Sosiaali- ja terveysalan sekä hyvinvointialan rakennemuutos on käynnissä. Muutos johtuu väestön ikääntymisestä, palveluiden digitalisaatiosta, talouden rakenteiden muutoksesta sekä yksityisen ja julkisen sektorin työnjaon uudelleen muotoutumisesta yhteiskunnassa. Muutoksen keskipisteessä ovat koko alan yritysten toimintakenttä, toimintamallit ja osaamistarpeet. Tavoitteena on kehittää hankkeen kautta koillismaalaisten ja Pudasjärven alueen sote- ja hyvinvointialan yritysten käytännön valmiuksia vastata muutokseen.

20.5.2019 hankkeen Kick-off-tilaisuuden ohjelma.

Mitä saat? Verkostoidumme ja valmistaudummetoimialamuutokseen

Yrittäjillä on tarve ottaa haltuun digitaalisuus ja kehittää asiakaslähtöisiä palveluja. Työpajojen ja verkkokoulutusten kautta lisätään valmiuksia johtamisessa, liiketoimintaosaamisessa ja digitalisaatiossa. Lisäksi edistetään yhteistyötä ja verkostoitumista yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi ja vahvistetaan yrittäjien ja työntekijöiden sopeutumiskykyä sekä työhyvinvointia muutostilanteessa.

Hanke pohjautuu Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon sote- ja hyvinvointialan pk-yrittäjien esille nostamiin uudistus- ja kehittämistarpeisiin. Yritykset voivat omalla aktiivisuudellaan vaikuttaa siihen, minkälaisia työpajoja järjestetään. Kajaanin ammattikorkeakoulu toimii hankkeen päätoteuttajana ja välittäjäorganisaationa ja tuo mukaan osaamista asiantuntijatahoilta. Pudasjärven Kehitys Oy ja Naturpolis Oy ovat osatoteuttajina hankkeessa ja vastaavat yritysten verkostoitumisesta. Hanke kestää 24 kuukautta ja sen toteutusaika on 1.3.2018 – 30.6.2020.

Lisätietoja hankkeesta saat SoteNosteen kotisivuilta sekä Pudasjärven toiminnan osalta yritysneuvoja Auvo Turpeiselta.