Yhdessä yritykset ovat enemmän

Yrittäjillä on tarve ottaa haltuun digitaalisuus ja kehittää asiakaslähtöisiä palveluja. Sote- ja hyvinvointialan sekä palvelualan yrityksille suunnattujen työpajojen ja verkkokoulutusten kautta lisätään valmiuksia johtamisessa, liiketoimintaosaamisessa ja digitalisaatiossa. Lisäksi tuetaan palvelujen tuotteistuksessa.

Hankkeella edistetään yhteistyötä ja verkostoitumista yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi ja vahvistetaan yrittäjien ja työntekijöiden sopeutumiskykyä sekä työhyvinvointia muutostilanteessa.

Tapahtumat

Hankkeen toteutusaika on 1.3.2018 – 30.12.2020. Tarkista hankkeen tapahtumat SoteNosteen kotisivuilta.

Muista seurata myös hankkeen FB-sivuja, joista näet kaikki uusimmat kuulumiset.

Lisätietoja hankkeesta ja sen tarjonnasta saat SoteNosteen kotisivuilta sekä Pudasjärven toiminnan osalta yritysneuvoja Auvo Turpeiselta.

Hankkeen tausta

Sosiaali- ja terveysalan sekä hyvinvointialan rakennemuutos on käynnissä. Muutos johtuu väestön ikääntymisestä, palveluiden digitalisaatiosta, talouden rakenteiden muutoksesta sekä yksityisen ja julkisen sektorin työnjaon uudelleen muotoutumisesta yhteiskunnassa. Muutoksen keskipisteessä ovat koko alan yritysten toimintakenttä, toimintamallit ja osaamistarpeet. Tavoitteena on kehittää hankkeen kautta koillismaalaisten sote- ja hyvinvointialan yritysten käytännön valmiuksia vastata muutokseen.

Hanke pohjautuu Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon sote- ja hyvinvointialan pk-yrittäjien esille nostamiin uudistus- ja kehittämistarpeisiin. Yritykset ovat voineet omalla aktiivisuudellaan vaikuttaa siihen, minkälaisia työpajoja hankkeessa järjestetään.

Toteuttajat

Kajaanin ammattikorkeakoulu toimii hankkeen päätoteuttajana ja välittäjäorganisaationa ja tuo mukaan osaamista asiantuntijatahoilta. Pudasjärven Kehitys Oy ja Naturpolis Oy ovat osatoteuttajina hankkeessa ja vastaavat yritysten verkostoitumisesta. Valmennuksesta ja työpajoista vastaa Tamora Oy.

Hyppää mukaan SoteNosteeseen!