Elintarvikealan yritysten kehittämiseen tähtäävä VILMA-hanke käynnistyy elokuussa 2019

Villiruoan uudet mahdollisuudet (VILMA) -hanke kartoittaa kasvumahdollisuuksia Koillismaan mikro- ja pk-elintarvikeyritysten tuotteille ja rakentaa arvoketjuja Koillismaalta kotimaan ja kansainvälisille markkinoille.

Päätavoitteena on tunnistaa, mitä yhteistyöverkostoja on rakennettavissa tuotteiden raaka-ainehankintaan, jalostukseen, myyntiin ja jakeluun tuotteiden saattamiseksi sekä kotimaan että kansainvälisille markkinoille. Hankkeessa kartoitetaan myös kysyntä ja tarjonta eri tuotteille.

Mikro- ja pk-yritykset hyötyvät siitä, että luodaan alueelle leveämmät hartiat kasvua ja kansainvälistymistä silmällä pitäen ja kytkeydytään myös valtakunnallisiin elintarvikeviennin edistämistoimenpiteisiin. Arvoketjujen toimijat saatetaan muun muassa työpajojen avulla yhteen. Näin rakennetaan kunta- ja maakuntarajat ylittäviä yhteistyöverkostoja muiden elintarvikealan ja -viennin toimijoiden kanssa. Kansainvälistymisessä huomioidaan sekä vientipotentiaali että Koillismaan alueelle suuntautuva matkailijavirta eli etsitään keinoja vauhdittaa tuotteiden pääsyä alueella vierailevien matkailijoiden ulottuville.

Hanketta hallinnoi Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy ja Pudasjärven Kehitys Oy on hankkeen osatoteuttaja. Hankkeen toteutusaika on 15.8.2019-31.8.2020.

Lisätietoja:
Auvo Turpeinen, yritysneuvoja