Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat matkailupalveluiden kehittämiseen teemapohjaisesti alan sesonkien tasaamiseksi

Hanke toteutetaan ajalla 1.11.2020 – 31.10.2021.

Koronapandemian negatiiviset vaikutukset matkailuelinkeinoon ovat olleet merkittävät. Erityisesti kansainvälinen matkailu, johon on viime vuosina Pohjois-Suomessa voimakkaasti panostettu, on kärsinyt mittavia tappioita, mikä on vaikuttanut matkailuelinkeinon työllisyyttä ja yritystoimintaa heikentävästi.

Rannikolta tuntureille -hanke on syntynyt alueen matkailutoimijoiden reaktiona koronatilanteeseen, ja sen kohderyhmänä ovat alueen matkailudestinaatiot ja -yritykset. Hankkeessa rakennetaan laajan maantieteellisen alueen yhteisiä kiertomatkoja tai bucket-list -kohteita. Hankkeen päätoteuttaja ja vastuutaho on Naturpolis Oy.

Markkinointiviestintä ja -kanavat suunnitellaan asiakaslähtöisesti ja teemakohtaisesti, ja haetaan tarvittavat kumppanuudet kuhunkin teemaan soveltuvien jakelukanavien löytämiseksi ja hyödyntämiseksi. Kanavavalinnoissa hyödynnetään jo olemassa olevia tai muissa hankkeissa kehitteillä olevia digitaalisia ratkaisuja.

Hankkeen tuloksena syntyy uusia, eri kohderyhmille suunnattuja, teemallisia, laajan maantieteellisen alueen yhteisiä kiertomatkatuotteita

Teemoja voivat olla esimerkiksi:

– Ruokamatkailu (paikalliset erikoisuudet ja tapahtumat)

– Kulttuuri (kesäteatterit, kulttuuritapahtumat)

– Pyöräily (maastopyörällä, retkipyörällä, vuokrapyörällä)

– Hyvinvointi (sauna, jooga, melonta, tanssit)

– Kansallispuistot (kansallispuistot ja muut luontokohteet, myös esteetön matkailu)

– Valokuvaus (luontokohteet, villieläimet, lintukuvaus)

Tuotteiden avulla kehitetään matkailun ympärivuotisuutta ja saadaan lisävalmiuksia pandemian jälkeiseen kansainvälisen matkailun uudelleen käynnistymiseen.

Laajan alueen yhteistyön tiivistymisen ja hankkeen markkinointitoimenpiteiden tuloksena alueen houkuttelevuus ja näkyvyys valituissa teemoissa ja kanavissa kasvaa. Tuloksena on kävijämäärien ja yöpymisvuorokausien kasvu sekä kotimaisten että kansainvälisten asiakkaiden osalta.

Hankkeen toteutusalue

  • Pohjois-Pohjanmaa: Kuusamo, Visit Oulu, Taivalkoski, Pudasjärvi, Raahen seutu, Liminka, Rokua Geopark
  • Kainuu: Suomussalmi
  • Lappi: Salla

Hankkeen rahoitus

Hankkeen kokonaisbudjetti on 195 600 euroa.

Etelä-Savon maakuntaliitto rahoittaa hanketta TEM:n osoittamasta Alueiden matkailuelinkeinon elpymistä edistävien kehittämishankkeiden määrärahasta.
Hankkeen muut rahoittajat ovat: Ruka-Kuusamo Matkailu ry, Taivalkosken matkailuyhdistys ry, Humanpolis Oy, Visit Oulu/Oulun Matkailu Oy, Pudasjärven Kehitys Oy, Raahen kaupunki/ Raahen seudun kehitys, Limingan kunta, Suomussalmen kunta, Matkalle Sallaan ry, Pohjois-Pohjanmaan liitto sekä Naturpolis Oy.