Syötteen kansallispuiston suosio on selvästi lisääntynyt. Vuonna 2017 Syötteen kansallispuistossa tehtiin kävijäennätys, mutta tästä huolimatta alkuvuoden 2018 luvut kertovat jälleen lähes neljänneksen kasvusta. Kansallispuiston käyntimäärä oli reilut 48 000, jossa kasvua edellisvuoteen on 23 prosenttia. Vuosien 2016-2017 vastaavalla vertailuajanjaksolla käyntimäärät nousivat 31 prosenttia.

Pudasjärvellä tilastoituja yöpymisiä oli yhteensä 112 435 vuonna 2017. Yöpyvistä matkailijoista 79 prosenttia oli kotimaisia. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 8,5 prosenttia. Ulkomaisista yöpyjistä lähes 90 prosenttia oli Euroopasta, toiseksi suurin oli venäläisten osuus, ja seuraavaksi suurin nopeasti kasvava ryhmä tulee Aasiasta. Hiihtokeskus Iso-Syötteellä kävi kaudella 2017-2018 yli 50 000 laskettelevaa asiakasta. Hissinousuja tehtiin reilusti yli miljoona. Hiihtokeskuksen liikevaihto kasvoi edelliskauteen verrattuna yli 10 prosenttia.

Uudet Pudasjärven kaupungin Matkailun puitesopimukseen sisältyvät investoinnit kehittävät matkailukeskuksen infraa, toimintaa ja palveluvalikoimaa edelleen ja kävijämäärien odotetaan kasvavan siis myös jatkossa.