaman lähikalastusmahdollisuuksia ja vesistön virkistyskäyttöä. Samalla parannetaan Iijoen ranta-alueiden saavutettavuutta rakentamalla kalastuslaitureita, kulkusilta, kalustovarasto ja venepaikkoja sekä tienvarsiin ja maastoon pystytetään opasteviittoja ja infotauluja.

Matkailu ja lähiruoka liittyvät luonnollisesti yhteen ja kesän aikana Pudasjärven Kehitys Oy pyrkii tavoittamaan kaikki kyläyhdistykset matkailun, lähiruoan ja maaseudun kehittämisen merkeissä.

Lähiruoka-asiantuntija aktivoi ja tukee paikallista tuotantoa monin tavoin

Alkutuotannon esittelyyn ja maaseudun kehittämiseen panostetaan Pudasjärvellä yhä enemmän. Pudasjärven Kehitys Oy:n lähiruoka-asiantuntija Sirkku Kianto on toimijoiden tukena ja aktivoimassa yhteistyötä. Pudasjärven Kehitys Oy:n verkkosivuille koostetaan lähiruoka-asiantuntijan blogiin tuottajatarinoita eri muodoissa. Kun kutsut lähiruoka-asiantuntijan käymään, saat toimintaasi esille vaikkapa videon keinoin.

Tänä vuonna lähiruokatuotantoa on aktivoitu Pudasjärvellä käytännössä muun muassa tuottajien ja ostajien yhteisen verkostoitumistapaamisen kautta. Lisäksi on kokoonnuttu alkutuottajien kanssa yhteistyössä paikallisen MTK:n kanssa. Lähiruokakentällä on vireillä joukko erilaisia toimenpiteitä ja tapahtumia. Suunnitteilla on osuuskuntainfo, keskustaan Rajamaanrantaan sijoittuva lähiruokatapahtuma ja Syksyn satoa -toritapahtuma sekä yhteinen Syötteen Matkailuyhdistys ry:n kanssa toteutettava syysjuhla.

Lähiruokatuotantoa pyritään tukemaan eri tavoin. Koska Pudasjärvellä on kaivattu lomitusyrittäjää, tullaan alkutuotannon yrittäjyyttä esittelemään yhdessä MTK:n kanssa. Myös lampurit kutsutaan koolle yhteisille verkostoitumistreffeille. Myös Pudasjärven 4H-yhdistys on lähiruokatehtävissä tärkeällä sijalla. 4H:lla on ammattikoulun vieressä peltoa, jossa nuoret saavat maksutta kasvattaa haluamiaan puutarhakasveja. Tuettu palstaviljely antaa nuorille tärkeää kokemusta ruoantuotannosta ja syksyllä sadon myynnistä ansaittua palkkaa.

Monipaikkaisuus vahvistuu ja maaseutumaisten kaupunkien tulevaisuus näyttää valoisalta

Haluamme kukin omassa elämässämme säilyttää luontoyhteyden ja moni hakee eri tavoin hyvinvointia luonnosta sekä arkena että vapaa-ajalla. Tuoreen maaseutubarometrin mukaan lähes 25 prosenttia ison kaupungin keskustassa tai laidoilla asuvista haluaisi asua ydinmaaseudulla tai harvaan asutulla maaseudulla. 15 prosentilla suomalaisista on muuttoaikeita maaseutumaisempaan ympäristöön. Maaseutubarometrin mukaan 37 prosenttia kokee olevansa sekä kaupunkilainen että maalainen.

Neljännes kaupunkilaisista viettää maaseudulla aikaa kuukaudesta jopa puoleen vuoteen. Haluamme luoda ja säilyttää itsellemme ja lapsillemme vahvan suhteen luontoon. Yhä useampi suomalainen näkee maaseudun tulevaisuuden voimavarana ja monipaikkaisuus on vahvistunut ja vahvistumassa edelleen. Tämä lisää maaseutumaisten kaupunkien vetovoimaa. Mökkiläiset, etätyöntekijät, matkailijat, retkeilijät ja uudet asukkaat sekä yritykset tuovat selvästi lisää vipinää myös Pudasjärvelle. Pudasjärvellä on 3 506 vapaa-ajan asuntoa ja 77 prosenttia niistä on ulkopaikkakuntalaisten omistamia. Tämän keväänkin aikana monesta vapaa-ajan asunnosta sukeutui etätyökonttori, joissa taukoja pidettiin muun muassa keväthangilla hiihdellen.

Pudasjärvi on strategiansa mukaan luonnonmukainen kasvukaupunki ja itse tulkitsen kasvukaupungin käsitettä myös niin, että siellä on hyvä niin lasten kasvaa ja kaikkien muidenkin elää täysipainoista ja oman itsensä näköistä elämää. Voit tutustua tällaisiin täysin tavallisiin ja samalla täysin erityisiin pudasjärveläisiin ja heidän tarinoihinsa Järjen äärellä –some-kampanjan kautta. Pudasjärvi toivottaa mielellään kaikki tervetulleiksi kesäiselle Pudasjärvelle: ”tule käymään – ja jää olemaan”. 

Aurinkoista juhannusta ja aktiivista kesää kaikille!

Sari Turtiainen
toimitusjohtaja
Pudasjärven Kehitys Oy