KASVUN KARTTA on tarkoitettu juuri sinulle!

Tukea voivat hakea kaikki kasvuyritykset, jotka työllistävät vähintään yhden henkilön ja ovat toimineet vähintään kolme vuotta. Kriteereinä kasvulle on liikevaihdon positiivinen kehittyminen ja/tai henkilöstön määrän lisääntyminen.

Mihin saa tukea:

 • Rekrytointi – koulutus mukana
 • Laatusertifikaatin hakeminen – prosessi
  • Yritysvastuullisuuden rakentaminen ja raportointi
 • Digitalisaatio (tehokkuuden parantaminen)
  • Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen
 • Viestintä – visuaalinen ilme
  • Brändin kirkastaminen/ yrityskuvan vahvistaminen
 • Tuotteistaminen ja patentointi -prosessi
 • Tuotteen/palvelun kaupallistaminen tai kaupallistamisen vauhdittaminen –  esim. kampanjoiden suunnittelu
 • Vientitoiminnan kehittäminen – markkinaselvitys
 • Liiketoimintaprosessien tehostaminen (esimerkiksi leanin jalkauttaminen yritykseen)
 • Lakipalvelut, esimerkiksi sopimusasiat

Tuki on 80 prosenttia hankinnan arvosta, kuitenkin enintään 1 000 euroa. Tukea jaetaan useammassa erässä.

Ajankohtaisen tiedon löydät aina Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien sivuilta.

Kannattaa ottaa myös yhteyttä hankkeen projektipäällikköön:

Viirelä Mari

email: mari.viirela@yrittajat.fi
puh: 050 4777 280

Tuki on harkinnanvaraista. Asiantuntijatuki myönnetään arvioinnin perusteella, ja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät tekee päätöksen tuen myöntämisestä. Mikäli yritys haluaa aloittaa kehittämistoimenpiteet jo ennen hakuajan päättymistä ja tukipäätöksen saamista, yritys tekee sen omalla riskillään. Ostopalvelut tulee hankkia ja kehittämistoimenpiteet tulee toteuttaa tai ainakin aloittaa sen vuoden aikana, jolloin tuki on myönnetty.

Tuki on yritykselle niin sanottua de minimis -tukea.

Tukea ei voi saada:

 • Asiantuntijatyöhön, johon on jo saatu muuta julkista tukea (esim. ELY-keskuksen tuet yritystenkehittamispalvelut.fi tai Business Finlandin innovaatioseteli)
 • Asiantuntijapalveluun, johon saadaan julkista tukea muualta
 • Yrityksen omiin palkkakustannuksiin, eikä muihin normaalitoiminnan menoihin
 • Jos hakija ei ole huolehtinut kaikista lakisääteisistä velvollisuuksistaan (verot ja työeläkevakuutusmaksut)
 • Kone- ja laiteinvestointeihin
 • Juridinen apu esimerkiksi riita- tai rikosasioissa

Kasvun kartta on Euroopan Sosiaalirahaston sekä Pohjois-Pohjanmaan kuntien rahoittama hanke, joka palvelee Pohjois-Pohjanmaan kasvuhaluisia yrityksiä. Kasvun kartta -hankkeessa on neljä osaprojektia, joista yksi osaprojekti keskittyy vahvistamaan yritysten kasvua asiantuntijapalveluiden avulla. Asiantuntijapalveluita tarjoavat yritykset tulevat löytymään perustettavasta asiantuntijapoolista.